MESLEK YÜKSEKOKULU

MESLEK YÜKSEKOKULU

MESLEK YÜKSEKOKULU'NDA EĞİTİM

Günümüz koşullarında istihdam olanakları olan, bilgi ve beceri ile donatılmış profesyonel bir mesleği temsil etmek son derece önemlidir. GAU Meslek Yüksekokulu temel hedefi ülkemizdeki ve dünyadaki ticari sektörlerde ihtiyaç duyulan donanımlı, alanlarında iyi yetişmiş mesleki ve teknik bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden iş gücü yetiştirmektir.

DEKAN'IN MESAJI

MÜDÜRÜN MESAJI
MÜDÜRÜN MESAJI

Değerli öğrenciler ve veliler,Mesleki bilgi ve beceriler her dönemde ekonomideki önemini korumuştur ve bu önem önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Küresel standartlarda alınan mesleki eğitimin eğitimden yararlananlar açısından da getirileri daha yüksek olacaktır.Meslek Yüksek Okulumuz, programlarının güncelliği, akademik kadrosunun nitelikleri, üniversitenin sunduğu fiziksel teknik olanaklar, eğitim dili ve uluslararası ilişkileri açısından küresel standartlarda bir eğitim hizmeti sunmaktadır. Okulumuzun bu nitelikleri bağlı bulunduğu Girne Amerikan Üniversitesinin uluslararası kimliği ve iklimiyle birleştiğinde, hem öğrencilerimizin kişisel beklentileri karşılanmış olmakta hem de küresel ekonominin ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriler üretilmiş olmaktadır.Bütün öğrencilerimizin başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri dileğiyle ....Sevgiler...Prof. Dr. Dilber ÇağlarMeslek Yüksek Okulu Müdürüdcaglar@gau.edu.tr...

GAU

MESLEK YÜKSEKOKULU

HABERLER