HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (Önlisans)

 0. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CACS109 Havacılık Hukuku 2 2 3 Bu ders, uluslararası hava hukukunun temel yönlerinin derinlemesine bir incelemesini sağlar. Öğrenciler, endüstrinin düzenlenmesinde yer alan başlıca kuruluşların rolünü ve işlevini inceleyerek uluslararası hava hukuku rejimlerinin yasal ve kurumsal çerçevesi hakkında fikir edineceklerdir. Hava hukuku gelişmelerinin ve hukuki konuların havacılık endüstrisini nasıl doğrudan etkilediğini öğrenmek ve ortak hava hukuku konularına yönelik potansiyel çözümleri araştırmak dersi özetleyecektir.
CACS110 Dünya Kültürleri Ve Destinasyonları 2 2 3 Farklı bölgelerin kültürleri hakkında bilgi edinmek herkes için öğretici bir tecrübedir. İnsanların düşünme ve davranma biçimlerine ve çevreleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarına dair değerli bilgiler sağlar. Bir bölgenin kültürünü anlayarak, o bölgenin tarihi ve gelişimini şekillendiren faktörler hakkında da bilgi edinebiliriz. Ayrıca, diğer kültürler hakkında bilgi sahibi olmak kendi kültürümüzün zenginliğini ve çeşitliliğini anlamamıza yardımcı olur. Öğrencilere dünyanın çeşitli bölgelerinin kültürlerini tanıtacaktır. Bu sayede diğer kültürlerden insanlarla daha etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri ve her bir kültürün dünyanın çeşitlilik dokusuna yaptığı katkıyı değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.
CACS111 Organizasyon Ve Görevler 2 2 Yönetim, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için, başlıca planlama, örgütlenme, yöneteme ve denetim süreçleri yoluyla tüm kaynakların eşgüdümleşmesidir. Güncel yönetim yaklaşımları nelerdir?
CACS112 Havacılıkta Pazarlama Usulleri 2 2 Ekonomideki pazarlama stratejilerinin genel yönü ile Havacılıkta pazarlamaya özgülenmesi sektörler arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin öğrenilmesini sağlayarak stratejilerin daha hızlı uygulanmasını sağlayacaktır
CACS215 Kişisel Bakım Ve Zerafet Kuralları 2 2 Bu derste sosyal yaşamda nezaket ve zarafet kurallarına uymanın pozitif etkisi ve önemi anlatılmaktadır. Görgü kuralları, beden dilinden giyim kuşama ve üniforma kurallarına, sağlıklı beslenmeden sofra adabına kadar geniş bir yelpaze içinde ele alınarak gerek sosyal, gerekse meslek yaşamında ihtiyaç duyulacak tüm zarafet, doğru davranış ve iletişim teknikleri öğretilmektedir. Nezaket kurallarını uygulama becerisini yaşamına katan öğrencilerimizin çok daha güçlü ve sağlıklı ilişkiler geliştirmeleri mümkün olmaktadı
CACS216 Kabinde Kalite Yönetim Sistemi 2 2 Kalite yönetimi eğitimi, işletmenin belirleyeceği kalite standartlarına uygun şekilde donatılmış çalışanların yetiştirilmesidir. Yönetim bünyesinde görev alacak kişilere verilecek özel eğitim sayesinde, yönetim süreci baştan sona kadar daha verimli bir şekilde işlemeye devam edecektir
CACS217 Güvenlik Yönetim Sistemleri 2 2 (SHT-17.2) belirtilen güvenlik uygulamalarını yerine getirmeleri için gerekli olan organizasyon ve personel yapılanması hakkında çalışma esaslarını belirlemek, uygulama prensiplerini ortaya koymak, uygulamalardaki sorumluluğun sivil havacılık işletmeleri tarafından takip edilerek, hem işletme içi hem de yerel ve ulusal otorite ile koordinasyonun sağlanması hususunda kriterleri belirlemektir
Toplam 14 6
1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
COMP103 Bilgisayar Uygulamaları 2 1 3 3
EGL101 Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi 3 3
CACS101 Havacılığa Giriş 3 3 3 Kurs, havacılıktaki ana faaliyet grubunun karşılaştığı temel gelişmeler ve zorluklarla birlikte havacılık ve tarihi hakkında genel bir bakış sunar. Uçuş prensipleri hakkında bazı temel bilgiler de tartışılacaktır.
