SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (4 yıllık)

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı 

 

 

 

 1. Sömester (Güz Yarıyılı)

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati/Hafta

Lab/Etüd

Saat/ Hafta

Ulusal Kredi

AKTS

FZT 101

Anatomi ı

3

2

4

5

FZT 103

Fizyoloji ı

4

0

4

5

FZT 111

Tıbbi Terminoloji

2

0

2

2

FZT 113

Fizik

2

0

2

3

TAR101

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

2

0

2

2

TUR101

Türk Dili I

2

0

2

2

EFL101

İngilizce I

3

0

3

4

FZT 105

Isı ve Işık

2

0

2

3

FZT107

Biyokimya

2

0

2

2

FZT109

Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş

2

0

2

2

Zorunlu Dersler Toplam Kredi

24

2

25

30

 

Toplam Kredi

24

2

25

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sömester (Bahar Yarıyılı)

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati/Hafta

Lab/Etüd

Saat/ Hafta

Ulusal Kredi

AKTS

EFL 102

İngilizce II

3

0

3

4

TURK 102

Türk Dili II

2

0

2

2

TAR 102

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

2

0

2

2

FZT 102

Anatomi II

3

2

4

4

FZT 104

Fizyoloji II

3

0

3

4

FZT 106

Psikosoyal ve Rehabilitasyon Etiği

2

0

2

2

FZT 108

Patoloji

2

0

2

3

FZT 110

Psikoloji

2

0

2

2

FZT 112

Hidroterapi ve Balneoterapi

2

0

2

3

FZT 114

Normal Motor Gelişim

2

0

2

2

Zorunlu Dersler Toplam Kredi

23

2

24

28

Seçmeli Ders I

2

0

2

2

 

Toplam Kredi

25

2

26

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sömester (Güz yarıyılı)

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati/Hafta

Lab/Etüd

Saat/ Hafta

Ulusal Kredi

AKTS

FZT 201

Biyomekanik ve Kineziyoloji I

2

0

2

4

FZT 203

Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme

2

2

3

5

FZT 205

Foksiyonel Nöroanatomi

2

0

2

2

FZT 209

Manipülatif Tedavi I

2

2

3

4

FZT 211

Dahili Bilimler

2

0

2

3

FZT 207

Elektroterapi I

2

2

3

4

FZT 213

Beslenme İlkeleri

2

0

2

2

Zorunlu Dersler Toplam Kredi

14

6

17

24

Seçmeli DersI

2

0

2

3

Seçmeli Ders II

3

0

3

3

 

TOPLAM KREDİ

19

6

22

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sömester (Bahar yarıyılı)

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati/Hafta

Lab/Etüd

Saat/ Hafta

Ulusal Kredi

AKTS

FZT 208

Elektroterapi II

2

2

3

4

FZT 204

Epidemiyoloji

2

0

2

3

FZT 210

Manipulatif Tedavi II

3

2

4

6

FZT 206

Cerrahi Bilimler

2

0

2

2

FZT 212

Egzersiz Fizyolojisi

2

0

2

2

FZT 202

Biyomekanik ve Kineziyoloji II

2

0

2

3

FZT 214

İşitme ve Konuşma Tedavisi

2

0

2

4

FZT 216

Egzersiz Tedavisinde Temel Prensip ve Yöntemler

2

2

3

3

Zorunlu Dersler Toplam Kredi

17

6

20

27

Seçmeli Ders

3

0

3

3

 

TOPLAM KREDİ

20

6

23

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sömester (Güz yarıyılı)

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati/Hafta

Lab/Etüd

Saat/ Hafta

Ulusal Kredi

AKTS

FZT 301

Protez

2

0

2

4

FZT 303

Pediatrik Rehabilitasyon

3

2

4

6

FZT 305

Ortopedik Rehabilitasyon

3

0

3

4

FZT 307

Romatizmal Hastalıklarda FTR

2

0

2

3

FZT 311

Nörofizyolojik Yaklaşımlar I

3

2

4

6

FZT 313

Sporda Fizyoterapi

2

0

2

3

FZT 315

Pulmoner Rehabilitasyon

2

2

3

4

Zorunlu Dersler Toplam Kredi

17

6

20

30

 

TOPLAM KREDİ

17

6

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sömester (Bahar yarıyılı)

