TIP FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ AKADEMİSYENİ  PROF. DR. ÜNYAYAR HİNDİSTAN’IN ÜRETTİĞİ VE DÜNYANIN İLK DNA BAZLI KORONA VİRÜS AŞISI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

GAÜ AKADEMİSYENİ PROF. DR. ÜNYAYAR HİNDİSTAN’IN ÜRETTİĞİ VE DÜNYANIN İLK DNA BAZLI KORONA VİRÜS AŞISI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, Hindistan'da acil kullanım izni alan COVID-19 için dünyanın ilk plazmid DNA aşısısından bahsetti.

Hindistan’da Zycov-D, COVID-19 İçin Dünyanın İlk “İğnesiz” Plazmid DNA Aşısı 

Hindistan'ın yerli üretimi olan ve dünyanın ilk DNA bazlı korona virüs aşısı olan "ZyCoV-D" adlı aşıya acil kullanım izni verilmesiyle beraber GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar’da, aşı hakkında bazı açıklamalara yer verdi.

“ZyCoV-D aşısı Cadila Healthcare Limited, Ahmedabad, Hindistan tarafından geliştirilmiştir. SARS-CoV-2'ye karşı DNA aşısı adayı SARS-CoV-2'nin spike-S proteinini ve IgE sinyal peptidini ifade eden geni taşıyan bir DNA plazmiti Vektör pVAX1'den oluşur. Spike gen bölgesi, gönderilen Wuhan Hu-1 izolatından (Genebank Erişim No. MN908947.3) seçilmiştir. SARS-CoV-2 DNA aşısının oluşturulması için pVAX-1 plazmid vektörü kullanılmıştır. Kimyasal olarak sentezlenen Spike bölgeleri ve sinyal peptid geni, pVAX-1 plazmid DNA aşı vektörüne yerleştirilmiştir. Plazmid DNA yapılarının alınmasının ardından yapının transformasyonları, DH5-alphaTM kimyasal olarak yetkin hücrelerde gerçekleştirilmiştir. Plazmid DNA'sını taşıyan DH5-alfa E. coli, mevcut   uygulama koşulları altında Ulusal Düzenleme Kurumu tarafından onaylanan üretim paketidir.  Her 0,5 mL ZyCoV-D aşısı, fosfat tamponlu tuz içinde süspanse edilmiş olan SARS-CoV-2 virüsünden alınan spike protein gen bölgesine sahip 5 mg DNA plazmidi içerir”.

“Geçtiğimiz on yılda, aşı endüstrisi ve klinik araştırma merkezlerinden H1N1 gribi, Ebola virüsü, Zika, MERS ve şimdi SARS-CoV-2 gibi ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların salgınlarına acil yanıt vermeleri istendi. SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19 riski devam etmektedir ve bu da etkili aşılara olan ihtiyacı daha da acil hale getirmektedir. Önceki bulgular, spike glikoproteini taşıyan bu aşıların, iyi bir bağışıklık tepkisi ve koruyucu bir etkinlik göstereceği ileri sürülmüştür. Spike proteini, geliştirilmekte olan viral vektörlü ve mRNA veya DNA COVID-19 aşılarının çoğunda seçilmiştir”.