CACS103 Havacılıkta İletişim 2 2 4 Bu ders; iletişim kavramı ve tanımı, iletişimdeki süreç ve iletişim sürecindeki unsurlar (kaynak, diyalog, kanal, alıcı, kodlama, kod erişimi, korelasyon çerçevesi, yansıma, gürültü sınırlayıcı, yankı seçici algısı),
CACS 105 Genel Uçak Bilgisi 3 3 4 Bu ders, uçaklar için kaldırma ve sürükleme, yüksek hızlı denizaltı aerodinamiği ve maksimum kalkış ağırlığına (MTOW) sahip turbojet ve turboprop uçaklara özel önem veren uçakların performansı hakkında temel bilgileri sunar.
CACS107 Havacılık Terminolojisi 2 2 4 Havacılık endüstrisinde kullanılan tüm temel tanımları, kısaltmaları ve kısaltmaları, bunların kullanımlarını ve uygulamalarını kapsar.
NH001 Ulusal Tarih 0 0
TFL Yabancı Dil Olarak Türkçe I 0 0
Seçmeli1 Seçmeli1 2 2
Toplam 18 18
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
COMP104 Bilgisayar Uygulaması II. 1 2 3
EGL102 Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi 3 3
CACS102 Normal Güvenlik Kuralları 2 2 5 Bu ders, kabindeki güvenlik düzenlemelerinin temel yönlerinin derinlemesine bir incelemesini sağlar. Öğrenciler biniş, kalkış ve iniş kabin hazırlığı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
CACS104 Havacılıkta İletişim I 2 2 4 Bu dersin amacı, sözel olmayan iletişimin temel kuramlarını, araştırmalarını ve uygulamalarını tanımlamak, etkili iletişim yöntemlerini analiz etmek ve etkili iletişim sürecinde sözlü iletişimi uygulamaktır.
CACS106 Havaalanı ve Uçuş Güvenliği 3 3 3 Bu ders havacılık güvenliği, güvenlik kavramı, terörizm ve tarihsel arka plan, uçaklarda güvenlik tehditleri, havaalanı ve uçuş güvenliği kavramı, davranış analizi, yolcu profilleri, önlemler, tehdit seviyeleri, uluslararası düzenlemeler ve kokpit güvenliği ile ilgili temel kavramları sağlayacaktır.
CACS108 Tehlikeli Maddeler Eğitimi 2 2 2 Bu ders, personeli eğiterek ve tehlikeli madde kullanan yolcular için doğru kuralları uygulayarak uçuş güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.
INT001 Staj I 0 0 0 Mocap Staj 001
NH002 Ulusal Tarih II 0
TFL102 Yabancı Dil olarak Türkçe II 0
Seçmeli2 Seçmeli 2 2 2
Toplam 17 14
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CACS201 Uçakta Servis /İkram Usulleri 2 2 3 3 Bu dersin amacı, öğrencilerin uçak içi ikram konularında uygulanabilir bir anlayış geliştirmelerine ve bunların havacılık güvenliği ile alaka düzeylerine yardımcı olmaktır
CACS203 Etkili Konuşma ve Diksiyon 2 2 3 3 Bu dersin amacı, öğrencilerin etkili konuşma ve dikte konularını ve bunların havacılık güvenliği ile alaka düzeylerini uygulanabilir bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
CACS205 Yolcu Güvenliği Ve Memnuniyeti 2 2 3 Bu ders, havacılıktaki ana faaliyet grubunun karşılaştığı temel gelişmeler ve zorluklarla birlikte yolcu güvenliği ve memnuniyeti hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Dünyanın önde gelen havayollarının beklediği beceri ve sorumluluklar da bu derste tanıtıldı. Müşteri hizmetlerine ve uçuş sırasında olağandışı durumların ele alınmasına yönelik prosedürlere özel önem verilmektedir.