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati/Hafta

Lab/Etüd

Saat/ Hafta

Ulusal Kredi

AKTS

FZT 306

İş ve Uğraş Tedavisi

2

2

3

4

FZT 304

Kardiyak Rehabilitasyon

2

2

3

4

FZT 302

Ortez

2

0

2

4

FZT 310

Nörofizyolojik Yaklaşımlar II

3

2

4

6

FZT 308

Nörolojik Rehabilitasyon

2

2

3

6

Zorunlu Dersler Toplam Kredi

11

8

15

24

Seçmeli Ders

2

0

2

3

Seçmeli Ders

2

0

2

3

 

TOPLAM KREDİ

15

8

19

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sömester (Güz yarıyılı)

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati/Hafta

Lab/Etüd

Saat/ Hafta

Ulusal Kredi

AKTS

FZT 411

Endüstride Fizyoterapi

3

0

3

2

FZT 403

Fizyoterapide Özel Konular

2

0

2

2

FZT 405

FTR’de Yönetim ve Oganizasyon

1

0

1

1

FZT 407

Radyoloji

2

0

2

2

FZT 409

Klinik Çalışma I

2

6

5

7

FZT 401

Fizyoterapide Klinik Problem çözme I

2

2

3

4

FZT 413

Biyoistatistik

2

0

2

3

FZT 415

Koruyucu Fizyoterapi

2

0

2

3

Zorunlu Dersler Toplam Kredi

16

8

20

24

Seçmeli Ders

3

0

3

4

Seçmeli Ders

2

0

2

2

 

TOPLAM KREDİ

21

8

25

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sömester (Bahar yarıyılı)

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati/Hafta

Lab/Etüd

Saat/ Hafta

Ulusal Kredi

AKTS

FZT 402

Fizyoterapide Klinik Problem çözme II

2

2

3

4

FZT 404

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 

3

0

3

5

FZT 408

Klinik Çalışma II

2

6

5

7

FZT 406

Halk Sağlığında Rehabilitasyon Uygulamaları

2

0

2

4

FZT 410

Seminer

0

6

3

4

Zorunlu Dersler Toplam Kredi

9

14

16

24

Seçmeli Ders

3

0

3

4

Seçmeli Ders

2

0

2

2

 

TOPLAM KREDİ

14

14

21

30

 

 

TOPLAM KREDİLER

 

TEORİK

 

UYGULAMA

ULUSAL KREDİLER

AKTS

155

52

181

240

 

Girne Amerikan Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 1. Sömester (Güz Yarıyılı)

 

Anatomi I (FZT101)

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 2| AKTS: 5

 

Bu ders, sağlık bilimleri öğrencilerinin, insan anatomisini, vücut sistemlerine ve fonksiyonlarına ilişkili olarak öğrenmesini amaçlamaktadır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler ve nöroloji konuları yer almaktadır. Anatomi dersinde verilen eğitim sonucunda öğrenci: İnsan anatomisi ile ilgili terimleri bilmekte, vücut sistemlerine ait yapıların morfolojisini ve komşuluklarını söyleyebilmektedir.

 

 

Fizyoloji 1 (FZT103)

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 5

 

Bu derste organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir. Dersin kapsamında; hücre fizyolojisi, sinir, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi konuları yer almaktadır.

 

 

Tıbbi Terminoloji (FZT 111)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

 

Bu dersin amacı, öğrenciye tıp terimlerini doğru yazma, telaffuz etme ve analiz etme becerisi kazanmak suretiyle tıbbın diğer konularına alt yapı oluşturmak, böylece öğrencinin konuyu daha iyi kavramasını sağlamaktır. Dersin içeriğinde; tıp terimlerini oluşturan kökler, birleştirme formları, önekler ve sonekler tanıtılarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğu yer almaktadır. Ayrıca öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan tıbbi kısaltmalar da ders içeriğinde yer almaktadır.

 

Fizik (FZT113)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

 

Bu dersin içeriğinde; Fizikte temel bilgiler, Vektörler, tek ve iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, Doğrusal Momentum ve çarpışma, Statik Denge ve Esneklik, Evrensel Çekim Kanunu, Sıcaklık ve Isı, Elektrik Kanunları, akım ve devreler, ışık spektrumları, ışığın

 

doğası, yansıma ve kırılması, Manyetik alan, Ses dalgaları ve yayılımları gibi konular yer almaktadır.

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (TAR101)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

 


 

 

Türk Dili I (TUR101)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

 

Bu dersin amacı; yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek ve öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir. Dersin içeriğinde; Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Dilekçe ve özgeçmiş yazımı, İmlâ ve noktalama kuralları gibi konular yer almaktadır.

