SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

DEKANIN MESAJI

Sevgili Öğrenciler;

Siyaset, tüm insan toplumlarında olmasa da, en yaygın olanıdır. Toplumsal yaşamın temel yapıları ve buna bağlı olarak çeşitlilik, toplumların “daha yukarı” ya ulaşma rekabeti karşısında ortaya çıkar. Toplumlarda farklı coğrafi ve tarihi noktalarda farklı mekanizmaların yaratılması, çevre şartlarında tanımlanan farklı sistemik yapılara yol açar. Mücadelesi hiç bitmeyen bu dünyada, komünal veya endemik değerler ve bunların diğer toplumlarla uyumu, uyuşması; bireyler, gruplar ve insanlar için; kişisel, sosyal, fayda ve riskleri takip etmek ve ikna etmek için verimli bir donanım sağlar.

Organizasyonların incelenmesi, tarihsel gelişimi, yapıları, birbirleriyle ilişkileri, değerleri ve yapının normlarını oluşturan kodlar aracılığıyla değerlerin ifade edilmesi, zengin bir bilgi birikimini gerektirir. Bu bilgiler, paleolitik kalıntıların işaretlerinden, her türlü medyadaki, her türlü senaryoya ve çağdaş sayısal gösterge bilimine uzanan, sayısız kaynak aracılığıyla edinilir.

Bu bilgi birikimi (insanın politik mirası), fakültemizde bazen anlatı aktarımı yoluyla, fakat çoğunlukla “analitik yaklaşım” (organların, bağların ve konuların incelenmesi) ve bilimsel disiplin kodları içinde incelenmektedir.

Dört yıllık bir çalışmanın tamamlanmasından sonra, öğrencilerimizin yerel, ulusal ve uluslararası kapsamda hükümet içi olduğu kadar hükümet dışındaki konularda da (kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları) bilgili olması beklenmektedir. Kamu yönetiminin karmaşık konuları ve normatif uluslararası ilişkiler, kesinlikle “sözel ifade yetkinliğinden” faydalanır. Vizyonumuz “sürdürülebilir başarılar sürdürülebilir sistemlere dayanmak” tır. Öğrenciler objektif gerçekleri ve figürleri kullanarak nasıl yönetileceğini öğrenirler. Öğrencilerin mezun olduktan sonra başarı için erişilebilir yolları belirleyebilmeleri, ilgili konularla ilgilenmeleri, süreci hızlandırmaları ve nihayet topluluk değerleri ile uyumlu olan hedeflere ulaşmaları beklenmektedir.

“Üçüncü kuşak üniversitelerden” biri olan fakülte vizyonumuz, a) mevcut bilgilerin öğrencilere aktarılması, b) öğrencilerin katkısıyla yeni bilgilerin üretilmesi ve c) yeni bilgiyi uygulamaya koymak, kamu ve özel sektörde kullanmak olarak belirlenmiştir. 

Yüksek düzeyde bilgi, verimlilik ve sebat; mezunlarımızın kamu yönetimi kurumlarında ve uluslararası kuruluşlarda çalışacak üç ortak özelliğidir.

Hepinize sağlıklı ve başarılı bir öğretim hayatı diliyorum.

Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı 

Yrd. Doç. Dr. Hasibe Sahoğlu