CACS207 Acil Güvenlik Kuralları I 2 2 3 3 Bu dersin amacı, uçuş sırasında karşılaşılabilecek herhangi bir anormal koşulun karşılanması durumunda gerekli işlemlerin yapılması için uçuş güvenliği konusunda yeterli teorik ve pratik bilgiyi sağlamaktır. Kabin Ekibinin temel prensibi Uçuş Güvenliğidir.
CACS209 Genel Meteroloji 2 2 3 Bu ders öğrencilere Meteoroloji biliminin temel kavramları, meteorolojik olayların fiziksel süreçleri ve Havacılığın önemi hakkında bilgi edinmelerini sağlar. Derste ele alınan konular şunlardır: Meteorolojinin tanımı, atmosferin yapısı ve özellikleri, gaz yasaları, küresel dolaşım, hava sistemleri ve Havacılığa etkileri.
CACS211 Havacılık İngilizcesi I 2 2 3 Havacılık İngilizcesi, hem sivil hem de ticari havacılık için fiili uluslararası dildir. Havacılı İngilizcesinde kullanılan terimler hakkında temel eğitimdir.
CACS213 Kabin Ekibi Performans Eğitimi I 2 2 3 Bu dersin amacı bugüne kadar öğrencinin almış olduğu tüm ders bilgilerini pekiştirerek,Havayollarının Kabin Ekiplerinde işe alım sürecinden sonra yıllık perfomans değer kriterleri üzerinde bilgilendirmek.
INT002 STAJ2 SHGM Onaylı Staj 002
TURK001 Türkçe I 2
Seçmeli3 Seçmeli 3 2
Toplam 19 23
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CACS202 Uçakta Servis /İkram Usulleri 2 3 3 Bu dersin amacı, öğrencilerin uçak içi ikram konularında uygulanabilir bir anlayış geliştirmelerine ve bunların havacılık güvenliği ile alaka düzeylerine yardımcı olmaktır
CACS204 Tıbbi Sorunlar Ve İlk Yardım 2 3 5 Acil durumlarda sadece mevcut araç ve gereçleri kullanarak ilk yardım uygulamak için yeterli bilgi sağlayın ve sağlık görevlilerinin gelişine kadar ilaçsız tedavi uygulayın, böylece daha fazla bozulmayı önleyin.
CACS206 Uçak İçi Eğlence Hizmetleri 1 2 3 4 Uçak içi eğlence sisteminin temel ilkelerini öğretmek.Bu ders, dünyanın önde gelen havayolları için temel uçak içi eğlence konseptlerini tanıtarak Uçak içi eğlence sistemi hakkındaki fikirlerini ifade edebilen öğrenciler için idealdir. Ayrıca, en yaygın uçak tipleri karşılaştırılarak bu sınıfta uçak içi eğlence sistemlerinin tarihsel bağlantısı tanıtılmaktadır.
CACS208 Acil Güvenlik Kuralları II 2 2 3 3 Bu dersin amacı, uçuş sırasında karşılaşılabilecek herhangi bir anormal koşulun karşılanması durumunda gerekli işlemlerin yapılması için uçuş güvenliği konusunda yeterli teorik ve pratik bilgiyi sağlamaktır. Kabin Ekibinin temel prensibi Uçuş Güvenliğidir.
CACS210 Kabin Ekibi Kaynak Yönetimi 2 2 4 Liderlik, insanları yönetme, kalabalık kontrolü, takım çalışması, karakter etkileşimi, sinerji, motivasyon, onları anlama ve bunlarla başa çıkmada bireysel farklılıklar, hata zinciri, öfkeyle başa çıkma, beden dili, stres yönetimi, sağlık, stres dahil fiziksel ve zihinsel sınırlar, iletişimde profesyonellik, iletişim ve algı farklılıkları, yorgunluk, iş yükü yönetimi, durum değerlendirmesi, risk yönetimi, konular ve karar alma konuları tartışılacaktır.