 

 

İngilizce I (EFL101)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 4

 

Bu ders üniversitedeki 4 yıllık Türkçe eğitim veren bölümler için hazırlanmıştır. Bu ders öğrencilerin, İngilizce seviyelerini A1 seviyesine getirmeleri ve İngilizcelerini geliştirmeleri için düzenlenmiştir. Bu ders ayrıca öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Isı ve Işık (FZT105)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

 

Bu dersin amacı, öğrencilere, Isı ajanlarının kullanımı için temel bilgiler (inflamasyon ve iyileşme mekanizması), ağrıda ısı ajanlarının kullanımı ile ilgili bilgi vermektir. Bu ders ile öğrencinin ısı ve ışık ajanlarının mekanizmasını kavraması, bu ajanların hangi hastalık için uygun olup olmadığını ve uygulamasını öğrenmesi amaçlanmaktadır.

 

Biyokimya (FZT107)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

 

Bu dersin amacı, öğrencilere, tüm canlılarda bulunan temel makromoleküller hakkında bilgi vermektir. Bu dersin içeriğinde; Öğrencinin vücutta meydana gelen kimyasal olayların temel mekanizmalarını kavraması, canlılığın sürdürülmesi için gerekli metabolik işlevlerin nasıl meydana geldiğini anlaması, biyokimyasal incelemeler için materyal alım ve transport özelliklerini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde; Biyokimyanın tanımı, amacı, önemi, Suyun yapısı ve yaşam açısından önemi, elektrolitler, Amino asitler, Peptidler ve Proteinler, Proteinlerin yapı ve fonksiyonları, Karbohidratlar, Enzimler ve enzimlerin sınıflandırılması, Nükleik asitler, Lipidler, Vitaminler, Koenzimler gibi konular yer almaktadır.

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş (FZT109)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

Bu dersin amacı fizyoterapi ve rehabilitasyonun tanımını, içeriğini, uygulamalarını, fizyoterapistin görev ve sorumluluklarını, yasal düzenlemeleri, multidisipliner ekip çalışmanın önemini, Türkiye ve diğer ülkelerde engelli bireyler için sosyal politika ve programları, Ekip üyeleri, hasta ve yakınlarıyla iletişimi öğretmektir. Bu dersin içeriğinde; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mesleğinin tarihçesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda etik prensipler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Kullanılan Ekipmanlar, ’International Classification of Functioning, Disability and Health’’ (ICF), Fizyoterapi ve rehabilitasyonda uygulamalar, Fizyoterapi ve rehabilitasyonda çalışma alanları, Fizyoterapistlik mesleğinin etik kurallar, Fizyoterapistlik mesleğinin etik prensipleri, Eğitim etiği, Bilim etiği gibi konular yer almaktadır.

 

 

 1. Sömester (Bahar Yarıyılı)

 

İngilizce II (EFL102)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 4

Bu ders üniversitedeki 4 yıllık Türkçe eğitim veren bölümler için hazırlanmıştır. Bu ders öğrencilerin, İngilizce seviyelerini A1 seviyesine getirmeleri ve İngilizcelerini geliştirmeleri için düzenlenmiştir. Bu ders ayrıca öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Türk Dili II (TURK102)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

Bu dersin amacı; yükseköğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek ve öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir. Bu dersin içeriğinde; Kompozisyonda anlatım şekilleri: Sözlü ve yazılı anlatım, Türkçede isim ve fiil çekimleri, anlam ve vazife bakımından kelimeler (isimler-sıfatlar-zarflar-zamirler-fiiller- edatlar), cümlenin unsurları, cümle tahlili, edebiyat ve düşünce dünyası ile   ilgili eserlerin okunup incelenmesi gibi konular yer almaktadır.

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (TAR102)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

 


 

 

Anatomi II (FZT102)

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 4

Bu ders ile öğrencilerin terminolojiyi kavraması, insan vücudunu oluşturan sistemlerin yapılarını ve birbirleriyle olan komşuluklarını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Bu dersin içeriğinde; Kas sistemi giriş Yüzün mimik ve epicranium kasları, Omuz ve kol kasları, Önkol ve el kasları, Yüzeyel ve derin sırt kasları, Plexus brachialis ve üst ektremite sinirleri, Göğüs bölgesi kaslar, Boyun kasları, Kalça kasları, Uyluk kasları, Bacak kasları, Ayak kasları, Karın kasları, Alt extremite sinirleri ve plexus lumbosacralis gibi konular yer almaktadır.

 

 

Fizyoloji II (FZT104)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 4

Bu derste organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir. Bu dersin içeriğinde; Solunum fizyolojisi, sindirim fizyolojisi, duyu organları fizyolojisi, boşaltım fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi gibi konular yer almaktadır.

