TR
TR
×

PROGRAM

GAU'de

Basın ve Yayın Bölümü

Bilgiler
Fakülte
İletişim Fakültesi
Bölüm
Basın ve Yayın Bölümü
Eğitim
Lisans
Süre
4
Burs
35. Yıl Özel Burslu 100%
Akreditasyon
YÖK,YÖDAK
Eğitim Dili
İngilizce


Program Hakkında

Basın Yayın Bölümü’nün temel amacı, habercilik sektöründe çalışmak üzere teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Basın Yayın Bölümü eğitim öğretim programında ilk dönemlerde öğrencilere genel bir sosyal bilim formasyonu kazandırmaya yönelik sosyoloji, siyaset bilimi gibi dersler verilirken; daha sonraki yıllarda da branşlaşmayı sağlayacak bir anlayışla, gazeteciliğin temel kavramları, haber yazma teknikleri, uygulamalı gazetecilik, iletişim kuramları, iletişim sosyolojisi, iletişim hukuku, iletişim etiği gibi iletişim bilimi ve gazetecilik mesleği ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

Programın Amacı

Genelde medya, özelde gazetecilik alanında sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, basın meslek ilkeleri doğrultusunda yetişmiş, haberi bulan veya oluşturan, haberi işleyen ve sunan, medyanın farklı mecralarında etkin çalışabilecek,kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişikiler birimlerinde faaliyet gösterebilecek, toplum bilinciyle hareket eden, toplumun değerleri ve menfaatlerini mesleğine yansıtan, eleştirel düşünebilen, sorum sorumluluğa sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve teknoleojileri kullanabilen nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. 

1-Basılı materyal üretebilme ve değerlendirebilme becerisi.

2-Alanının kuramsal ve uygulamalı boyutlarında yetkinlik gösterme.

3-Sosyal bilimlere ilişkin bilgileri basın ve/veya yayın alanlarında kullanabilme becerisi.

4-Basın ve yayın tekniklerini ve çağdaş teknolojileri kullanabilme becerisi

5-İletişim bilimlerinin ve alt alanlarının temel kavram ve kuramlarını değerlendirebilme.

6-Görsel-işitsel ve elektronik ortamlarda basın ve/veya yayıncılığı uygulayabilme ve yorumlayabilme.

7-Disiplinlerarası bilgi birikimini basın ve/veya yayıncılık uygulamalarına taşıma becerisi.

8-Uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında düşüncelerini eleştirel, bilimsel ve sistematik olarak tanımlayabilme.

9-Mesleki ve etik sorumluluk uygulayabilme bilincine erişme.

10-Etkin iletişim kurabilme ve ana dilini yetkin biçimde kullanabilme becerisi.

11-Yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişimin gerekliliği bilincini gerçekleştirebilme becerisi ve geniş bir kültürel birikime sahip olma.

12-Çağın sorunları hakkında bilgili olma.

13-Sosyal ve kültürel sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisi.

Kariyer Olanakları

İletişim Fakültesi Basın-Yayın Bölümü öğrencileri mezuniyetleri sonrasında; yazılı, görsel ve işitsel medya ve yayıncılık sektörü başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin rol ve görev üstlenecek gazeteciler, uzmanlar, araştırmacılar, medya yöneticileri ve akademisyenler olarak görev alabileceklerdir. Basın-Yayın Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimizden bir kısmı, Türkiye Üniverstilerinde akademik hayata başlamış, bir kısmı ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basınında muhabir, yazar ve gazete genel yayın yönetmeni olarak görev yaparken, bazı mezunlarımız, Kıbrıs Ulusal Televizyon kanalında, Haber spiker, program sunucusu ve kameraman olarak çalışmaktadır.

Bölümden mezun olan öğrenciler haber ajanslarında, ulusal ve yerel basın yayın organlarında, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarında; kısacası basın yayın ile ilgili her alanda çalışabilirler. Öğrenciler muhabirlik, haber fotoğrafçılığı, editörlük, radyo yayıncılığı, TV haber programcılığı, internet yayıncılığı, sosyal medya yayın ve yöneticiliği, ve görsel yönetmenlik gibi alanlarda çalışabilirler. İsteyen mezunlar yurtiçi ve yurtdışında üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak görev yapabilir..

Öğrenci Görüşleri

Fakültelerde öğrenim görürken bizim için en önemli unsurlardan biri hocaların öğrencileriyle olan diyaloğudur ve ben İletişim fakültesi öğrencisi olarak bu konuda oldukça şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hocalarımızın akademik donanımından dolayı tatminkarız. Ayrıca fakültemizin TV kanalı, radyo kanalı ve gazetesinde öğrendiklerimizi uygulama fırsatı bulmaktayız. Sonuç olarak bir GAÜ İletişim Fakültesi öğrencisi olarak okulumu ve fakültemi öğrenci adaylarına önermekteyim.