CACS212 Havacılık İngilizcesi II 2 2 3 Havacılık İngilizcesi, hem sivil hem de ticari havacılık için fiili uluslararası dildir. Havacılı İngilizcesinde kullanılan terimler hakkında devam eğitimdir.
CACS214 Kabin Ekibi Performans Eğitimi II 2 2 3 Bu dersin amacı bugüne kadar öğrencinin almış olduğu tüm ders bilgilerini pekiştirerek,Havayollarının Kabin Ekiplerinde işe alım sürecinden sonra yıllık perfomans değer kriterleri üzerinde bilgilendirmek.
SEÇMELİ4 Seçmeli 4 2
TURK002 Turkçe2
Toplam 20 25
Seçmeli
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CACS109 Havacılık Hukuku 2 2 0 İndir Bu ders, uluslararası hava hukukunun temel yönlerinin derinlemesine bir incelemesini sağlar. Öğrenciler, sektörü düzenlemeye dahil olan başlıca kuruluşların rol ve işlevlerini inceleyerek uluslararası hava hukuku rejimlerinin yasal ve kurumsal çerçevesi hakkında fikir sahibi olacaklardır. Hava hukukundaki gelişmelerin ve yasal konuların havacılık endüstrisini nasıl doğrudan etkilediğini öğrenmek ve ortak hava hukuku sorunlarına yönelik potansiyel çözümleri araştırmak kursu özetleyecektir.
CACS110 DÜNYA KÜLTÜRLERİ VE DESTİNASYONLARI 2 2 3 İndir AMAÇ DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ VE DEĞERLERİNİ TANITMAK VE DÜNYA KITALARININ İSİMLERİNİ VE ÜLKE DAĞILIMLARINI KABUL ETMEK
CACS111 Organizasyon ve Sorumluluklar 2 2 3
CACS112 Havacılıkta Pazarlama Usuleri 2 2 İndir Genel olarak pazarlama kavramının öğretilmesi Pazarlama stratejilerini öğretmek
CACS216 Kabin İçi Kalite Yönetim Sistemi 2 2 İndir Kabinde Kalite Yönetim Sisteminin öğretilmesi Öğretim Güvenliği Yönetim Sistemi
CAS215 Kişisel Bakım ve Nezaket Kurallları 2 2 İndir Kişisel bakımda dikkat etmeyi öğretmek Nezaket kuralı ile ilgili gerekli ve ayrıntılı kuralları öğretmek
CACS217 Güvenlik Yönetim Sistemleri 2 2
Toplam 14 6
1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
Elective I 2 2
CACS101 HAVACILIĞA GİRİŞ 3 3 5 İndir Kurs, havacılıktaki ana faaliyet grubunun karşı karşıya olduğu ana gelişmeler ve zorluklarla birlikte havacılık ve tarihi hakkında genel bir bakış sunar. Uçmanın ilkeleri hakkında bazı temel bilgiler de tartışılacaktır.
COMP103 Bilgisayar Uygulaması I 2 1 3 4
EGL101 Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi 3 3 4
CACS 103 Hacacılıkta İletişim I 2 2 4 İndir Bu kurs; İletişim kavramı ve tanımı, iletişimde süreç ve iletişim sürecindeki unsurlar (kaynak, diyalog, kanal, alıcı, kodlama, kod-erişim, korelasyon çerçevesi, yansıma, gürültü sınırlayıcı, yankı seçici algısı), iletişim hattındaki iletişim türleri katılımcılar (iç iletişim, kişilerarası iletişim, grup içi iletişim, gruplar arası iletişim), Kitle iletişimi ve popüler kültür
CACS105 Genel Uçak Bilgisi 3 3 4 İndir Bu kurs, uçaklar için kaldırma ve sürükleme, yüksek hızlı ses altı aerodinamiği ve maksimum kalkış ağırlığına sahip turbojet ve turboprop uçaklara özel vurgu yaparak uçağın performansına ilişkin temel bilgileri sunar.
