TR
TR
×

PROGRAM

GAU'de

Hemşirelik

Bilgiler
Fakülte
Hemşirelik Yüksek Okulu
Bölüm
Hemşirelik
Eğitim
Lisans
Süre
4 Yıl
Evet
Akreditasyon
YÖK - YÖDAK
Eğitim Dili
Türkçe

Program Hakkında

Hemşirelik gerek tek başına gerekse diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içerisinde bireylerin, ailelerin ve toplumların sağlıklarıyla ilgilenir. Hemşireliğin başlıca amaçları arasında sağlığın teşviği, hastalıkları önleme, tanı ve tedaviyle hastalıklarda yaşanan zorlukları en aşağı seviye çekme vardır.Hasta haklarını gözetmek, hasta için güvenli bir ortam yaratmak, araştırmalar yapmak, sağlık politikasının şekillenmesinde ve hasta ve sağlık sistemlerinin yönetimi ve eğitime katılım da hemşireliğin önemli görevleri arasındadır.   Hemşireliği diğer birçok meslekten meşakkatli kılan özelliği hemşirelerin analitik düşünmek zorunda olmalarıdır. Çünkü, bir hastanın sıkıntısını anlayıp ona yardımcı olabilmek bilgi birikim  yanında bunları uygulayacak kabiliyete de sahip olmayı gerektirir.   Yenilikçi müfredatımız sayesinde öğrencilerimiz sağlık hizmetlerinde karşılaşacakları karmaşık durumlarda analitik düşünme yeteneği kazanabilme ve araştırmaları ve hekimlerin kullandıkları yöntemleri kavrayabilmelerinin yanında müfredatta bulunan stajlarla birlikte de mesleklerinde kendilerine güvenen, yeterli bilgi birikime sahip hemşireler olarak donanıyorlar.   Laboratuvardan toplumun başucuna kadar olan sürecin tümünü kapsayan araştırmalarımız, kaliteli eğitimimiz, klinik uygulanakarımız ve küresel girişimlerimiz GAÜ Hemşirelik Yüksekokulu’nu gözler önüne çıkarmaktadır.   Ayrıca, yüksekokulumuz tarafından, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan Hemşirelik Yüksek Lisans programı da sunulmaktadır.    

Bölümün Amacı

Günlük yaşam içinde insani ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olacak ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduracak, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek hemşireler yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Mezun olan ögrenciler, birinci, ikinci, üçüncü basamak saglik hizmetleri veren kurum ve kuruluslarda klinik hemsiresi, is yeri hemsiresi, okul sagligi hemsiresi, yönetici ve egitimci hemsire olarak çalisir.

 • Tüm özel ve kamu hastaneleri
 • Aile Saligi Merkezleri
 • Tip Merkezleri
 • Toplum Sagligi Merkezleri
 • Rehabilitasyon Merkezleri
 • Ayaktan Teshis ve Tedavi Hizmeti Sunan Saglik Kuruluslari
 • Yasli Bakim Evleri
 • Okullar
 • Isyeri Saglik Birimleri
 • Evde Bakim Hizmeti Veren Kuruluslar
 • Acil Saglik Hizmetleri

Öğrenci Görüşleri

Başlangıçlar güzeldirbitişler zor. Tanışmalar heyecanlı ve umutluayrılışlar acı. Sizden bir şey kalır geride. Kırılan kalbinizden bir parça mı yoksa sevdiklerinizle paylaştığınız anlar mı? Dört yıllık eğitim süreci içinde iyiyi ve kötüyü ayırt etmeyi öğrendik. İnsanın ve insanlığın değerini öğrendik. Birbirimize karşı her zaman dürüst ve doğru olmayı öğrendik. Sorumluluklarımızı ve içinde bulunduğumuz topluma karşı görevlerimizi kavradık. Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik bölümünde edindiğim eğitim bana çok yönlü olabilme ve çok yönlü düşünebilme becerisi kattı, olayları bütünüyle analiz edebilme ve farklı bakış açısıyla problem çözebilme yetisi kazandırdı. Bölüm 1. mezun olarak başarımı kendi ünversitemde yüksek lisans ve akademik kariyer olarak devam etmekteyim. Hiçbir zaman vazgeçmeyin ve hayallerinizin peşinden koşun. Benden sonra gelicek hemşire adayı arkadaşlarıma bundan sonraki eğitim yaşantılarında başarılar diler, saygılar sunarım.

Çiğdem Müge Haylı

Tercihim

Hemşireler mesleklerini icra ederken hastalarını önemseyip, onlarla empati kurmaya çalışarak ve büyük bir şefkatle ilgilenirler. Tüm bunlar büyük sorumluluk gerektiren meziyetlerdir. Dolayısıyla  GAÜ Hemşirelik Yüksekokulu toplum sağlığıyla ilgilenecek, toplumdaki bireylerin sağlıklı, iyi ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için mücadele edecek lider karakterli hemşireler/ebeler yetiştirmek için tüm gücüyle çalışmaktadır.