İsmail Bayraktar

Tercihim

Öğrencilerimizin gelişen teknolojiye uygun çağdaş basın uygulamalarıyla tanıştırılarak, masaüstü yayıncılık, radyo-tv yayıncılığı, araştırmacı gazetecilik konularında da eğitim alarak bu teknolojileri kullanan basın yayın kuruluşlarına uyum sağlamaları hedeflenmektedir. İletişim bilimi ve gazetecilik alanına ilişkin teorik ve pratik bilgilerin birbirine paralel bir şekilde bir arada ele alındığı ve işlendiği Basın Yayın Bölümü, bölüm öğrencilerinin pratik yapmalarına imkan tanıyan Medya Araştırmaları ve Uygulama Merkezi bünyesinde, sürekli yayın yapan GAU Radyo ve TV’nin yanında, haftalık yayın yapan Cyprus Weekly Observer Gazetesinde teorik olarak edindikleri bilgileri uygulamalı bir şekilde hayata geçirebilme imkanı bulabilmektedirler. Hedefimiz, tüm öğrencilerimize mezuniyetleri sonrasında, sektörde kendilerine yer bulmalarını sağlayacak kaliteli eğitimi sunmak ve kendi alanında eğitimde mükemmeli yakalamaktır. Medya sektörüne yetişmiş eleman kazandırırken, uluslar arası gelişmelere paralel olarak, daha kaliteli insan gücü yetiştirmek için bölümü geliştirme ve yenileştirme gayreti ve çabası içinde, gereken yenilik ve uyum çalışmaları yapılmakta ve yapılmaya devam edecektir. Yrd.Doç.Dr. Haluk SELMAN Basın Yayın Bölüm Başkanı

Bölüm Dersleri

Yıl 1

 

Güz

 

JRB101

Basic Concept of Journalism I

CR:(3,0)3

ECTS:8

 

JRB103

Int. to Communications

CR:(3,0)3

ECTS:8

 

PSYC100

Int. to Social Science I

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

COMP103

Int. to Comp & Inf. System I

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

EGL101

Development of Reading Skills I

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

NH001

National History I

CR:(0,0)0

ECTS:2

 

Bahar

 

JRB102

Basic Concepts of Jrn II

CR:(3,0)3

ECTS:7

 

JRB104

Media Ethics

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

JRB106

History of Communication

CR:(3,0)3

ECTS:8

 

COMP104

Int. to Comp & Inf. System II

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

EGL102

Development of Writing Skills

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

NH002

National History II

CR:(0,0)0

ECTS:2

 

Yıl 2

 

Güz

 

JRB201

News Report Writing

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

JRB203

Economics of Journalism

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB205

Creative Writing

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB207

Basic Photography

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB209

International Communication

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

TURK001

Turkish I

CR:(0,0)0

ECTS:2

 

Bahar

 

JRB202

Writing and Debate for Jrn

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

JRB204

Media Law

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB206

Sociology of Communication

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB208

Practices of Basic Photography

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

JRB210

Practices of Journalism

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

TURK002

Turkish II

CR:(0,0)0

ECTS:2

 

STJ001

Staj I

CR:(0,0)0

ECTS:2

 

Yıl 3

 

Güz

 

JRB301

Human Rights and Journalism

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB303

Research Methods for Social Science

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB305

Philosophy of Communication

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB307

Radio and Tv Broadcasting I

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB309

New Communications Paradigms

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

Bahar

 

JRB302

Theories of Mass Communication

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB304

Interactive Communication and Education

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

JRB306

Media Planning

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB308

Radio and Tv Broadcasting II

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

JRB310

Media and Culture

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

STJ002

Staj II

CR:(0,0)0

ECTS:2

 

Yıl 4

 

Güz

 

JRB401

Journalism and Manipulation

CR:(3,0)3

ECTS:8

 

JRB403

Political Communication

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

JRB405

Desktop Publishing I

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

ELECTIVE

 

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

ELECTIVE

 

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

Bahar

 

JRB402

Graduation Project (seminar)

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB404

Ethics and Research in Jrn

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB406

Desktop Publishing II

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

ELECTIVE

 

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

ELECTIVE

 

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

 

Fakülte Tanıtım Videosu

Bilgiler
Fakülte
İletişim Fakültesi
Bölüm
Basın ve Yayın Bölümü
Eğitim
Lisans
Süre
4
Burs
35. Yıl Özel Burslu 100%
Akreditasyon
YÖK,YÖDAK
Eğitim Dili
İngilizce