CACS107 Havaclık Terminolojisi 2 2 4 İndir Havacılık endüstrisinde kullanılan tüm temel tanımları, kısaltmaları ve kısaltmaları, bunların kullanımlarını ve uygulamalarını kapsar.
NH001 Ulusal Tarih I 0 0 2
TFL101 Yabancı Dil Olarak Türkçe I 0 0 2
Toplam 18 29
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
Comp 104 Bilgisayar Uygulamaları II 1 2 3 4
EGL102 Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi II 3 3 4
CACS102 Normal Güvenlik Uygulamaları 2 2 3 İndir Bu kurs, kabindeki güvenlik düzenlemelerinin temel yönlerinin derinlemesine bir incelemesini sağlar. Öğrenciler biniş, kalkış ve iniş kabini hazırlığı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
CACS104 Havacılıkta İletişim II 2 2 4 İndir Bu dersin amacı, sözsüz iletişimin temel teorilerini, araştırmalarını ve uygulamalarını tanımlamak, etkili iletişim yöntemlerini analiz etmek ve etkili iletişim sürecinde sözlü iletişimi uygulamaktır.
CACS106 Havaalanı ve Uçuş Güvenliği 3 3 3 İndir Bu ders, havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramları, güvenlik kavramını, terörizmi ve tarihsel arka planını, uçaklardaki güvenlik tehditlerini, havaalanı ve uçuş emniyeti kavramını, davranış analizini, yolcu profillerini, önlemleri, tehdit seviyelerini, uluslararası mevzuatları ve kokpit güvenliğini sağlayacaktır.
CACS108 Tehlikeli Maddeler Eğitimi 2 2 2 İndir Bu kurs, personel yetiştirerek ve tehlikeli maddeler taşıyan yolcular için doğru kuralları uygulayarak uçuş güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.
Elective II 2 2
INT001 STAJ1 15 Takvim Günü
NH001 Ulusal Tarih II 0 0 2
TFL102 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE 0 0
Toplam 17 22
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CACS201 Servis/Uçak içi Ikram I 2 2 3 3 İndir Bu dersin amacı, öğrencilerin uçak içi ikram konularına ve bunların havacılık güvenliği ile ilgisine ilişkin uygulanabilir bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
CACS203 Etkili Konuşma Ve Diksiyon 2 2 3 3 İndir Bu dersin amacı, öğrencilerin etkili konuşma ve diksiyon konularında uygulanabilir bir anlayış geliştirmelerine ve bunların havacılık güvenliği ile ilgili olmalarına yardımcı olmaktır.
CACS205 Yolcu Güvenliği ve Memnuniyeti 2 2 3 İndir Bu kurs, yolcu güvenliği ve memnuniyeti ile birlikte havacılıktaki ana faaliyet grubunun karşı karşıya olduğu ana gelişmeler ve zorluklar hakkında bir genel bakış sunar. Dünyanın önde gelen havayollarından beklenen beceri ve sorumluluklar da bu kursta tanıtılmaktadır. Müşteri hizmetlerine ve uçuş sırasında olağan dışı durumlarla başa çıkma prosedürlerine özel önem verilmektedir.
CACS207 Acil Durum Güvenlik Kuralları I 2 2 3 3 İndir Bu ders öğrencilerin Meteoroloji biliminin temel kavramlarını, Meteorolojik olayların fiziksel süreçlerini ve Havacılığın önemini öğrenmelerini sağlar. Derste işlenen konular şunlardır: Meteorolojinin tanımı, atmosferin yapısı ve özellikleri, gaz kanunları, küresel sirkülasyon, hava sistemleri ve Havacılığa etkileri
CACS209 Genel Meteoroloji 2 2 3 İndir Bu ders öğrencilerin Meteoroloji biliminin temel kavramlarını, Meteorolojik olayların fiziksel süreçlerini ve Havacılığın önemini öğrenmelerini sağlar. Derste işlenen konular şunlardır: Meteorolojinin tanımı, atmosferin yapısı ve özellikleri, gaz kanunları, küresel sirkülasyon, hava sistemleri ve Havacılığa etkileri.
