TR
TR
×

PROGRAM

GAU'de

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Bilgiler
Fakülte
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Eğitim
Lisans
Süre
4
Burs
Evet
Akreditasyon
YÖK - YÖDAK
Eğitim Dili
İngilizce


Program Hakkında

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünün amacı, bu bölümden mezun olan öğrencilerimizin, KKTC ve Türkiye’de, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili olan veya afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda hizmet veren kamu kuruluşlarında, belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında, değişik kurum ve kuruluşların sivil savunma ile ilgili birimlerinde aktif görevler üstlenmelerini ve afet yönetimi anlayışında risk yönetimi kavramının giderek artan bir şekilde yer edinmesini mümkün kılarak, etkin bir afet yönetimi sisteminin temini ile sürdürülebilir ekonomiye doğrudan katkı sağlamaktır.          

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olanlar acil yardım ve afet yöneticisi ünvanı kazanırlar ve afet ve acil durum yönetimi ile ilgili resmi kuruluşlar, sağlık kuruluşları, itfaiye teşkilatı, sivil savunma birimleri, belediyeler, özel kuruluşlar gibi kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Bu alanda yetişmiş yöneticilere ihtiyaç bulunmaktadır.    Sivil savunma uzmanlığı, afet yönetimi ile ilgili planlama ve koordinasyon birimleri, itfaiye teşkilatları, sağlık meslek liselerinde öğretmenlik, acil servis sorumluluğu, kamu yönetiminden halk sağlığına kadar birçok farklı disiplinde lisansüstü öğrenim görebilme, acil yardım ve afet yönetimi bölümlerinde akademik kariyer. 

Öğrenci Görüşleri

İnsanın temel ihtiyaçları korunma, barındırma, yemek ve su. Herkes kendi ve sevdiklerinin bu ihtiyaçlarını, güvenliğini ve geleceğini garanti altına almak ister. Dünya artan depremlerle, tsunamilerle, volkan ve başka afetlerle çalkalanırken, bilim adamlarından  gelen küresel ısınma, güneş fırtınaları, Dünya’ya meteor çarpması, gezegen geçişleri, kutup kayması gibi  uyarılar artarken mevcut durumun kötüden daha da kötüye gideceği vurgulanıyor. Ben bu uyarıları ve işaretleri dikkate almayı hikmetli bir karar olarak değerlendirdim ve gelecek olanlara  hazırlıklı olmak benim için ivedi bir durum haline geldi. Onun için Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünü seçtim.  Yıltan RAMADANSOY

Tercihim

Olumsuz sonuçlarını giderek daha çok hissetmeye başladığımız afetler tüm Dünya ülkeleri için etkin bir şekilde yönetilmesi gereken bir olgu haline gelmiştir. Bunu başarabilmek için, multidisipliner bir alan olan afet yönetiminin özgün bir lisans programı halinde düzenlenmesinin gerekliliğine inandım. Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü bu düşünceden hareketle kurulmuştur. Bu bölümden mezun olan gençler bütünleşik afet yönetimi modelinin her kademesinde görev yapabilecek niteliğe sahip olmaktadır. Ayrıca mezunlarımız her türlü olağanüstü durumda insan hayatını kurtarmak üzere göreve hazır olacaklardır. Prof.Dr. Günhan ERDEM Head of Rescue and Disaster Management Department

Bölüm Dersleri

Yıl 1

 

Güz

 

AFET101

Genel Kimya

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET103

Yönetimin Temel İlkeleri

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

AFET105

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I

CR:(2,2)3

ECTS:3

 

AFET107

Beden Eğitimi I

CR:(1,2)2

ECTS:2

 

AFET109

Temel Afet Bilgisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

HEM101

Anatomi

CR:(3,2)4

ECTS:4

 

HEM103

Fizyoloji

CR:(4,0)4

ECTS:4

 

TUR101

Türkçe 1: : Yazılı Anlatım

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

TAR101

Atatürk İlke Leri ve Inkilap Tarihi I

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

EFL101

İngilizce I

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

HEM113

Psikoloji

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

Bahar

 

AFET102

Örgütsel Davranış

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

AFET104

Acil Servis Araçları Eğitimi

CR:(2,2)3

ECTS:3

 

AFET106

Acil Hasta Bakımı I

CR:(6,2)7

ECTS:7

 

AFET108

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları II

CR:(2,2)3

ECTS:3

 

AFET110

Beden Eğitimi II

CR:(1,2)2

ECTS:2

 

HEM104

Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

HEM105

Biyokimya

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

EFL102

İngilizce II

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

TAR102

Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi II

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

TURK102

Türkçe Iı: Sözlü Anlatım

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

Yıl 2

 

Güz

 

AFET201

Acil Hasta Bakımı II

CR:(6,8)10

ECTS:10

 

