GAÜSEM | SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde yer alan Toplum Eğitim Merkezi (TEM)’nin Şubat 2006’da isim değiştirmesiyle Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi kurulmuştur. Kuruluş amacı bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak olan GAU Sürekli Eğitim Merkezi bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

BİREYSEL BAŞVURU FORMU

BİREYSEL BAŞVURU FORMU



Yönerge
Formu gönderdikten sonra eğitim ödemesi aşağıda belirtilen GAUSEM banka hesap numarasına yapılacaktır. Ödeme yaparken ad-soyad ve eğitim programı adını belirtmeyi unutmayınız.

· Kayıt işlemlerinizin tamamlanması için banka dekontunuzla birlikte 1 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopinizi GAUSEM Ofisi’ne e-posta yolu ile veya elden ulaştırınız.

· Banka Hesap Bilgileri: Kıbrıs Vakıflar Bankası, Girne Merkez Şube, TL Hesabı, Hesap No: 20-304-636.

Eğitim başladıktan sonra katılımcının mazereti nedeniyle kayıt iptali yapılamaz. Katılımcı derslere devam edemese dahi kayıt formunda belirtilen ödemeleri yapmak zorundadır.

Katılımcının gelmediği veya herhangi bir mazeretle kaçırdığı dersleri kurum veya eğitmen telafi etmek zorunda değildir.

GAUSEM Yönetim Kurulu gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler katılımcılara eğitim programı başlamadan önce bildirilir.

Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak yönetimin takdirindedir.

GAUSEM gerekli gördüğü takdirde eğitmeni değiştirme hakkına sahiptir.