MESLEK YÜKSEKOKULU

İç Mekan Tasarım

 

Girne Amerikan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu , İç Mekan Tasarımı (Türkçe) programından mezun olan öğrenciler; kamusal binalardan, ticari ve konut alanları gibi çeşitli yapı ve binaların inşaatı ve planlamasında çalışan ekibin yanında teknik elman olarak çalışabilirler.

İç Mekan Tasarımı Önlisans Programı, mezunlarına çeşitli tasarım alanlarında çok iyi bir altyapı sağlamayı hedeflemektedir. Bu programdan mezun olmuş kişiler; binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar olacaktır. 

Eğitim dili Türkçedir.

Dersler için Buraya Tıklayınız


DERS İÇERİKLERİ

İÇMT101       Temel Tasarım İlke ve Prensipleri (2,7)6

Temel tasarım stüdyosu, öğrencilerin, tasarım düşüncesi ve tasarımın temel ilkeleriyle tanıştıkları derstir. Bu doğrultuda, ders sanatçıların ve tasarımcıların yaratıcı süreçleri boyunca kullandıkları temel kavramlar, araçlar ve tasarım dili üzerine odaklanmaktadır. Tasarımın görsel ve fiziksel dilini oluşturan temel elemanlar ve ilkeleri anlamaya yönelik ödev ve çalışmalar, öğrencilere keşfetme ve pratik uygulama aracılığıyla teknik ve estetik becerilerini geliştirme olanağı sunar.

 

İÇMT111       Mimari Çizim I (2,2)3

Bu ders iç mimarlığın temel dili olarak çizim ve grafik sunum teknikleri ile ilgilidir. Bu ders çerçevesinde öğrenciler çeşitli grafik sunum yöntemleri üzerinde çalışırlar ve mimari ve mekansal çizim becerilerini geliştirirler. Serbest el çizim de dahil olmak üzere çeşitli görsel araçların sunum ve kullanımı teorik ve pratik olarak ele alınacaktır. 

 

İÇMT141       Sanat ve Kültür Tarihi (2,0)2

Bu ders, sanat ve kültür analizi yoluyla öğrencilere, antik, ortaçağ, ve post-Rönesans dünyasını geniş bir şekilde anlatmayı hedeflemektedir. Bu ders, olaylar ve gerçeklerin  karmaşıklık ve sosyo-politik ve kültürel yapısını esas alarak, sanat tarihini antropolojik bir yaklaşımla ele almaktadır.

 

İÇMT121       Dekorasyonda Üretim Teknikleri-I (2,0)2

 Dekorasyon elemanlarının incelenmesi, seri üretim projelerinin ve uygulama resimlerinin çizimi ve açıklaması. Projelere ilişkin zaman, malzeme ve işlem analizinin yapılması. Malzeme listesinin hazırlanması, seri üretim projelerinin uygulanması. (Uygulanacak projeler, oturma, yemek yeme, çalışma, mutfak vb. mobilyalardan seçilir).

 

İÇMT131       İç Mekan Tasarım İlkeleri (2,2)3

Bu dersin amacı, öğrencileri iç mekan tasarımının temel ilkeleri ile tanıştırmaktır. Bu doğrultuda, oran, doku, denge, ritim, bütünlük, uyum, gibi temel tasarım ilkelerinin iç mekan tasarımlarında nasıl uygulandığı işlenecektir. Ders kapsamında, öğrencilerin, eskiz, kolaj, maket gibi çeşitli 2 ve 3 boyutlu ifade yöntemlerini kullanarak tasarımlarını uygulamaya geçirmeleri ve düşüncelerini doğru bir biçimde aktarmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.

 

İÇMT123       Malzeme Bilgisi (2,1)2

Yapıda hangi malzemelerin kullanıldığını tanımlayabilecekler. Malzemelerin üretim yöntemlerini açıklayabilecekler. Malzemelerin nasıl uygulandığını ifade edebilecekler. Yapının bölümlerine uygun malzeme seçebilecekler. Malzemeler hakkında ileri bilgiler. Ahşap, seramik vb. kaplama ve döşeme malzemelerinin kullanım ve üretim süreçleri

 

EGL101          İngilizce I (3,0)3

Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

 

TURK001 - Türkçe I (N / C)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

İÇMT102       İç Mekan Tasarımi-I (2, 7) 6

İnsan, mekân ve mobilya ilişkilerini de kapsayan 3 Boyutlu mekân anlayışının kavranması, iç mekânların tasarlanmasının önemini anlamayı, insan ergonomisinin ve evrensel tasarım ilkelerin normları üzerine detaylı bilgi öğrenmeyi ve ayrıca doğru malzemeleri doğru yerde uygulama becerisi edinmek. Teorik anlatım, görsel malzeme sunumu, uygulamalar.