 

Psikosoyal ve Rehabilitasyon Etiği (FZT106)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

Dersin temel amacı fizyoterapi öğrencilerinin klinik çalışmada karşılaşacağı engelli bireylerde psikososyal durumu göz önüne alarak rehabilitasyon programını yönlendirmeleridir. Bu dersin içeriğinde; Yetersizlik, özür ve engel terimleri, özüre yol açan nedenler, özüre uyum devreleri, özürlü çocukta kişilik gelişimi, görme özürlülerde psikososyal yaklaşımlar, işitme-konuşma özürlülerde psikososyal yaklaşımlar, nöromusküler ve travmatik bozukluklarda psikososyal yaklaşımlar, zihinsel özürlülerde psikososyal yaklaşımlar gibi konular yer almakatadır.

 

 

Patoloji (FZT108)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

Bu dersin amacı; Patolojinin tanımı ve patoloji laboratuvarının genel işleyişi ile ilgili bilgileri vermek, patolojinin temel kavramlarını öğretmek, hemodinamik bozukluklar, inflamasyon ve immünoloji hakkında temel patoloji bilgileri vermek, neoplazi ile ilgili temel patoloji kavramlarını öğretmektir. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Hastalıklara bağlı olarak dokularda meydana gelen mikroskobik ve makroskobik düzeydeki yapısal değişiklik ve bozulmaları, Patolojinin dalları, çalışma alanları, preperat hazırlama ve boyama işlemleri, Dejeneratif ve metabolik hastalıkların neden olduğu patolojik doku değişimleri, İltihap reaksiyonunun etiyolojisi, patojenezi ve çeşitleri, Tümör etiyolojisi, patojenezi, derece ve evrelendirmesi ile etki ve sonuçları, İmmünolojik mekanizmanın farklı yönlerinin anlaşılması ve bunların yetersiz, anormal ve uygunsuz çalışması ile ortaya çıkan durumlar, hücre hasarı ve zedelenmesi, adaptasyon mekanizmaları, neoplaziler, ödem, konjesyon, hiperemi, kanama, tromboz, emboli, şok tablosu, aşırı duyarlık reaksiyonları, genetik ve immünolojik hastalıkları öğrenir.

 

 

Psikoloji (FZT110)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

 

 

Bu derste; Psikoloji biliminin içeriği, temel konuları ve kavramları ile alt dallarının tanıtılması, insan davranışının ele alınmasında bilimsel ve tarafsız bir tutum kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda dersin içeriğinde; geleneksel ve modern akımlar, sinir sistemi, duyumlar ve algı, uyku ve rüya, şartlanma, bilişsel yaklaşımlar, hafıza, zeka, dil ve düşünce, motivasyon, duygular, bebeklik ve çocukluk, ergenlik ve erişkinlik, stres, anormal psikoloji, terapi, sosyal psikoloji, istatistik teknikleri gibi konular yer almaktadır.

 

Hidroterapi ve Balneoterapi (FZT112)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

Bu ders Hidroterapinin tanımı,suyun fizyolojik etkileri, hidroterapi yöntemleri, hidroterapinin tehlike ve komplikasyonları ,daldırma banyoları,ılık banyolar,zıt banyolar, mekanik uyarı ile su uygulamaları, havuz tedavisinin fizyolojik etkileri, havuz tedavisi ve su içi egzersiz yöntemleri, balneoterapi yöntemleri, kaplıca tıbbı ve kaplıcalarda hijyen, peloidoterapi, içme kürleri, yaşlılıkta balneoterapi ve kaplıca tedavisi, romatizmal hastalıklarda kaplıca tedavisi, Türkiye’de balneoterapi konularını kapsamaktadır.

 

 

Normal Motor Gelişim (FZT114)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

Bu derste; Doğum sonrası, refleks ve motor gelişim basamakları açısından normal gelişim süreci incelenmektedir. Normal Motor Gelişim dersini alan bir öğrenciden hareketin ve fonksiyonu etkileyen faktörlerle birlikte normal gelişim aşamaları konusunda gerekli olan bilgiye sahip olması beklenmektedir. Bu ders; Normal Gelişim Parametreleri,Gelişim Teorileri, Gelişim Kavramları,Hareket Gelişiminin Kinezyolojik Yönden İncelenmesi , Motor kontrol, öğrenme ve modelleri,Refleks, duyu, tecrübe, Gelişimi Etkileyen Muskuloskeletal Faktörler,Gelişimi Etkileyen Kardiyopulmoner Faktörler , Gelişimi Etkileyen Nöromotor Faktörler ,Gelişimi Etkileyen Psikososyal Faktörler,Gelişimin Önemli Olayları , Hareketin komponentleri,Ara sınav,Postüral Reaksiyonlar, Düzeltme, koruma ve denge reaksiyonları,Hareketin Gelişmesi , Aylara göre Dönüm noktaları,Oromotor gelişim , Neonat ve İnfant Devre gelişim,4.-6. ay Gelişim,7.-11.ay Gelişim,Yürüme Çağındaki Çocuk Gelişimi,24- 36.ay Gelişim; konularını içermektedir.

