TIP FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barlas AYTAÇOĞLU’ndan Hoş Geldiniz Mesajı

 

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hoş geldiniz! Doktor olma hayaliniz daha yeni başladı ve önümüzdeki altı yıl içinde tıp ve sağlık bilimlerinde çok çeşitli şeyleri görmek için birçok harika fırsatınız olacak.

Tıbbın birçok farklı disiplininden gelen öğretim üyelerimiz ile etkileşim kurma fırsatı bulacaksınız. Klinisyenlerimize ek olarak, temel tıp bilimcilerimizden de çok şey öğreneceksiniz. Yeni deneyimler kazanmak için bu anlardan yararlanın. Sorular sorun.

Yardım istemekten korkmayın. Fakültemiz, ben de dahil olmak üzere, size rehberlik etmeye ve tavsiye sunmaya hazırız. Personelimiz, özellikle Öğrenci İşleri Ofisi’ndeki kişi ve kaynaklar, tıp eğitiminiz boyunca size rehberlik etmek için buradalar.

Sağlık sistemi içinde işbirliği ve ekip çalışması esastır ve artık bu önemli ekibin bir parçasısınız. Geleceğin sağlık hizmeti liderlerimiz olarak hastalarınız size güvenecek ve onları savunmanıza ihtiyaçları olacak. Hekimler olarak, il genelinde toplumlarımızın sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için özel bir sorumluluğumuz var.

GAÜ'de iken diğer tıp fakültesi öğrencileri ile güçlü dostluklar kuracaksınız. Bu dostlukların uzun süreli bir etkisi olabilir. Tıp doktorluğunuzu tamamladıktan sonra, ihtisas programı eğitiminize başlamak için dünyaya açılacaksınız. Bazılarınız burada GAÜ'de kalabilir, bazılarınız başka yerlere gidebilir. Asistan veya pratisyen hekim olarak nerede olursanız olun, tıp fakültesindeyken bağlantı kurduğunuz insanlarla hala bir bağınız olacak.

Tekrar hoş geldiniz! En yeni öğrencilerimiz olarak sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz.

Tıp Fakültesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede insan ve hayvan sağlığı arasındaki ilişkiyi vurgulayan bütünsel “tek sağlık” kavramını benimser. Öğretim, araştırma, topluma hizmet ve hasta bakımında mükemmelliğe ulaşmayı hedefliyoruz.

 

 

 

Prof. Dr. Barlas AYTAÇOĞLU

Tıp Fakültesi Dekanı

 

 

Genel Bilgiler

 

Fakülte: Tıp Fakültesi                                                     Program: Tıp Programı

Derece: Lisans (MD)                                                        Süre: 6 yıl

Ücret:                                                                                   Burs: Evet

Akreditasyon: YÖDAK                                                    Eğitim Dili: İngilizce

 

Program Hakkında

Program Profili:

Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sunulan eğitim programında üstün akademik niteliklere sahip öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Amacımız; tıp bilimindeki evrensel gelişmelere endeksli, toplumun sağlık sorunlarına tam olarak cevap verebilecek bilgi ve beceriye sahip, bilimsel gelişmelere katkıda bulunulabilecek yeterlilik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir. 

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (ders ve/veya kredi sayısı, staj, vb.):

  • Altı yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, toplam 360 AKTS (ECTS) kredisiyle mezun olmaya hak kazanırlar. 
  • Eğitim programı profili entegre sistem olup Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden oluşmaktadır. İlk 4 yarıyıl "Temel Tıp Bilimleri". 5. ve 6. yarıyıllar "Klinik Bilimlerine Giriş" olarak tanımlanmıştır ve dersler yarıyıllıktır. 7., 8., 9. ve 10. yarıyıllar "Klinik Bilimler" olarak tanımlanmış olup, dersler dönüşümlüdür. 11. ve 12. yarıyıllar "Aile Hekimliği (Staj Dönemi)" dönemi olup, dersler dönüşümlüdür. 6. sınıf yani staj dönemi, Girne Amerikan Üniversitesi ile Mersin Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Mersin Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Akademik takvimimizde yarıyıllar 14 hafta, Klinik Bilimler 84 hafta, Aile Hekimliği ise 52 hafta sürmektedir.

