BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ'NDE EĞİTİM

İçinde bulunduğu toplumu anlamak, toplumun ihtiyaçlarını belirlemek ve gerektiğinde bu ihtiyaçlara cevap verebilmek Fakültemizin öncelikli eğitim ve araştırma hedefleridir. Toplumların temel yapılarının, genel işleyişlerinin ve başlıca sorunlarının anlaşılabilmesi için farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerin anlamlı bir biçimde bir araya getirilmesi gerekliliği, disiplinler arası öğretimin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Fakültemiz, disiplinler arası yaklaşımı destekleyen yapısıyla bu konuda öncü olmak iddiasındadır. Beşeri Bilimler günümüzün en önemli  ve en popüler alanlarından biridir. . Toplumların temel yapılarının, genel işleyişlerinin ve başlıca sorunlarının anlaşılabilmesi için farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerin anlamlı bir biçimde bir araya getirilmesi gerekliliği, disiplinler arası öğretimin önemini açıkça ortaya koymaktadır.
 

DEKAN'IN MESAJI

DEKANIN MESAJI
DEKANIN MESAJI

Sevgili öğrencilerimiz, Fakültemizi tercih edecek olan öğrenci adaylarımız, Saygıdeğer veliler,   Beşeri Bilimler Fakültesi olarak amacımız, bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı ve tüketildiği çağda hızlı düşünebilen, stratejik öngörüye sahip, araştıran ve sorgulayan, çözüm odaklı uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek, aynı zamanda bilimsel araştırmalara öncülük etmektir. Hedefimiz, dünya standardında nitelikli eğitim vererek öğrencilerimizin uzmanlaşmasını ve kendi alanlarına farklı açılardan bakabilmelerini sağlamaktır. Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı bölümlerini bünyesinde barındıran Fakültemiz, giderek daha fazla ihtiyaç haline gelen disiplinler arası işbirliğine uygun bir zemin oluşturmaktadır. Fakültemiz, pek çoğu uluslararası tecrübeye sahip olan, güçlü ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Öğrencilerimizin en iyi eğitim ve araştırma don...

GAU

BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

HABERLER