GAÜSEM | SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde yer alan Toplum Eğitim Merkezi (TEM)’nin Şubat 2006’da isim değiştirmesiyle Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi kurulmuştur. Kuruluş amacı bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak olan GAU Sürekli Eğitim Merkezi bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

STRATEJİK YÖNETİM | ONLINE PROGRAMI

 

HEMEN BAŞVUR

Amacı

Eğitimin amacı, işletmelerin gerçek dünyada nasıl işlediğine dair öğrencilerde pratik bakış açısı oluşturmak ve bu tür organizasyonlarda stratejik yönetim ve politika oluşumundan sorumlu kilit yönetici ve ekiplerin rolü ile ilgili eğitmektir .


İçeriği

Kurumsal Yönetim.

Stratejik Yönetimde KSS ve Etik.

Çevresel Tarama ve Endüstri Analizi.
 Dahili Tarama ve Organizasyonel Analiz.

Strateji Oluşturma I: Durum Analizi ve İşletme Stratejisi

Strateji Oluşturma II: Kurumsal Strateji

Strateji Uygulaması I&II

Değerlendirme ve Kontrol


Süresi

24 Saat


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Kursiyerler, eğitim sonunda iki tür belgeden birini alma hakkına sahiptirler:

1.Katılım Belgesi: Eğitim programına  % 70 devam koşulunu sağlayıp, eğitim sonunda yapılan sınava girmeyen tüm kursiyerlere verilen belgedir.

2.Başarı Sertifikası: Eğitim programına % 70 devam koşulunu sağlamak şartıyla, eğitim sonunda yapılacak olan değerlendirme sınavından başarılı olanlara verilen sertifikadır.

HEMEN BAŞVUR