Bölüm Dersleri

Year 1
Fall
HEM121 Anatomi I (topografik Anatomi) CR:(3,2)4 ECTS:6
HEM103 Fizyoloji CR:(4,0)4 ECTS:6
HEM123 Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram Ve İlkeleri CR:(4,0)4 ECTS:6
HEM105 Biyokimya CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM109 Genel Histoloji CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM125 Tıbbi Terminoloji CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM127 Kişisel Gelişim CR:(2,0)2 ECTS:2
TAR101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I CR:(2,0)2 ECTS:2
TÜRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım CR:(2,0)2 ECTS:2
Spring
HEM129 Hemşirelik Esasları Ve Uygulamaları CR:(6,16)14 ECTS:16
HEM120 Anatomi II (sistemler Anatomisi) CR:(3,2)4 ECTS:4
HEM104 Kendini Tanıma Ve İletişim Yöntemleri CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM122 Hijyen Ve Sanitasyon CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM225 Hemşirelikte Etik Ve Yaklaşım CR:(2,0)2 ECTS:2
TAR102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi II CR:(2,0)2 ECTS:2
TÜRK102 Türkçe Ii: Sözlü Anlatım CR:(2,0)2 ECTS:2
HSTJ1 Yaz Stajı I CR:(0,0)0 ECTS:0
Year 2
Fall
HEM233 İç Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı CR:(6,16)14 ECTS:16
BİL103 Bilgisayar Ve Bilişim Teknolojileri I CR:(3,0)3 ECTS:4
HEM223 Temel Biyofizik Ve Radyoloji CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM203 Farmakoloji I CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM206 Beslenme İlkeleri Ve Diyet CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM226 Hemşirelik Süreci CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM229 Sağlık Tanılaması CR:(2,0)2 ECTS:2
Spring
HEM234 Cerrahi Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı CR:(6,16)14 ECTS:16
BİL104 Bilgisayar Bilişimleri Ve Teknolojileri II CR:(3,0)3 ECTS:4
HEM222 Temel Bakteriyoloji, Viroloji Ve Parazitoloji CR:(2,0)2 ECTS:3
HEM204 Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği CR:(2,0)2 ECTS:3
HEM224 Psikoloji CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM415 Hemşirelik Bilişimi CR:(2,0)2 ECTS:2
HSTJ2 Yaz Stajı II CR:(0,0)0 ECTS:0
Year 3
Fall
HEM337 Kadın Sağlığı Ve Hemşirelik Bakımı CR:(6,16)14 ECTS:16
HEM321 Farmakoloji II CR:(3,0)3 ECTS:3
HEM341 Sağlık Alanında İstatistik CR:(2,2)3 ECTS:3
HEM323 Güncel Enfeksiyon Hastalıkları CR:(2,0)2 ECTS:3
HEM339 Koruyucu Tıp Ve Hastalıklarda Erken Tanı CR:(2,0)2 ECTS:3
HEM333 İngilizce I CR:(2,0)2 ECTS:2
Spring
HEM336 Çocuk Sağlığı Ve Hemşirelik Bakımı CR:(6,16)14 ECTS:16
HEM312 İlk Ve Acil Yardım CR:(3,0)3 ECTS:4
HEM338 Hemşirelikte Araştırma Ve Yöntemleri CR:(3,0)3 ECTS:5
HEM340 Sağlık Politikaları Ve Hemşirelik CR:(2,0)2 ECTS:3
HEM326 İngililzce II CR:(2,0)2 ECTS:2
HTSJ3 Yaz Stajı III CR:(0,0)0 ECTS:0
Year 4
Fall
HEM427 Ruh Sağlığı Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı CR:(6,16)14 ECTS:16
HEM411 Geriatri Hemşireliği CR:(2,0)2 ECTS:4
HEM429 Hemşirelikte Öğretim Ve Eğitim CR:(3,2)4 ECTS:6
HEM309 Mesleki İngilizce CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM325 Sosyoloji CR:(2,0)2 ECTS:2
Spring
HEM426 Toplum Sağlığı Hemşireliği CR:(6,16)14 ECTS:16
HEM404 Hemşirelikte Yönetim CR:(4,0)4 ECTS:6
HEM428 Sağlık Hukuku Ve Hemşirelik CR:(2,0)2 ECTS:4
HEM420 Evde Bakım Hemşireliği CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM419 Sosyal Antropoloji CR:(2,0)2 ECTS:2

Fakülte Tanıtım Videosu

Bilgiler
Fakülte
Hemşirelik Yüksek Okulu
Bölüm
Hemşirelik
Eğitim
Lisans
Süre
4 Yıl
Evet
Akreditasyon
YÖK - YÖDAK
Eğitim Dili
Türkçe

