SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ'NDE EĞİTİM

Siyasal Bilimler Fakültesi vizyonu, etik ve evrensel değerlere sahip, toplumsal sorunları Siyaset Bilimi çerçevesinde çözme yeteneğine sahip, öz  güveni, örgütleme becerisi olan, İngilizce diline hakim, Siyasal Bilimciler yetiştirmek; mezuniyet sonrasında ülke ve dünya ortamında çalışabilecek kalitede bir eğitim ve öğretim vermektir. Fakültemiz tüm devlet daireleri, bankalar, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri, araştırma kurumları, siyasi partiler ve medya kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, araştırma merkezleri ve büyük özel şirketler için iş ve kariyer olanakları sağlamaktadır.

DEKAN'IN MESAJI

DEKANIN MESAJI
DEKANIN MESAJI

Sevgili Öğrenciler;Siyaset, tüm insan toplumlarında olmasa da, en yaygın olanıdır. Toplumsal yaşamın temel yapıları ve buna bağlı olarak çeşitlilik, toplumların “daha yukarı” ya ulaşma rekabeti karşısında ortaya çıkar. Toplumlarda farklı coğrafi ve tarihi noktalarda farklı mekanizmaların yaratılması, çevre şartlarında tanımlanan farklı sistemik yapılara yol açar. Mücadelesi hiç bitmeyen bu dünyada, komünal veya endemik değerler ve bunların diğer toplumlarla uyumu, uyuşması; bireyler, gruplar ve insanlar için; kişisel, sosyal, fayda ve riskleri takip etmek ve ikna etmek için verimli bir donanım sağlar.Organizasyonların incelenmesi, tarihsel gelişimi, yapıları, birbirleriyle ilişkileri, değerleri ve yapının normlarını oluşturan kodlar aracılığıyla değerlerin ifade edilmesi, zengin bir bilgi birikimini gerektirir. Bu bilgiler, paleolitik kalıntıların işar...

GAU

SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HABERLER