Program Hakkında

Basın Yayın Bölümü’nün temel amacı, habercilik sektöründe çalışmak üzere teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Basın Yayın Bölümü eğitim öğretim programında ilk dönemlerde öğrencilere genel bir sosyal bilim formasyonu kazandırmaya yönelik sosyoloji, siyaset bilimi gibi dersler verilirken; daha sonraki yıllarda da branşlaşmayı sağlayacak bir anlayışla, gazeteciliğin temel kavramları, haber yazma teknikleri, uygulamalı gazetecilik, iletişim kuramları, iletişim sosyolojisi, iletişim hukuku, iletişim etiği gibi iletişim bilimi ve gazetecilik mesleği ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

Programın Amacı

Genelde medya, özelde gazetecilik alanında sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, basın meslek ilkeleri doğrultusunda yetişmiş, haberi bulan veya oluşturan, haberi işleyen ve sunan, medyanın farklı mecralarında etkin çalışabilecek,kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişikiler birimlerinde faaliyet gösterebilecek, toplum bilinciyle hareket eden, toplumun değerleri ve menfaatlerini mesleğine yansıtan, eleştirel düşünebilen, sorum sorumluluğa sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve teknoleojileri kullanabilen nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. 

1-Basılı materyal üretebilme ve değerlendirebilme becerisi.

2-Alanının kuramsal ve uygulamalı boyutlarında yetkinlik gösterme.

3-Sosyal bilimlere ilişkin bilgileri basın ve/veya yayın alanlarında kullanabilme becerisi.

4-Basın ve yayın tekniklerini ve çağdaş teknolojileri kullanabilme becerisi

5-İletişim bilimlerinin ve alt alanlarının temel kavram ve kuramlarını değerlendirebilme.

6-Görsel-işitsel ve elektronik ortamlarda basın ve/veya yayıncılığı uygulayabilme ve yorumlayabilme.

7-Disiplinlerarası bilgi birikimini basın ve/veya yayıncılık uygulamalarına taşıma becerisi.

8-Uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında düşüncelerini eleştirel, bilimsel ve sistematik olarak tanımlayabilme.

9-Mesleki ve etik sorumluluk uygulayabilme bilincine erişme.

10-Etkin iletişim kurabilme ve ana dilini yetkin biçimde kullanabilme becerisi.

11-Yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişimin gerekliliği bilincini gerçekleştirebilme becerisi ve geniş bir kültürel birikime sahip olma.

12-Çağın sorunları hakkında bilgili olma.

13-Sosyal ve kültürel sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisi.

Kariyer Olanakları

İletişim Fakültesi Basın-Yayın Bölümü öğrencileri mezuniyetleri sonrasında; yazılı, görsel ve işitsel medya ve yayıncılık sektörü başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin rol ve görev üstlenecek gazeteciler, uzmanlar, araştırmacılar, medya yöneticileri ve akademisyenler olarak görev alabileceklerdir. Basın-Yayın Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimizden bir kısmı, Türkiye Üniverstilerinde akademik hayata başlamış, bir kısmı ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basınında muhabir, yazar ve gazete genel yayın yönetmeni olarak görev yaparken, bazı mezunlarımız, Kıbrıs Ulusal Televizyon kanalında, Haber spiker, program sunucusu ve kameraman olarak çalışmaktadır.

Bölümden mezun olan öğrenciler haber ajanslarında, ulusal ve yerel basın yayın organlarında, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarında; kısacası basın yayın ile ilgili her alanda çalışabilirler. Öğrenciler muhabirlik, haber fotoğrafçılığı, editörlük, radyo yayıncılığı, TV haber programcılığı, internet yayıncılığı, sosyal medya yayın ve yöneticiliği, ve görsel yönetmenlik gibi alanlarda çalışabilirler. İsteyen mezunlar yurtiçi ve yurtdışında üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak görev yapabilir..

Öğrenci Görüşleri

Fakültelerde öğrenim görürken bizim için en önemli unsurlardan biri hocaların öğrencileriyle olan diyaloğudur ve ben İletişim fakültesi öğrencisi olarak bu konuda oldukça şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hocalarımızın akademik donanımından dolayı tatminkarız. Ayrıca fakültemizin TV kanalı, radyo kanalı ve gazetesinde öğrendiklerimizi uygulama fırsatı bulmaktayız. Sonuç olarak bir GAÜ İletişim Fakültesi öğrencisi olarak okulumu ve fakültemi öğrenci adaylarına önermekteyim.