Program Hakkında

Hemşirelik gerek tek başına gerekse diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içerisinde bireylerin, ailelerin ve toplumların sağlıklarıyla ilgilenir. Hemşireliğin başlıca amaçları arasında sağlığın teşviği, hastalıkları önleme, tanı ve tedaviyle hastalıklarda yaşanan zorlukları en aşağı seviye çekme vardır.Hasta haklarını gözetmek, hasta için güvenli bir ortam yaratmak, araştırmalar yapmak, sağlık politikasının şekillenmesinde ve hasta ve sağlık sistemlerinin yönetimi ve eğitime katılım da hemşireliğin önemli görevleri arasındadır.   Hemşireliği diğer birçok meslekten meşakkatli kılan özelliği hemşirelerin analitik düşünmek zorunda olmalarıdır. Çünkü, bir hastanın sıkıntısını anlayıp ona yardımcı olabilmek bilgi birikim  yanında bunları uygulayacak kabiliyete de sahip olmayı gerektirir.   Yenilikçi müfredatımız sayesinde öğrencilerimiz sağlık hizmetlerinde karşılaşacakları karmaşık durumlarda analitik düşünme yeteneği kazanabilme ve araştırmaları ve hekimlerin kullandıkları yöntemleri kavrayabilmelerinin yanında müfredatta bulunan stajlarla birlikte de mesleklerinde kendilerine güvenen, yeterli bilgi birikime sahip hemşireler olarak donanıyorlar.   Laboratuvardan toplumun başucuna kadar olan sürecin tümünü kapsayan araştırmalarımız, kaliteli eğitimimiz, klinik uygulanakarımız ve küresel girişimlerimiz GAÜ Hemşirelik Yüksekokulu’nu gözler önüne çıkarmaktadır.   Ayrıca, yüksekokulumuz tarafından, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan Hemşirelik Yüksek Lisans programı da sunulmaktadır.    

Bölümün Amacı

Günlük yaşam içinde insani ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olacak ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduracak, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek hemşireler yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Mezun olan ögrenciler, birinci, ikinci, üçüncü basamak saglik hizmetleri veren kurum ve kuruluslarda klinik hemsiresi, is yeri hemsiresi, okul sagligi hemsiresi, yönetici ve egitimci hemsire olarak çalisir.

 • Tüm özel ve kamu hastaneleri
 • Aile Saligi Merkezleri
 • Tip Merkezleri
 • Toplum Sagligi Merkezleri
 • Rehabilitasyon Merkezleri
 • Ayaktan Teshis ve Tedavi Hizmeti Sunan Saglik Kuruluslari
 • Yasli Bakim Evleri
 • Okullar
 • Isyeri Saglik Birimleri
 • Evde Bakim Hizmeti Veren Kuruluslar
 • Acil Saglik Hizmetleri

Öğrenci Görüşleri

Başlangıçlar güzeldirbitişler zor. Tanışmalar heyecanlı ve umutluayrılışlar acı. Sizden bir şey kalır geride. Kırılan kalbinizden bir parça mı yoksa sevdiklerinizle paylaştığınız anlar mı? Dört yıllık eğitim süreci içinde iyiyi ve kötüyü ayırt etmeyi öğrendik. İnsanın ve insanlığın değerini öğrendik. Birbirimize karşı her zaman dürüst ve doğru olmayı öğrendik. Sorumluluklarımızı ve içinde bulunduğumuz topluma karşı görevlerimizi kavradık. Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik bölümünde edindiğim eğitim bana çok yönlü olabilme ve çok yönlü düşünebilme becerisi kattı, olayları bütünüyle analiz edebilme ve farklı bakış açısıyla problem çözebilme yetisi kazandırdı. Bölüm 1. mezun olarak başarımı kendi ünversitemde yüksek lisans ve akademik kariyer olarak devam etmekteyim. Hiçbir zaman vazgeçmeyin ve hayallerinizin peşinden koşun. Benden sonra gelicek hemşire adayı arkadaşlarıma bundan sonraki eğitim yaşantılarında başarılar diler, saygılar sunarım.

Çiğdem Müge Haylı

Tercihim

Hemşireler mesleklerini icra ederken hastalarını önemseyip, onlarla empati kurmaya çalışarak ve büyük bir şefkatle ilgilenirler. Tüm bunlar büyük sorumluluk gerektiren meziyetlerdir. Dolayısıyla  GAÜ Hemşirelik Yüksekokulu toplum sağlığıyla ilgilenecek, toplumdaki bireylerin sağlıklı, iyi ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için mücadele edecek lider karakterli hemşireler/ebeler yetiştirmek için tüm gücüyle çalışmaktadır.