 

İÇMT112       Mimari Çizim II (2,2)3

Bu ders tasarım uzmanları için gerekli olan iç mimari iletişim alanında gelişmiş bilgi ve beceri edinmeye odaklanmaktadır. Perspektif ve çeşitli izometrik, oblik ve aksonometrik çizim yöntemleri ders çerçevesinde anlatılacaktır. (Önkoşul: İÇM111).

 

İÇMT122       Dekorasyonda Üretim Teknikleri-II (2, 0) 2

Mobilya üretiminde farklı konstrüksiyon şekillerinin öğrenilmesi ve Endüstriyel makinelerle İş üzerinde uygulanmasıdır. Münferit özel dekorasyon projelerinin tesbiti uygulama resimlerinin çizilmesi ve üretim kurallarının geliştirilmesi. Proje dosyalarının hazırlanması. Projede kullanılacak dekorasyon malzeme tekniklerinin belirlenmesi. Projenin uygulanması.

 

İÇMT132       Renk Teorisi ve Uygulamaları (2,2)3

Renk Teorisi ve Uygulamaları dersi, sanatçılar, moda tasarımcıları ve iç mimarlar için önemli bir araç olan renk hakkında teorik bilgi ve tasarımda renk kullanımı uygulamalarını içerir. Ders, renk kombinasyon bilgisi, renklerin iç mekan tasarımında kullanımı, ve insanlar üzerindeki görsel ve psikolojik etkileri üzerine odaklanmaktadır. Öğrencilerin, bu alandaki araştırma ve teorik bilgilerini, bireysel sınıf çalışmaları aracılığıyla uygulamaya geçirmeleri hedeflenmektedir.

 

İÇMT114       Maket Ve Model Yapımı (2,2)2

İç mekan tasarımı öğrencilerine maket yapımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan derste çeşitli özellikte maketlerin tasarımı ve üretimi amaçlanmaktadır. Maket Yapma Becerisinin Kazandırılması - Üçüncü Boyutun Görülmesi - Maket Teknikleri - Malzeme Tanımı - Maket uygulamalarında kütle-zemin ilişkisinin üç boyutlu olarak tanımlanması, renk ve doku konusunda malzeme çeşitliliğinden istifade edilmesi, alıştırma ve uygulama evrelerinde el becerilerinin geliştirilmesi.

 

İÇMT168       İç Mekanda Ergonomi (1,1)2

Fonksiyon ve konfor gibi tasarım ilkeleri doğrultusunda bireye uygun çalışma ortamı tasarlanması için öncelikli gereksinmelerinin tanımlanmasını ve çeşitli mekânlar ile o mekanlara ait elemanların-donatıların tasarımında ergonomik ve antropometrik ilkelerin uygulanmasına yönelik bilgilerin öğrenilmesi. Genel ergonomi kavramı. Endüstriyel uygulamalarda ergonomi biliminden yararlanma. Mobilya tasarımında ergonomik kriterler; anatomik, fizyo- biyolojik ve antropometrik yapı ve limitler. İnsan boyutları; duyusal boyutlar “görmeye. işitmeye, dokunmaya, tat almaya, koku almaya ilişkin boyutlar”. Antropometrik boyutlar; statik ve dinamik antropometrik boyutlar. Algısal ve zihinsel boyutlar. Konut ve işletmelerde temel eylemler ile bunlara ait antropometrik veriler.