AFET203

Vücut Geliştirme I

CR:(0,2)1

ECTS:1

 

AFET205

Afet ve Acil Durum Yönetimi I

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET207

Kurtarma Araçları Eğitimi

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET209

Patoloji

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET211

Farmakoloji

CR:(4,0)4

ECTS:4

 

HEM115

Mikrobiyoloji Parazitoloji

CR:(3,2)4

ECTS:5

 

SEÇM1

Seçmeli 1

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

Bahar

 

AFET202

Hastalıklar Bilgisi ve Acil Hasta Bakımı

CR:(6,8)14

ECTS:10

 

AFET204

Vücut Geliştirme II

CR:(0,2)1

ECTS:1

 

AFET206

Afet ve Acil Durum Yönetimi II

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET208

Afetlerde Salgın Hastalıklar

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET210

Kbn Silahlar (kimyasal, Biyolojik, Nükleer Silahlar)

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET212

Temel Hukuk

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

SEÇM2

Seçmeli 2

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

SEÇM3

Seçmeli 3

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

SEÇM4

Seçmeli 4

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

Yıl 3

 

Güz

 

AFET301

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları III

CR:(4,2)5

ECTS:7

 

AFET303

Vücut Geliştirme III

CR:(0,2)1

ECTS:1

 

AFET305

Acil Durum Psikolojisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET307

Afet ve Acil Durum Mevzuatı

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET309

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET311

İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi

CR:(3,2)4

ECTS:4

 

AFET313

Kamu Yönetimi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET315

İstatistik

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET317

Teknik Resim

CR:(2,2)3

ECTS:4

 

SEÇM5

Seçmeli 5

CR:(4,0)4

ECTS:4

 

Bahar

 

AFET302

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları IV

CR:(4,2)5

ECTS:6

 

AFET304

Vücut Geliştirme IV

CR:(0,2)1

ECTS:1

 

AFET306

Afetlerde Sağlık Yönetimi

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET308

Yangın Güvenliği ve Kimyası

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

AFET310

Yangına Müdahale Teknikleri

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET312

Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET314

Meslek Etiği

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET316

Araştırma Yöntemleri

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

SEÇM6

Seçmeli 6

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

SEÇM7

Seçmeli 7

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

SEÇM8

Seçmeli 8

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

Yıl 4

 

Güz

 

AFET401

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları V

CR:(2,8)6

ECTS:5

 

AFET403

Vücut Geliştirme V

CR:(0,2)1

ECTS:1

 

AFET405

Afet ve Acil Durum Yönetimi III

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET407

Acil Yardım Organizasyonu ve Rehabilitasyon Çalışmaları

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET409

Çevre Sağlığı ve Biyogüvenlik

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET411

Yapı Güvenliği ve Proje Bilgisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET413

Elektrik Tesisatı Bilgisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET415

Lojistik Yönetimi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET417

Halk Eğitimi

CR:(2,2)3

ECTS:3

 

AFET419

Bitirme Ödevi

CR:(0,2)1

ECTS:3

 

SECM9

Seçmeli 9

CR:(4,0)4

ECTS:4

 

Bahar

 

AFET402

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları VI

CR:(4,2)5

ECTS:6

 

AFET404

Vücut Geliştirme VI

CR:(0,2)1

ECTS:1

 

AFET406

Afet ve Acil Durum Yönetimi IV

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET408

Afetlerden Korunma, Önleme Teknikleri ve Hareket Tarzı

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET410

Risk ve Kriz Yönetimi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET412

Elektrik Elektronik Haberleşme Bilgisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

SEÇM10

Seçmeli 10

CR:(4,0)4

ECTS:4

 

SEÇM11

Seçmeli 11

CR:(4,0)4

ECTS:4

 

SEÇM12

Seçmeli 12

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

SEÇM13

Seçmeli 13

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

Seçmeli Dersler

 

AFET214

Halkla İlişkiler

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET216

Tim Liderliği

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET220

Bilgi Yönetimi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET319

Eğitim Psikolojisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET321

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET318

Eğitimde Program Geliştirme

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET320

Hidrolik

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET322

Kriminoloji

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET421

Homeostazis ve Fizyopatoloji

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET414

Öğretim ve Uygulamaları

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET416

Temel Meteoroloji Bilgisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET418

Afet Bilgi Sistemi Tasarımı

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET420

Spor Fizyolojisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET422

Halk Sağlığı

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET424

Sağık Politikaları

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

Fakülte Tanıtım Videosu

Bilgiler
Fakülte
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Eğitim
Lisans
Süre
4
Burs
Evet
Akreditasyon
YÖK - YÖDAK
Eğitim Dili
İngilizce


Program Hakkında

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünün amacı, bu bölümden mezun olan öğrencilerimizin, KKTC ve Türkiye’de, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili olan veya afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda hizmet veren kamu kuruluşlarında, belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında, değişik kurum ve kuruluşların sivil savunma ile ilgili birimlerinde aktif görevler üstlenmelerini ve afet yönetimi anlayışında risk yönetimi kavramının giderek artan bir şekilde yer edinmesini mümkün kılarak, etkin bir afet yönetimi sisteminin temini ile sürdürülebilir ekonomiye doğrudan katkı sağlamaktır.          