Bölüm Dersleri

Year 1
Fall
HEM121 Anatomi I (topografik Anatomi) CR:(3,2)4 ECTS:6
HEM103 Fizyoloji CR:(4,0)4 ECTS:6
HEM123 Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram Ve İlkeleri CR:(4,0)4 ECTS:6
HEM105 Biyokimya CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM109 Genel Histoloji CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM125 Tıbbi Terminoloji CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM127 Kişisel Gelişim CR:(2,0)2 ECTS:2
TAR101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I CR:(2,0)2 ECTS:2
TÜRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım CR:(2,0)2 ECTS:2
Spring
HEM129 Hemşirelik Esasları Ve Uygulamaları CR:(6,16)14 ECTS:16
HEM120 Anatomi II (sistemler Anatomisi) CR:(3,2)4 ECTS:4
HEM104 Kendini Tanıma Ve İletişim Yöntemleri CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM122 Hijyen Ve Sanitasyon CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM225 Hemşirelikte Etik Ve Yaklaşım CR:(2,0)2 ECTS:2
TAR102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi II CR:(2,0)2 ECTS:2
TÜRK102 Türkçe Ii: Sözlü Anlatım CR:(2,0)2 ECTS:2
HSTJ1 Yaz Stajı I CR:(0,0)0 ECTS:0
Year 2
Fall
HEM233 İç Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı CR:(6,16)14 ECTS:16
BİL103 Bilgisayar Ve Bilişim Teknolojileri I CR:(3,0)3 ECTS:4
HEM223 Temel Biyofizik Ve Radyoloji CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM203 Farmakoloji I CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM206 Beslenme İlkeleri Ve Diyet CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM226 Hemşirelik Süreci CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM229 Sağlık Tanılaması CR:(2,0)2 ECTS:2
Spring
HEM234 Cerrahi Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı CR:(6,16)14 ECTS:16
BİL104 Bilgisayar Bilişimleri Ve Teknolojileri II CR:(3,0)3 ECTS:4
HEM222 Temel Bakteriyoloji, Viroloji Ve Parazitoloji CR:(2,0)2 ECTS:3
HEM204 Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği CR:(2,0)2 ECTS:3
HEM224 Psikoloji CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM415 Hemşirelik Bilişimi CR:(2,0)2 ECTS:2
HSTJ2 Yaz Stajı II CR:(0,0)0 ECTS:0
Year 3
Fall
HEM337 Kadın Sağlığı Ve Hemşirelik Bakımı CR:(6,16)14 ECTS:16
HEM321 Farmakoloji II CR:(3,0)3 ECTS:3
HEM341 Sağlık Alanında İstatistik CR:(2,2)3 ECTS:3
HEM323 Güncel Enfeksiyon Hastalıkları CR:(2,0)2 ECTS:3
HEM339 Koruyucu Tıp Ve Hastalıklarda Erken Tanı CR:(2,0)2 ECTS:3
HEM333 İngilizce I CR:(2,0)2 ECTS:2
Spring
HEM336 Çocuk Sağlığı Ve Hemşirelik Bakımı CR:(6,16)14 ECTS:16
HEM312 İlk Ve Acil Yardım CR:(3,0)3 ECTS:4
HEM338 Hemşirelikte Araştırma Ve Yöntemleri CR:(3,0)3 ECTS:5
HEM340 Sağlık Politikaları Ve Hemşirelik CR:(2,0)2 ECTS:3
HEM326 İngililzce II CR:(2,0)2 ECTS:2
HTSJ3 Yaz Stajı III CR:(0,0)0 ECTS:0
Year 4
Fall
HEM427 Ruh Sağlığı Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı CR:(6,16)14 ECTS:16
HEM411 Geriatri Hemşireliği CR:(2,0)2 ECTS:4
HEM429 Hemşirelikte Öğretim Ve Eğitim CR:(3,2)4 ECTS:6
HEM309 Mesleki İngilizce CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM325 Sosyoloji CR:(2,0)2 ECTS:2
Spring
HEM426 Toplum Sağlığı Hemşireliği CR:(6,16)14 ECTS:16
HEM404 Hemşirelikte Yönetim CR:(4,0)4 ECTS:6
HEM428 Sağlık Hukuku Ve Hemşirelik CR:(2,0)2 ECTS:4
HEM420 Evde Bakım Hemşireliği CR:(2,0)2 ECTS:2
HEM419 Sosyal Antropoloji CR:(2,0)2 ECTS:2

Fakülte Tanıtım Videosu

Sormak istediklerin burada

Sıkça sorulan sorular sayfamıza bir göz at. Birçok sorunun cevabı orada.

Aradığın tüm bilgiler burada

Girne Amerikan Üniversitesi kitapçığını PDF formatında indirebilirsin.