SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı

 

Yaşlı Bakımı programının amacı, yaşlı bireylerin sosyal, ruhsal, fiziksel durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek donanımda ve aynı zamanda yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin hayata sarılmasını, gelecek kaygısından arındırılmasını, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirmesini, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını sağlayan ve uygulatan donanımlı sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

 

İstihdam Olanakları

 

Gelişen ilaç sektörü ve iyileştirilen yaşam şartları sayesinde,  dünyada ortalama yaşam süresi artmıştır. Dolayısıyla,  dünyamızda yaşlıların nufüs yüzdeliği  daha önce eşi görülmemiş bir seviyeye ulaşmıştır. Yaşlı nüfusa bakım verebilecek bireylere ihtiyaç da böylece giderek artmaktadır. Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye’de, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri v.b. birimlerde uzman gözetiminde çalışabileceklerdir.DERSLER

I. Yarıyıl

SMY101Anatomi

Bu derste; vücudun temel yapısı, sistemleri oluşturan yapı ve organların görevleri anatomik özellikleri, yerleşim ve komşulukları ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

:

SMY103 Fizyoloji

Bu derste; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

TAR101  Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi I

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

TUR101 Türk Dili I

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

EFL101  Yabancı Dil I

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

YBT103Davranış Bilimleri

Bu dersin amacı insanı biyo-psiko-sosyal boyutlarıyla bir bütün olarak tanımak ve değerlendirmek, insan dabranışının tanınması ve bunun hem sağlık hem de hastalık durumundaki özelliklerinin bilinmesi, hasta ilişkisindeki etkileşimi en olumlu en verimli, en yaratıcı biçimde şekillendirip yürütmeyi öğretmektir.

 

 

 

YBT 101Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamarı I

Bu derste; yaşlıunın bakım gereksinimlerini saptamak için yaşam bulgularını almak, yaşlının hijyen, beslenme gereksinimlerini karşılaşmak, bası yarası gelişimini önlemek ve yara bakımı yapmak, ilaçlarını uygulamak, sıcak ve soğuk uygulama yapmak yönünde bilgi verilmektedir.

 

 

II.Yarıyıl

 

YBT104 Farmakolji

Bu dersin amacı farmakoloji ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesi, sistemik hastalıklarda ve acil durumlarda kullanılan ilaçların mekanizmalarının ve kullanılış yollarının kavranmasını sağlamaktır.

 

YBT106  Yaşlılıkta Beslenme İlkeleri

 

 Bu derste; yaşlılık döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması için gerekli besin bilgisi, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam süresinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik beceri ve yeterliliklerin artırılmaıs yönünde bilgi vermektir.

TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

TUR102Türk Dili II

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

EFL102 Yabancı Dil II

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

 

 

YBT 102  Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamarı II

Bu ders ile yaşlının mobilizasyonunu sağlama, yatağa bağlı yaşlının bakımı için gereken bilgiler, terminal dönemdeki yaşlının bakım esasları, oksjen tedavisi ve aspirasyon uygulamarı, sıvı elektrolit denegesini hesaplama, cilt,kardiyovasküler, solunum uygulamarını yapma bilgi ve becerilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

III. Yarıyıl

YBT 203 Mesleki İngilizce  I

Bu derste; meslek alanında kullanılan terminolojinin öğrenilmesi, yaşlılık döneminde kullanılan ingilizce terminolojinin öğrenilmesi, ve yaşlı bakımıyla ilgili literatürünün anlanması amaçlanmaktadır.

YBT205 Kronik Hastalıklarda Bakım I

Bu derste; kronik hastalıkların tanımı, özellikleri, seyri ve evreleri, yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistem değişiklikler, kalp yetmezliği, koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, periferik damar hastalıkları, diabetes mellitus ve diğer endokrin hastalıkları, gastrointestinal sistem ve pulmoner sistemin kronik hastalıkları hakkında bilgi verilmektedir.

YBT 207Geriatrik Psikoloji

Bu derste; ileri yaştaki kişilerde bireysel, tomplumsal gelişim, psikolojik süreçler ve ruhsal sorunlara ait genel bilgi, yaşlı bireyi biyo-psiko-sosyal boyutlarıyle bir bütün olarak tanımak ve değerlendirebilmek için bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmıştır.

YBT 201 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamarı III

Bu derste; nörolojik hastalıklarda bakım uygulamarı, gis hastalıklarında, üriner sistem hastalıklarında, iskelet sistemi hastalıklarında, göz hastalıklarında, kulak hastalıklarında bakım uygulamarı, düşmeleri önleme ve bakımı ve yaşlı bakımında acil durumlarındaki uygulamar üstüne bilgi ve beceri kazandırılmak hedeflenmiştir.

VI. Yarıyıl

 

YBT204 Mesleki İngilizce II

Bu ders yaşlılık sorunları ve bakımı ile ilgili literaturun tercume edilmesini içerir.

 

 

YBT206 Kronik Hatsalıklarda Bakım II

Bu derste; yaşlılarda romotolojik hastalıklar hakkında bilgi, yaşlının hastalığı yönetmesinde yardımcılık ve yaşlıda psikiyatrik hastalıklar hakkında bilgi verilmektedir.

 

YBT 208  Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

Bu dersin amacı öğrencilere evde yaşlı bakımında yeterli bilgi ve beceri kazandırmaktır. Yaşlanma ile ilgili kavramları, bu dönemde görülen fizyolojik ve fizyolojik ve ğsikolojik değişiklikleri tanımlayarak, evde uygun bakım planı sürecini yasal ve etik boyutu ile açıklamaktır. Ayrıca evde ve özel alanda yaşlı bireyin sorunlarını değerlendirir, yaşlılarda sağlığın geliştirilmesi ve koruyucu sağlık bakımının önemini tanımlar ve yaşlı bireyin bakımına ilişkin etik ve hukuksal konuları saptar.

 

YBT 202Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamarı IV

Bu derste yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim ve yaşam aktiviteleri modeline göre seminer seminer sunumları yapılmaktadır.

 

 

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SMY 101 Anatomi 2 0 2 0
SMY103 Fizyoloji 2 0 2 0
YBT103 Davranış Bilimleri 2 0 2 0
YBT101 Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamarı I 2 4 4 0
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 0
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 0
EFL101 İngilize I 3 0 3 0
Seçmeli 2 ders 5 0 5 0
Toplam 22 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
YBT 106 Yaşlılıkta Beslenme İlkeleri 2 0 2 0
YBT102 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamarı II 2 4 4 0
YBT104 Farmakoloji I 2 0 2 0
EFL102 İngilize II 3 0 3 0
TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 0
TUR102 Türk Dili II 2 0 2 0
Seçmeli 3 ders 6 0 6 0
Toplam 21 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
YBT203 Mesleki İngilizce I 2 0 2 0
YBT205 Kronik Hastalıklarda Bakım 4 0 4 0
YBT207 Geriatrik Psikoloji 2 0 2 0
YBT201 Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları III 2 6 5 0
Seçmeli 3 ders 6 0 6 0
Toplam 19 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
YBT204 Mesleki İngilizce II 2 0 2 0
YBT206 Kronik Hastalıklarda Bakım II 2 0 2 0
YBT208 Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri 2 0 2 0
YBT202 Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamarı IV 2 6 5 0
Seçmeli 4 ders 8 0 8 0
Toplam 19 0