İsmail Bayraktar

Tercihim

Öğrencilerimizin gelişen teknolojiye uygun çağdaş basın uygulamalarıyla tanıştırılarak, masaüstü yayıncılık, radyo-tv yayıncılığı, araştırmacı gazetecilik konularında da eğitim alarak bu teknolojileri kullanan basın yayın kuruluşlarına uyum sağlamaları hedeflenmektedir. İletişim bilimi ve gazetecilik alanına ilişkin teorik ve pratik bilgilerin birbirine paralel bir şekilde bir arada ele alındığı ve işlendiği Basın Yayın Bölümü, bölüm öğrencilerinin pratik yapmalarına imkan tanıyan Medya Araştırmaları ve Uygulama Merkezi bünyesinde, sürekli yayın yapan GAU Radyo ve TV’nin yanında, haftalık yayın yapan Cyprus Weekly Observer Gazetesinde teorik olarak edindikleri bilgileri uygulamalı bir şekilde hayata geçirebilme imkanı bulabilmektedirler. Hedefimiz, tüm öğrencilerimize mezuniyetleri sonrasında, sektörde kendilerine yer bulmalarını sağlayacak kaliteli eğitimi sunmak ve kendi alanında eğitimde mükemmeli yakalamaktır. Medya sektörüne yetişmiş eleman kazandırırken, uluslar arası gelişmelere paralel olarak, daha kaliteli insan gücü yetiştirmek için bölümü geliştirme ve yenileştirme gayreti ve çabası içinde, gereken yenilik ve uyum çalışmaları yapılmakta ve yapılmaya devam edecektir. Yrd.Doç.Dr. Haluk SELMAN Basın Yayın Bölüm Başkanı

Bölüm Dersleri

Yıl 1

 

Güz

 

JRB101

Basic Concept of Journalism I

CR:(3,0)3

ECTS:8

 

JRB103

Int. to Communications

CR:(3,0)3

ECTS:8

 

PSYC100

Int. to Social Science I

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

COMP103

Int. to Comp & Inf. System I

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

EGL101

Development of Reading Skills I

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

NH001

National History I

CR:(0,0)0

ECTS:2

 

Bahar

 

JRB102

Basic Concepts of Jrn II

CR:(3,0)3

ECTS:7

 

JRB104

Media Ethics

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

JRB106

History of Communication

CR:(3,0)3

ECTS:8

 

COMP104

Int. to Comp & Inf. System II

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

EGL102

Development of Writing Skills

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

NH002

National History II

CR:(0,0)0

ECTS:2

 

Yıl 2

 

Güz

 

JRB201

News Report Writing

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

JRB203

Economics of Journalism

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB205

Creative Writing

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB207

Basic Photography

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB209

International Communication

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

TURK001

Turkish I

CR:(0,0)0

ECTS:2

 

Bahar

 

JRB202

Writing and Debate for Jrn

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

JRB204

Media Law

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB206

Sociology of Communication

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB208

Practices of Basic Photography

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

JRB210

Practices of Journalism

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

TURK002

Turkish II

CR:(0,0)0

ECTS:2

 

STJ001

Staj I

CR:(0,0)0

ECTS:2

 

Yıl 3

 

Güz

 

JRB301

Human Rights and Journalism

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB303

Research Methods for Social Science

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB305

Philosophy of Communication

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB307

Radio and Tv Broadcasting I

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB309

New Communications Paradigms

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

Bahar

 

JRB302

Theories of Mass Communication

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB304

Interactive Communication and Education

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

JRB306

Media Planning

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB308

Radio and Tv Broadcasting II

CR:(3,0)3

ECTS:5

 

JRB310

Media and Culture

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

STJ002

Staj II

CR:(0,0)0

ECTS:2

 

Yıl 4

 

Güz

 

JRB401

Journalism and Manipulation

CR:(3,0)3

ECTS:8

 

JRB403

Political Communication

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

JRB405

Desktop Publishing I

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

ELECTIVE

 

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

ELECTIVE

 

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

Bahar

 

JRB402

Graduation Project (seminar)

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB404

Ethics and Research in Jrn

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

JRB406

Desktop Publishing II

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

ELECTIVE

 

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

ELECTIVE

 

CR:(3,0)3

ECTS:6

 

 

Fakülte Tanıtım Videosu

Sormak istediklerin burada

Sıkça sorulan sorular sayfamıza bir göz at. Birçok sorunun cevabı orada.

Aradığın tüm bilgiler burada

Girne Amerikan Üniversitesi kitapçığını PDF formatında indirebilirsin.