 

EGL102- İngilizce-II (3,0)3

Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

 

TURK002- Türkçe II (N / C)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

İÇMT 300-Staj I (N / C)

Kampüs dışı çalışma ve öğrenme pratiği olan staj iç mimarlık eğitiminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Birinci stajda iç mimarlık öğrencileri şantiye deneyimi kazanmak ve iç mimarlık şantiyesinin işleyişi konusunda bilgi edinmek için en az 26 gün şantiyede stajyer olarak bulunmalıdırlar (Önkoşul birinci sınıf derslerini tamamlamak)

 

İÇMT201       İç Mekan Tasarımı-II (2,8)6

Bu dersin sonunda öğrenci; mekân analizi becerisi, işleve göre mekan tasarımını oluşturan öğeleri ve insan eylemlerini ve bu eylemlere yönelik alanların analizini yapar. Kullanıcı gereksinimine bağlı olarak işlev şeması oluşturma becerisi edinir. Ders, öğrencilere, tasarımın görsel ve fiziksel dilini oluşturan temel elemanlar ve ilkelerden yola çıkarak, tasarım sürecinde bu ilkelerin nasıl kullanılacağını belirleyen kavramsal süreçleri tanıtır. Öğrencilerin, estetik ve işlevselliği temel alan yaratıcı tasarım çözümleriyle bu ilkeleri projelerinde uygulamayı öğrenmeleri hedeflenmektedir .

 

İÇMT211       Dijital Tasarım ve Sunum I (2,2)3

Bu ders öğrencilere iç mimari projelerin çizim ve sunumlarında kullanılan iki boyutlu CAD programları hakkında teorik ve uygulamalı bilgi aktarmayı hedefler. Mimari çizim tekniklerinin anlaşılması ve dijital ortamda doğru ifade edilmesi ders çerçevesinde amaçlanmaktadır (Önkoşul: İÇM112).

 

İÇMT221       İç Mekan Tasarımında Detaylandırma (2,2)3

İç Mekan Tasarımında Detaylandırma dersi, iç mimari projelerinin uygulanması sürecinde malzeme ve ürün kullanımını içermektedir. Öğrenciler bu derste çalışma tekniklerine, tasarımcının yakalaşımına, malzeme ve kullanım tekniklerine, sürdürülebilir detaylara odaklanırken bununla birlikte malzemeyi tanıma ve kullanma ile tasarımcı ve inşaa eden kişi arasında iletişim kurmayı öğrenmektedir. Ders öğrencilerin detayları uygun şekilde çözmelerine ve ayrıca kendi kişisel estetik yaklaşımlarını da ifade etmelerine izin vermektedir.  (Önkoşul: İÇM112).

 

İÇMT243       Mobilya Tarihi (3,0)3

Antik Mısır, Ortaçağ, Rönesans, Barok Dönemi, Rokoko Dönemi, Yeniçağ Dönemi, 20. Yüzyıl Başı, Arts and Crafts, Art Nouveau, Art Deco, De Stijl, Bauhaus, 20. Yüzyıl Ortası, Pop Kültürü, Post Modernizm ve 20. Yüzyıl Sonu mobilyaların öğretilmesi.

 

İÇMT281       Meslek Etiği (3,0)3

Bu ders çerçevesinde etik kavramından yola çıkarak, mesleki etik ve mesleki etik norm ve kuralları tartışılmaktadır. Dersin ilk yarısında mimarlığın meslekleşmesi ve buna bağlı olarak meslek yasaları ve kurumları tartışılarak meslek ve modern toplum arasındaki ilişki irdelenmektedir. Dersin ikinci yarısında bu ilişkiye uygun olarak meslek sahiplerinin sorumlulukları ve buna bağlı meslek etiği norm ve kurallarından bahsedilmekte, çeşitli örnekler incelenmektedir.

 

NH001                        Atatürk İlkeleri Ve İnkilaptarihi I (N/C)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

İÇMT202       İç Mekan Tasarımı III (2,8)6

Mezuniyet projesi, öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca edindikleri tüm birikimlerini ve tasarım becerilerini yansıtabilecekleri geniş kapsamlı bir projedir. Bu ders kapsamında, öğrencilerin kompleks kriterler içeren bir tasarım problemine çok yönlü ve profesyonel anlamda çözümler üretmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede, mezuniyet projes, öğrencilere kişisel bakış açılarını ve estetik yaklaşımlarını, hem tasarım hem de teknik anlamda yenilikçi fikirlerle ortaya koyabilecekleri bir tasarım ortamı sunmayı hedefler.

 

İÇMT212       Dijital Tasarım ve Sunum II (2,2)3

Bu ders, profesyonel mimari modelleme yazılımlarının öğrenimini hedefler. Ders projeleri tasarlamak ve sunmak için iç mimarlar tarafından kullanılan başlıca üç boyutlu modelleme tekniklerini içerir.  AutoCad, 3DStudioMax, Maya, Rhino, Grasshopper ve VRay gibi programlarla öğrencileri tanıştırmayı amaçlar.

