SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

İlk ve Acil Yardım

 

Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri yaşamsal önem taşımaktadır. İyi bir acil sağlık hizmeti ile birçok kişi yaşama döndürülebilmektedir. Bu alanda iyi yetişmiş teknik elemanların önemi ve gerekliliği gün geçtikçe daha iyi kavranmaktadır.

İlk ve Acil Yardım programın amacı hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, etkin iletişim kuran, ekip içerisinde çalışabilme becerisi yüksek, sorunları fark etme ve çözme yeteneği gelişmiş, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programımız, hem bedensel olarak sağlıklı ve güçlü hem de kriz anında çabuk karar verebilen, kriz yönetebilecek donanım ve çevikliğe sahip teknikerler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

İstihdam Olanakları

 

Programdan mezun bireyler hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ve ambulans hizmetlerinde çalışabilirler. Acil müdahale gereken hastalara yaklaşım ölümle kalım arasındaki çizgiyi oluşturabileceğinden, acil müdahale ekiplerinde bu bölümden mezunların bulundurulması Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu kılınmıştır. Dolayısıyla, bu bölüme olan talep sağlık sektöründe artmıştır. Mezunlar ayrıca tercihleri doğrultusunda dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt olabilmektedirler.DERSLER

Seçmeli Dersler

Kod Ders

Kredi

BİL103

Bilgisayar Programlarına Giriş I   

2

BİL102

Bilgisayar Programlarına Giriş II    

2

İAY113

Sağlığa Bütüncül Yaklaşım      

2

İAY115

Çevre Koruma      

2

İAY110

İletişim  

2

İAY112

Meslek Etiği

2

İAY114

İş Sağlığı ve Güvenliği       

2

İAY116

Arama Kurtarma       

2

İAY118

Afet Bilgisi         

2

İAY209

Kimyasal Biyolojik Nükleer Silahlar     

2

İAY211

Kalite Güvencesi ve Standartları 

2

İAY213

İşletme Yönetimi I  

2

İAY215

Sağlık Yönetimi ve Örgütlenme 

2

İAY217

Mesleki İngilizce I 

2

İAY219

İşyeri Eğitimi I 

2

İAY208

Afetlerde Salgın Hastalıklar      

2

İAY210

İleri Yaşam Desteği Uygulama

2

İAY212

Yasal Sorumluluklar   

2

İAY214

İşyeri Eğitimi II 

2

İAY216

İşletme Yönetimi II  

2

İAY218

İstatistik  

2

İAY220

Mesleki İngilizce II 

2

İAY222

Farmakoloji II

2

İAY224

Kalite Yönetim Sistemleri  

2

İAY226 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

2

İAY228 

Yazışma Teknikleri

2

İAY230 

Sağlık Kurumlarında Muhasebe

2

İAY232 

Elektrik Tesisatı Bilgisi 

2

İAY234 

Elektrik Elektronik Haberleşme Bilgisi

2

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
IAY101 Anatomi 2 0 2 0
IAY103 Fizyoloji 2 0 2 0
IAY105 Acil Hasta Bakımı I 4 0 4 0
IAY109 Acil Sağlık Hizmetleri I 4 0 4 0
IAY111 Tıbbi Terminoloji 1 0 1 0
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 0
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 0
EFL101 İngilizce I 3 0 3 0
SEÇMELİ 4 0 4 0
IAY107 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I 1 2 2 0
Toplam 26 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
IAY102 Acil Hasta Bakımı II 3 2 4 0
TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 0
IAY108 Beden Eğitimi ve VÜcut Geliştirme II 1 2 2 0
TUR102 Türk Dili II 2 0 2 0
EFL102 İngilizce II 3 0 3 0
IAY104 Acil Sağlık Hizmetleri II 5 0 5 0
IAY106 Farmakoloji 2 0 2 0
SEÇMELİ 6 KREDİ 6 0 6 0
Toplam 26 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
IAY201 Mesleki Uygulama I 4 6 7 0
IAY203 Resüsitasyon 4 0 4 0
IAY205 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme III 0 2 1 0
IAY207 Travma Bilgisi 4 4 6 0
Seçmeli 4 0 4 0
Toplam 22 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
IAY202 Mesleki Uygulama II 4 6 7 0
IAY204 Acil Hasta Bakımı III 2 4 4 0
IAY206 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme IV 0 2 1 0
SEÇMELİ 6 Ders 12 0 12 0
Toplam 24 0