TIP FAKÜLTESİ

Tıp Programı Hakkında

 

Program Profili

Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sunulan eğitim programında üstün akademik niteliklere sahip öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Amacımız; tıp bilimindeki evrensel gelişmelere endeksli, toplumun sağlık sorunlarına tam olarak cevap verebilecek bilgi ve beceriye sahip, bilimsel gelişmelere katkıda bulunulabilecek yeterlilik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir. 

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (ders ve/veya kredi sayısı, staj, vb.):

Altı yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, toplam 360 AKTS (ECTS) kredisiyle mezun olmaya hak kazanırlar.

Eğitim programı profili entegre sistem olup Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden oluşmaktadır. İlk 4 yarıyıl "Temel Tıp Bilimleri". 5. ve 6. yarıyıllar "Klinik Bilimlerine Giriş" olarak tanımlanmıştır ve dersler yarıyıllıktır. 7., 8., 9. ve 10. yarıyıllar "Klinik Bilimler" olarak tanımlanmış olup, dersler dönüşümlüdür. 11. ve 12. yarıyıllar "Aile Hekimliği (Staj Dönemi)" dönemi olup, dersler dönüşümlüdür. 6. sınıf yani staj dönemi, Girne Amerikan Üniversitesi ile Mersin Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Mersin Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Akademik takvimimizde yarıyıllar 14 hafta, Klinik Bilimler 84 hafta, Aile Hekimliği ise 52 hafta sürmektedir.

Temel Tıp Bilimleri: Temel Biyokimya I-II, Genel Fizyoloji, Tıbbi Fizik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik I-II, Davranış Bilimleri, Tıbbi Terminoloji, Halk Sağlığına Giriş I-II, Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II, Türk Dili I-II (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi sırasında yabancı öğrenciler Türkçe Hazırlık derslerine devam edeceklerdir), Tıbbi İngilizce I-II-III-IV, Tıp Hukuku, Sağlık Ekonomisi, Aile Hekimliğine Giriş, Sağlık Yönetimi, Tıbbi Etik I-II, Genel Histoloji, İlk Yardım, Anatomi I-II-III, Klinik Biyokimya I-II, Özel Histoloji, Fizyoloji I-II, İmmünoloji I-II, Biyoistatistik I-II, Biyofizik I-II, Spor Hekimliği, Biyomedikal I-II, Embriyoloji, Klinik Fizyoloji, Temel Mikrobiyoloji, Tıp Eğitimi.

Klinik Bilimlerine Giriş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş, Cerrahiye Giriş, Klinik Mikrobiyoloji I-II, Patoloji I-II, Farmakoloji I-II, Tıp Tarihi, Tıbbi İngilizce V-VI, Klinik Genetik I-II, Bilimsel Araştırma Teknikleri I-II, Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş, İç Hastalıklarına Giriş, Deontoloji.

Klinik Bilimler: İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Klinik Farmakoloji I-II, Halk Sağlığı I-II Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Adli Tıp, Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Psikiyatri, Nöroşirurji, Göz Hastalıkları, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Çocuk Psikiyatrisi.

Aile Hekimliği (Staj Dönemi): Toplum Hekimliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıkları, Psikiyatri, Cerrahi ve Acil, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Seçmeli Staj.

Mersin Üniversitesi ile yapılan anlaşmada tüm öğrenciler eğitimin sonsınıfını Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyacaklar.Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Antigua Sağlık Bilimleri Üniversitesi (UHSA) arasındaki İşbirliği Anlaşmasına göre, GAÜ'de ilk iki yıllık tıbbi eğitimini minimum 90 krediyle ve az 2.50 Genel Not Ortalaması (GNO) elde ederek tamamlayan öğrenciler, kalan dört yıllık eğitimlerini Antigua Sağlık Bilimleri Üniversitesinde almaya otomatik olarak hak kazanırlar. İsteyen ve yukarıda belirtilen şartları sağlayan öğrenciler eğitimlerine Karayipler'de Antigua Sağlık Bilimleri Üniversitesinde devam edebilirler.