Temel Tıp Bilimleri: Temel Biyokimya I-II, Genel Fizyoloji, Tıbbi Fizik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik I-II, Davranış Bilimleri, Tıbbi Terminoloji, Halk Sağlığına Giriş I-II, Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II, Türk Dili I-II (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi sırasında yabancı öğrenciler Türkçe Hazırlık derslerine devam edeceklerdir), Tıbbi İngilizce I-II-III-IV, Tıp Hukuku, Sağlık Ekonomisi, Aile Hekimliğine Giriş, Sağlık Yönetimi, Tıbbi Etik I-II, Genel Histoloji, İlk Yardım, Anatomi I-II-III, Klinik Biyokimya I-II, Özel Histoloji, Fizyoloji I-II, İmmünoloji I-II, Biyoistatistik I-II, Biyofizik I-II, Spor Hekimliği, Biyomedikal I-II, Embriyoloji, Klinik Fizyoloji, Temel Mikrobiyoloji, Tıp Eğitimi.

Klinik Bilimlerine Giriş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş, Cerrahiye Giriş, Klinik Mikrobiyoloji I-II, Patoloji I-II, Farmakoloji I-II, Tıp Tarihi, Tıbbi İngilizce V-VI, Klinik Genetik I-II, Bilimsel Araştırma Teknikleri I-II, Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş, İç Hastalıklarına Giriş, Deontoloji.

Klinik Bilimler: İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Klinik Farmakoloji I-II, Halk Sağlığı I-II Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Adli Tıp, Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Psikiyatri, Nöroşirurji, Göz Hastalıkları, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Çocuk Psikiyatrisi.

Aile Hekimliği (Staj Dönemi): Toplum Hekimliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıkları, Psikiyatri, Cerrahi ve Acil, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Seçmeli Staj.

 

Vizyonumuz:

Tıp eğitiminde dinamik, yenilikçi ve liberal yaklaşımımızla; araştırma ve bilime dayalı modern tıp uygulamalarını benimseyerek; tıbbın diğer bilimlerle işbirliğine öncelik vererek; eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider konuma gelmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir tıp fakültesi olmak.

 

Misyonumuz

İnsani değerlere bağlı, yüksek bilgi ve beceriye sahip, ileri tıbbi teknolojilerini kullanabilen, bilgiye erişim yollarını bilen, güncel teşhis ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen; meslektaşları, sağlık uzmanları ve hastalarla iyi iletişim kurabilen; etik bilincine sahip, ekip çalışması yapabilen, yaşadığı toplumu tanıyabilen ve küresel sağlık sorunlarına duyarlı, bilimdeki gelişmeleri yakından takip eden; topluma en yüksek standartlarda, kanıta dayalı, kaliteli sağlık hizmeti sunabilen; üst düzey temel, klinik ve toplum temelli araştırmalarla ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkı sağlayacak hekimler yetiştirmektir.

 

Amaç ve Hedefler:

  • Gerekli eğitim-öğretim standartlarına ulaşmak ve öğrencilere kapsamlı, uluslararası bir eğitim ortamı ve olanakları sağlamak. 
  • Öğrencilerin yüksek düzeyde eğitim ve öğretim almalarını sağlamak, kurumun deneyim ve olanaklarını maksimum akademik faydaya dönüştürmek.
  • Tıp bilimindeki evrensel gelişmelere endeksli, toplumun sağlık sorunlarına tam olarak cevap verebilecek bilgi ve beceriye sahip, bilimsel gelişmelere katkıda bulunulabilecek yeterlilik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.

 

Kariyer Fırsatları:

Programdan mezun olan öğrenciler "Tıp Hekimi" unvanını alacaklardır.

Bu programdan mezun olanlar kendi ülkelerinde ve tıp fakültesinin elde edeceği akreditasyonları kabul eden ülkelerde Tıp Hekimi unvanı ile istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca doktora programında çalışmalarına devam edebilir ve akademisyen olabilirler.

 

Uluslararası Akademik İşbirlikleri:

Mersin Üniversitesi ile yapılan anlaşmada tüm öğrenciler eğitimin sonsınıfını Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyacaklar.Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Antigua Sağlık Bilimleri Üniversitesi (UHSA) arasındaki İşbirliği Anlaşmasına göre, GAÜ'de ilk iki yıllık tıbbi eğitimini minimum 90 krediyle ve az 2.50 Genel Not Ortalaması (GNO) elde ederek tamamlayan öğrenciler, kalan dört yıllık eğitimlerini Antigua Sağlık Bilimleri Üniversitesinde almaya otomatik olarak hak kazanırlar. İsteyen ve yukarıda belirtilen şartları sağlayan öğrenciler eğitimlerine Karayipler'de Antigua Sağlık Bilimleri Üniversitesinde devam edebilirler.