 

İÇMT272       Restorasyon ve Koruma İlkeleri (2,2)3

Dersin amacı, öğrencilere, tarihi çevre duyarlılığı ve bilinci  vererek, Restorasyon ve Koruma alanı kuram ve yöntemleri konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir. Rölöve becerilerinin gelişmesi ve öğrencilerin mevcut bir tarihi binayı ele alarak çizimlerini detaylı bir şekilde yapmaları ve tarihi binaların karşılaştıkları sorunları bilmeleri ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmeleri bu ders çerçevesinde hedeflenmektedir.

 

NH002                        Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi II (N/C)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

Seçmeli dersler:

 

GRF 223 Pazarlama Teknikleri (3,0)3

Bu derste öğrenciler, Grafik tasarım ile alakalı sektörleri, pazarlama yapısı ve stratejilerini inceler.

 

GRF 224 Ambalaj Tasarımı (3,0)3

Boyutlu tasarım. Etiket tasarımı. Ambalaj tasarımı ve renk ilişkileri. Kutu formu tasarımı. Kağıt: Çeşitleri, gramajı, kesme ve katlama imkanları ve sınırlamaları. Kesme ve katlama teknikleri. Sektörel faktörler: Konu ve sanayi bazında yapılan tercihler ve var olan sınırlamalar. Kutu üretimi: Kutu formlarının incelenmesi. Amaca yönelik kutu ebat tesbiti. Malzeme seçimi ve sağlamlık. Serigrafik baskı. Elektronik ortamda çıkış alınması ve maket yapımı.

 

GRF 225 Sosyal Medyada Grafik Uygulamaları (3,0)3

Bu dersin içeriğini, sosyal medyaya yönelik grafik üretim süreçlerinin temel adımları ve farklı platformlarda nasıl uygulandıkları oluşturmaktadır. Öğrenciler, derste aldıkları teorik altyapı ve pratik bilgilerin uygulamalarını laboratuvar ortamında yapacaktır.

 

GRF 227 Grafikte Güncel Yaklaşımlar (3,0)3

Bu dersin içeriğini, görsel iletişim tasarımını temel alan grafik üretim yazılımlarının bilgisi ve teknik donanım için gerekli altyapı hazırlığı oluşturur. 

 

 

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TURK001 Türkçe 1 0 0 0 0
İÇMT101 Temel Tasarım İlke ve Prensipleri 2 7 10 0
İÇMT111 Mimari Çizim I 2 2 4 0
İÇMT141 Sanat ve Kültür Tarihi 2 0 2 0
İÇMT121 Dekorasyonda Üretim Teknikleri-I 2 0 2 0
İÇMT131 İç Mekan Tasarım İlkeleri 2 2 4 0
İÇMT123 Malzeme Bilgisi 2 1 3 0
EGL101 İngilizce I 3 0 3 0
Toplam 28 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
İÇMT102 İç Mekan Tasarımı I 2 7 9 0
İÇMT112 Mimari Çizim II 2 2 4 0
İÇMT122 Dekorasyonda Üretim Teknikleri II 2 0 2 0
İÇMT132 Renk Teorisi ve Uygulamaları 2 2 4 0
İÇMT114 Maket ve Model Yapımı  2 2 4 0
İÇMT168 İç Mekanda Ergonomi 1 1 2 0
EGL102 İngilizce II 3 0 3 0
TURK002 Türkçe II 0 0 0 0
İÇMT300 Staj 1 0 0 0 0
Toplam 28 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
İÇMT201 İç Mekan Tasarımı II  2 8 10 0
İÇMT211 Dijital Tasarım ve Sunum I 2 2 4 0
İÇMT221 İç Mekan Tasarımında Detaylandırma 2 2 0 0
İÇMT241 Mobilya Tarihi 3 0 3 0
İÇMT281 Meslek Etiği 3 0 3 0
NH001 Atatürk İlkeleri ve İnkilaptarihi I 0 0 0 0
Toplam 20 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
İÇMT202 İç Mekan Tasarımı III 2 8 10 0
İÇMT212 Dijital Tasarım ve Sunum II 2 2 4 0
Fakülte Seçmeli 2 2 4 0
İÇMT272 Restorasyon ve Koruma İlkeleri 2 2 4 0
NH002 Atatürk İlkeleri ve İnkilaptarihi II 0 0 0 0
Toplam 22 0