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olanlar acil yardım ve afet yöneticisi ünvanı kazanırlar ve afet ve acil durum yönetimi ile ilgili resmi kuruluşlar, sağlık kuruluşları, itfaiye teşkilatı, sivil savunma birimleri, belediyeler, özel kuruluşlar gibi kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Bu alanda yetişmiş yöneticilere ihtiyaç bulunmaktadır.    Sivil savunma uzmanlığı, afet yönetimi ile ilgili planlama ve koordinasyon birimleri, itfaiye teşkilatları, sağlık meslek liselerinde öğretmenlik, acil servis sorumluluğu, kamu yönetiminden halk sağlığına kadar birçok farklı disiplinde lisansüstü öğrenim görebilme, acil yardım ve afet yönetimi bölümlerinde akademik kariyer. 

Öğrenci Görüşleri

İnsanın temel ihtiyaçları korunma, barındırma, yemek ve su. Herkes kendi ve sevdiklerinin bu ihtiyaçlarını, güvenliğini ve geleceğini garanti altına almak ister. Dünya artan depremlerle, tsunamilerle, volkan ve başka afetlerle çalkalanırken, bilim adamlarından  gelen küresel ısınma, güneş fırtınaları, Dünya’ya meteor çarpması, gezegen geçişleri, kutup kayması gibi  uyarılar artarken mevcut durumun kötüden daha da kötüye gideceği vurgulanıyor. Ben bu uyarıları ve işaretleri dikkate almayı hikmetli bir karar olarak değerlendirdim ve gelecek olanlara  hazırlıklı olmak benim için ivedi bir durum haline geldi. Onun için Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünü seçtim.  Yıltan RAMADANSOY

Tercihim

Olumsuz sonuçlarını giderek daha çok hissetmeye başladığımız afetler tüm Dünya ülkeleri için etkin bir şekilde yönetilmesi gereken bir olgu haline gelmiştir. Bunu başarabilmek için, multidisipliner bir alan olan afet yönetiminin özgün bir lisans programı halinde düzenlenmesinin gerekliliğine inandım. Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü bu düşünceden hareketle kurulmuştur. Bu bölümden mezun olan gençler bütünleşik afet yönetimi modelinin her kademesinde görev yapabilecek niteliğe sahip olmaktadır. Ayrıca mezunlarımız her türlü olağanüstü durumda insan hayatını kurtarmak üzere göreve hazır olacaklardır. Prof.Dr. Günhan ERDEM Head of Rescue and Disaster Management Department

Bölüm Dersleri

Yıl 1

 

Güz

 

AFET101

Genel Kimya

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET103

Yönetimin Temel İlkeleri

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

AFET105

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I

CR:(2,2)3

ECTS:3

 

AFET107

Beden Eğitimi I

CR:(1,2)2

ECTS:2

 

AFET109

Temel Afet Bilgisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

HEM101

Anatomi

CR:(3,2)4

ECTS:4

 

HEM103

Fizyoloji

CR:(4,0)4

ECTS:4

 

TUR101

Türkçe 1: : Yazılı Anlatım

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

TAR101

Atatürk İlke Leri ve Inkilap Tarihi I

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

EFL101

İngilizce I

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

HEM113

Psikoloji

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

Bahar

 

AFET102

Örgütsel Davranış

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

AFET104

Acil Servis Araçları Eğitimi

CR:(2,2)3

ECTS:3

 

AFET106

Acil Hasta Bakımı I

CR:(6,2)7

ECTS:7

 

AFET108

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları II

CR:(2,2)3

ECTS:3

 

AFET110

Beden Eğitimi II

CR:(1,2)2

ECTS:2

 

HEM104

Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

HEM105

Biyokimya

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

EFL102

İngilizce II

CR:(3,0)3

ECTS:4

 

TAR102

Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi II

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

TURK102

Türkçe Iı: Sözlü Anlatım

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

Yıl 2

 

Güz

 

AFET201

Acil Hasta Bakımı II

CR:(6,8)10

ECTS:10

 

AFET203

Vücut Geliştirme I

CR:(0,2)1

ECTS:1

 