CACS213 Kabin Ekibi Performans Eğitimi I 2 2 3 Bu kursların amacı, ilgili havayollarında yıllık karne değerlendirmelerinin içeriğinin performans değerlendirmelerine yansıması hakkında gerekli bilgileri aktarmaktır.
Elective III 2 2 İndir Bu kursların amacı, Ulusal ve Uluslararası görgü ve nezaket ile yürüme, duruş ve oturma yöntemleri hakkında bilgi vermektir.
INT002 STAJ 15 TAKVİM GÜNÜ
TURK001 Turkçe ı 0
CACS211 Havacılık İngilizcesi I 2 2 3 İndir Havacılık İngilizcesi
Toplam 19 21
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CACS202 Servis/Uçak içi Ikram II 2 2 3 3 İndir Bu dersin amacı, öğrencilerin uçak içi ikram konularına ve bunların havacılık güvenliği ile ilgisine ilişkin uygulanabilir bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
CACS204 Tıbbi Sorunlar ve İlk Yardım Eğitimi 2 2 3 5 Bu kurs, yolcu güvenliği ve memnuniyeti ile birlikte havacılıktaki ana faaliyet grubunun karşı karşıya olduğu ana gelişmeler ve zorluklar hakkında genel bir bakış sunar. Dünyanın önde gelen havayollarından beklenen beceri ve sorumluluklar da bu kursta tanıtılmaktadır. Müşteri hizmetlerine ve uçuş sırasında olağan dışı durumlarla başa çıkma prosedürlerine özel önem verilmektedir.
CACS206 Uçak İçi Eğlence Hizmetleri 1 2 3 4 İndir Bu ders, dünyanın önde gelen havayolları için temel uçak içi eğlence konseptlerini tanıtarak, uçak içi eğlence sistemi hakkındaki fikirlerini ifade edebilen öğrenciler için idealdir. Ayrıca uçak içi eğlence sistemlerinin tarihsel bağlantısı, en yaygın uçak tipleri karşılaştırılarak bu sınıfta tanıtılmaktadır.
CACS208 Acil Durum Güvenlik Kuralları II 2 2 3 3 Bu ders öğrencilerin Meteoroloji biliminin temel kavramlarını, Meteorolojik olayların fiziksel süreçlerini ve Havacılığın önemini öğrenmelerini sağlar. Derste işlenen konular şunlardır: Meteorolojinin tanımı, atmosferin yapısı ve özellikleri, gaz kanunları, küresel sirkülasyon, hava sistemleri ve Havacılığa etkileri
CACS210 Ekip Kaynak Yönetimi 2 0 2 4 İndir Liderlik, insanları yönetme, kalabalık kontrolü, takım çalışması, karakter etkileşimi, sinerji, motivasyon, onları anlama ve başa çıkmada bireysel farklılıklar, hata zinciri, öfkeyle başa çıkma, beden dili, stres yönetimi, sağlık, stres dahil fiziksel ve zihinsel sınırlar, iletişimde profesyonellik , iletişim ve algı farklılıkları, yorgunluk, iş yükü yönetimi, durum değerlendirmesi, risk yönetimi, konular ve karar verme konuları ele alınacaktır.
CACS212 Havacılık İngilizcesi II 2 0 2 3 İndir Havacılık İngilizcesi 2
CACS214 Kabin Ekibi Performans Eğitimi II 2 0 2 3 İndir Bu kursların amacı, ilgili havayollarında yıllık karne değerlendirmelerinin içeriğinin performans değerlendirmelerine yansıması hakkında gerekli bilgileri aktarmaktır.
Elective 4 Seçmeli 4 2 2
TURK002 Türkçe 2 0 2
Toplam 20 27