TIP FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

14 MART TIP BAYRAMI

14 MART TIP BAYRAMI

14 MART TIP BAYRAMI

 

Değerli Rektörümüz, değerli Rektör Yardımcılarımız, değerli Dekanlarımız, değerli meslektaşlarım, sağlık camiamızın değerli çalışanları ve geleceğin doktorları sevgili öğrenciler; hepiniz hoş geldiniz!

 

Öncelikle, sağlıkta ve tıp eğitiminde kalitenin artması yönünde hizmet eden tüm kurumlarımıza, yöneticilerimize ve sağlık camiamızın yorulmadan ve bıkmadan çalışan tüm çalışanlarına teşekkür eder, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

 

Bildiğiniz gibi Osmanlı padişahlarından II. Mahmut döneminde ilk tıp okulunun 14 Mart 1827'de, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türk modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. İlk kutlama, 14 Mart 1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde de tıp bayramı, Kıbrıs Türk toplumunun milli mücadele ve bağımsızlık sürecinde önemli katkıları bulunan Dr. Fazıl Küçük’ün doğum tarihi olması vesilesiyle de her yıl 14 Mart gününde kutlanmaktadır. 

 

https://www.gau.edu.tr/storage/uploads/0/0/0/1647952644200-1647952573.jpeg?vs=1https://www.gau.edu.tr/storage/uploads/0/0/0/1647952644251-1647952573.jpeg?vs=1https://www.gau.edu.tr/storage/uploads/0/0/0/1647952644305-1647952573.jpeg?vs=1https://www.gau.edu.tr/storage/uploads/0/0/0/1647952644348-1647952573.jpeg?vs=1https://www.gau.edu.tr/storage/uploads/0/0/0/whatsapp-image-2022-03-25-at-142858-1648211377.jpeg?vs=1  

 

Değerli misafirlerimiz,

 

Hekimlik; insanın ruh ve beden sağlığını koruma ve düzeltme sanatı olup bir meslek değil, bir yaşam şeklidir. Hipokrat, tıbbı sanat olarak tanımlamış ve “tıp sanatına sevginin olduğu yerde insanlığa da bir sevginin olduğunu” belirtmiştir. Gerçekten de doktorluk çok zor bir sanattır. Çünkü doktorların en zor anlarda ve en sıkıntılı zamanlarda insanların yanında olma zorunlulukları vardır. DOKTOR olmak sadece 'para kazanmak' için yapılan sıradan bir iş değildir. Yoksa iyileşen bir hastanın ya da bir çocuğun içten bir teşekkürüyle, içten bir gülümsemesiyle, bunca zahmete, bunca yorgunluğa, bunca hakaret ve şiddete rağmen hiçbir şey olmamış gibi yeniden güne başlayamazdık. Zaten iki yıldan beri devam eden pandemi sürecinde yaşananlar da bunun en önemli göstergelerinden biri değil midir?

 

Sağlık; insanın huzurlu ve verimli bir hayat geçirebilmesinin esasını oluşturur. Sağlığın önemi, ancak sağlığımızdan bir şey kaybettiğimizde anlaşılır. Bir ülkede insanların aldığı sağlık hizmetinin kalitesi, o ülkenin çağdaşlık seviyesini ve insana verdiği değeri yansıtmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde de tıp eğitimine gereken önem verilmekte ve sağlık sektörüne yapılan katkılar giderek artmaktadır. Tıp eğitiminde kalite ve imkânların artırılması için hepimize büyük görevler düşmektedir. Bilimsel bilgi birikimi ve tecrübelerimizi, bu ülkenin yeni kuşaklarına en iyi şekilde ve sürekli bir biçimde aktarma gayreti içinde olmalıyız. KKTC’nin ilk özel üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi de yenilikçi, başarı odaklı ve teknoloji temelli eğitim misyonu çerçevesinde tıp fakültesini yakın zamanda hayata geçirmiştir. 

 

 

 

 

 

Tıp fakültesi olarak bizim misyonumuz: insani değerlere bağlı, yüksek bilgi ve beceriye sahip, ileri tıbbi teknolojileri kullanabilen, bilgiye erişim yollarını bilen, güncel teşhis ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen; meslektaşları, sağlık uzmanları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilen; etik bilincine sahip, ekip çalışması yapabilen, yaşadığı toplumu tanıyabilen ve küresel sağlık sorunlarına duyarlı, bilimdeki gelişmeleri yakından takip eden; topluma en yüksek standartlarda, kanıta dayalı, kaliteli sağlık hizmeti sunabilen; üst düzey temel, klinik ve toplum temelli araştırmalarla ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkı sağlayacak hekimler yetiştirmektir.

 

Bununla birlikte vizyonumuz; tıp eğitiminde dinamik, yenilikçi ve liberal yaklaşımımızla; araştırma ve bilime dayalı modern tıp uygulamalarını benimseyerek; tıbbın diğer bilimlerle işbirliğine öncelik vererek; eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider konuma gelmek ve sadece yerel düzeyde değil, aynı zamanda küresel ölçekte öncü bir tıp fakültesi olmaktır. Deneyimli ve güçlü akademik kadromuz ve fakültemiz bünyesindeki son teknoloji ile donatılmış Histoloji-Embriyoloji-Patoloji, Anatomi, Mikrobiyoloji-İmmünoloji, Biyokimya-Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fizyoloji-Biyofizik ve Bireysel Beceri Laboratuvarları ile ülkemizin eğitim ve sağlık sektörlerinde hem kalıcı bir yer edineceğimize hem de söz sahibi olacağımıza dair inancımız tamdır!!!

 

Konuşmamın sonuna gelirken; daha yapacak çok şeyimiz olduğunu ve birlik olduğumuz müddetçe daha iyisini yapabileceğimizi sizlere hatırlatmak isterim.

 

Çünkü 'kalite ve başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değildir'!!!

 

Kıymetli misafirlerimiz,

 

Tüm sağlık camiasının, özellikle de hekim ve hekim adaylarımızın, Tıp Bayramı'nı tekrar kutlar, esenlikler diler, saygı ve sevgilerimi sunarım.

 

 

Tıp Fakültesi Dekanı