AFET205

Afet ve Acil Durum Yönetimi I

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET207

Kurtarma Araçları Eğitimi

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET209

Patoloji

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET211

Farmakoloji

CR:(4,0)4

ECTS:4

 

HEM115

Mikrobiyoloji Parazitoloji

CR:(3,2)4

ECTS:5

 

SEÇM1

Seçmeli 1

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

Bahar

 

AFET202

Hastalıklar Bilgisi ve Acil Hasta Bakımı

CR:(6,8)14

ECTS:10

 

AFET204

Vücut Geliştirme II

CR:(0,2)1

ECTS:1

 

AFET206

Afet ve Acil Durum Yönetimi II

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET208

Afetlerde Salgın Hastalıklar

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET210

Kbn Silahlar (kimyasal, Biyolojik, Nükleer Silahlar)

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET212

Temel Hukuk

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

SEÇM2

Seçmeli 2

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

SEÇM3

Seçmeli 3

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

SEÇM4

Seçmeli 4

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

Yıl 3

 

Güz

 

AFET301

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları III

CR:(4,2)5

ECTS:7

 

AFET303

Vücut Geliştirme III

CR:(0,2)1

ECTS:1

 

AFET305

Acil Durum Psikolojisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET307

Afet ve Acil Durum Mevzuatı

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET309

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET311

İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi

CR:(3,2)4

ECTS:4

 

AFET313

Kamu Yönetimi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET315

İstatistik

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET317

Teknik Resim

CR:(2,2)3

ECTS:4

 

SEÇM5

Seçmeli 5

CR:(4,0)4

ECTS:4

 

Bahar

 

AFET302

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları IV

CR:(4,2)5

ECTS:6

 

AFET304

Vücut Geliştirme IV

CR:(0,2)1

ECTS:1

 

AFET306

Afetlerde Sağlık Yönetimi

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET308

Yangın Güvenliği ve Kimyası

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

AFET310

Yangına Müdahale Teknikleri

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET312

Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET314

Meslek Etiği

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET316

Araştırma Yöntemleri

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

SEÇM6

Seçmeli 6

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

SEÇM7

Seçmeli 7

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

SEÇM8

Seçmeli 8

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

Yıl 4

 

Güz

 

AFET401

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları V

CR:(2,8)6

ECTS:5

 

AFET403

Vücut Geliştirme V

CR:(0,2)1

ECTS:1

 

AFET405

Afet ve Acil Durum Yönetimi III

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET407

Acil Yardım Organizasyonu ve Rehabilitasyon Çalışmaları

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET409

Çevre Sağlığı ve Biyogüvenlik

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET411

Yapı Güvenliği ve Proje Bilgisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET413

Elektrik Tesisatı Bilgisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET415

Lojistik Yönetimi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET417

Halk Eğitimi

CR:(2,2)3

ECTS:3

 

AFET419

Bitirme Ödevi

CR:(0,2)1

ECTS:3

 

SECM9

Seçmeli 9

CR:(4,0)4

ECTS:4

 

Bahar

 

AFET402

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları VI

CR:(4,2)5

ECTS:6

 

AFET404

Vücut Geliştirme VI

CR:(0,2)1

ECTS:1

 

AFET406

Afet ve Acil Durum Yönetimi IV

CR:(2,0)2

ECTS:3

 

AFET408

Afetlerden Korunma, Önleme Teknikleri ve Hareket Tarzı

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET410

Risk ve Kriz Yönetimi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET412

Elektrik Elektronik Haberleşme Bilgisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

SEÇM10

Seçmeli 10

CR:(4,0)4

ECTS:4

 

SEÇM11

Seçmeli 11

CR:(4,0)4

ECTS:4

 

SEÇM12

Seçmeli 12

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

SEÇM13

Seçmeli 13

CR:(3,0)3

ECTS:3

 

Seçmeli Dersler

 

AFET214

Halkla İlişkiler

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET216

Tim Liderliği

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET220

Bilgi Yönetimi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET319

Eğitim Psikolojisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET321

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET318

Eğitimde Program Geliştirme

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET320

Hidrolik

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET322

Kriminoloji

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET421

Homeostazis ve Fizyopatoloji

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET414

Öğretim ve Uygulamaları

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET416

Temel Meteoroloji Bilgisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET418

Afet Bilgi Sistemi Tasarımı

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET420

Spor Fizyolojisi

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET422

Halk Sağlığı

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

AFET424

Sağık Politikaları

CR:(2,0)2

ECTS:2

 

Fakülte Tanıtım Videosu

Sormak istediklerin burada

Sıkça sorulan sorular sayfamıza bir göz at. Birçok sorunun cevabı orada.

Aradığın tüm bilgiler burada

Girne Amerikan Üniversitesi kitapçığını PDF formatında indirebilirsin.