İngiltere'de B.1.1.7, Güney Afrika'da B.1.351, Brezilya'da P.1 gibi yeni SARS-CoV-2 viral suşlarının ortaya çıktığına dair yakın zamanda yayınlanan raporlar bulunmaktadır. Yeni virüs suşlarının ortaya çıkması, acil kullanım için halihazırda onaylanmış olan aşıların etkinliği konusunda şüpheleri artırmaktadır. ZyCoV-D aşısı ile şu anda devam eden klinik deneyler, DNA aşı platformunun etkinliği ve güvenliği hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır. DNA aşıları, mutant suşların gelişmesi durumunda yeni yapıların hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve çok kısa sürede yeni bir aşı adayı oluşturulabilmesine olanak tanıyan ve böylece mutasyona uğramış viral suşlara karşı koruma sağlayan tak ve çalıştır platformuna dayanmaktadır. Düşünün bir içinde DNA sarmalı olan bir aşı şişesi tutan doctor ve size bu covid -19 aşısıdır diyor. DNA bazlı aşı fikri Zydus Cadila, dünyanın ilk COVID-19 plazmid DNA aşısı olan ZyCoV-D için Hindistan Genel İlaç Denetçisi'nden (DCGI) acil kullanım izni almıştır. Bu onayın ardından Hindistan, yetişkin nüfusun yanı sıra, 12-18 yaş grubundaki ergenler için uygun ilk COVID-19 aşısına sahip olmuştur. ZyCoV-D, ağrısız intradermal aşı uygulaması için iğnesiz bir aplikatör olan The PharmaJet® kullanılarak uygulanan iğnesiz bir aşıdır. Sıfırıncı gün, 28. gün ve 56. günde uygulanan üç dozluk bir aşıdır. Aşıyı bulan doctor Zydus Cadilla'ya göre,” plazmid DNA platformu, minimum biyogüvenlik gereksinimleri (BSL-1) ile üretim kolaylığı sağlar ve vektör tabanlı bağışıklık ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmaz. Plazmid DNA platformu aynı zamanda, virüsteki mutasyonlarla, örneğin ilgili ve ilgili varyantlarda (halihazırda meydana gelenler gibi,) hızlı bir şekilde başa çıkmak için yeni yapıların oluşturulmasına da olanak sağlayacaktır.”

“İnsan Kullanımına Yönelik Plazmid DNA Platformunda Teknolojik Olarak Gelişmiş Bir Aşı İlk Kez Başarıyla Geliştirildi”

Prof. Dr. Ali Ünyayar, insan kullanımına yönelik plazmid DNA platformunda teknolojik olarak gelişmiş bir aşının ilk kez başarıyla geliştirildiğini belirtti.

“İlgili şirket, yılda 100 ila 120 milyon doz ZyCoV-D üretmeyi planlamaktadır. DNA SARS-CoV-2 aşısının (ZyCoV-D) Güvenliği ve İmmünojenisitesi: Hindistan'da sağlıklı deneklerde intradermal yolla yapılan açık etiketli, randomize olmayan faz I bölümünün sonuçları umut vericir. Sinyal peptidi için gen kodlaması ile birlikte SARS-CoV-2 virüsü Spike(S) bölgesi, insan anjiyotensin dönüştürücü Enzim (ACE)-2 reseptörüne bağlanan ve virüsün hücre içine girmesine aracılık eden reseptör bağlama alanını (RBD) içerir. Temmuz 2020 ile Ekim 2020 arasında Hindistan'da tek merkezli, açık etiketli, randomize olmayan bir Faz 1 denemesi gerçekleştirmişlerdir. Yapılan klinik deneylerinde ;18 ile 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinler sırayla kaydedilmiş ve dört tedavi kolundan birine tahsis edildi. Doz yükseltme yöntemi. 28 gün arayla üç doz aşı uygulandı ve her denek, güvenlik ve immünojenisiteyi değerlendirmek için üçüncü dozdan sonra 28 gün boyunca takip edildi”.

“Uygunluk için taranan 126 kişiden. Faz 1 çalışmasına kırk sekiz denek (ortalama yaş 34.9 yıl) kaydedildi ve aşılandı. Çalışmanın 1. aşamasında herhangi bir ölüm veya ciddi olumsuz rapor edilmemiştir. Aslında, benzer bir yaklaşım geçmişte zaten kullanılmıştır; Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve SARS gelişimi koronavirüs aşıları. MERS DNA aşısı bulunmuştur. Aşılanmış gönüllülerde %94 serokonversiyon oranı ile iyi tolere edilirken, SARS DNA aşısı antikor gelişimini uyarmıştır. Benzer aşılar, 2019-nCoV aşısının beklenen insan dozu intradermal uygulama 1 mg veya 2 mg 2019-nCoV olacaktır. DNA aşıları, mutant suşların gelişmesi durumunda yeni yapıların hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve çok kısa sürede yeni bir aşı adayı olmasına olanak tanıyan ve böylece mutasyona uğramış viral suşlara karşı koruma sağlayacaktır”.