 

 

Seçmeli Ders (FZT116- Engellilik ve Yaşam)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

Bu ders, engellilik, özür, yeti yitimi ve katılımcılık, empati, kabullenme ve toplum içinde engeli olan ve olmayan kişilerin birlikteliği hakkındaki konuları içerir. Öğrencinin engellilik konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayarak toplum içinde engelli bireylerin karşılaştıkları durumları, engelli bireyin haklarını ve toplumla bütünleşmelerinin sağlanması konusunda analiz yeteneklerini geliştirmek gibi konular yer almaktadır.

 

 1. Sömester (Güz yarıyılı)

 

Biyomekanik ve Kineziyoloji I (FZT201)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 4

Bu derste; kemik dokusu ve kemik hücrelerinin gelişimi, beslenmesi, kemiğin fizyolojik özellikleri ve kanunları, kemik dokusunda gerginlik, kemik patolojik koşullarının işlevsel adaptasyonu, kemik hastalıkları, kıkırdağın mekanik özellikleri, patolojik kinematik, patomekanik ve patokinematik, kollajen dokusunun mekanik ve patomekaniği, eklemlerin sınıflandırılması, sinoviyal eklemler, eklemin kohezyonu, düzlem eklemleri ile hareket, kayma ve salınım hareketi, kaldıraçlar, el-el bileği kinezyolojisi, dirsek eklemi kinezyolojisi, omuz eklemi kinezyolojisi, columna vertebralis mekanik ve patomekaniği, pelvis ve kalça eklemi kinezyolojisi, diz eklemi kinezyolojisi, ayak-ayak bileği kinezyolojisi konuları ele alınacaktır.

 

 

Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme (FZT203)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 5

Bu dersin amacı, öğrencilerin postür analizi, antropometrik ölçümler, kas kısalık testleri, esneklik, normal eklem hareketi, kas kuvvet ölçme ve değerlendirmeyi öğrenmesidir.

 

 

Fonksiyonel Nöroanatomi (FZT205)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

Bu ders kapsamında Medulla oblangata ve Pons’un iç yapısı ve afferent yolları, Mesencephalonun iç yapısı ve yolları, Merkez ve periferik sinir sistemleri hakkında(nöron, nöroglia) genel bilgi , Medulla spinalisin iç yapısı ve yolları hakkında genel bilgi, Cerebellumun iç yapısı, Telencephalon, Brodman alanları Cortex cerebralis, BOS dolaşımı, Medulla spinalisin afferent ve efferent yolları, Diencephalon ve yolları, Koku beyni, koku yolları, limbik sistem, Nuclei basales, ekstra piramidal sistem detaylıca incelenecektir. Nörolojik problemli hastalarda patolojinin kavranmasında temel teşkil edecek bir derstir.

 

 

Manipülatif Tedavi I (FZT209)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 4

Bu dersin amacı , klasik masajın fizyolojik etkileri, teknikleri, dozajı, endikasyonları ve kontrendikasyonları, doğru pozisyonlama ve bölgesel uygulamaları, uygulamaları ve değerlendirme yöntemleri öğretilmektdir. Bağ dokusu masajı uygulama yöntemleri ve spor masajı pratikte ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 

Dahili Bilimler (FZT211)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

Bu dersin amacı öğrencinin , dahili hastalıkların klinik değerlendirilmesi ve geriatrik hastaya yaklaşım (öykü, fizik inceleme), dahili hastalıkların değerlendirilmesi (laboratuar ve görüntüleme yöntemleri) romatoidartrit, osteoartrit, fibromyaljia, sistemik lupuseritamotosus, skleroderma,                                                                                          osteoporoz, ankilozanspondilit, seronegatifspondiloartopatiler, gut, enfeksiyözartritler, psöriatikartrit, jüvenilidiyopatikartrit, reaktif artrit, renal hastalıklar ve kronik böbrek yetmezliği, fizyoterapi açısından endokrinolojik hastalıklar 1, (osteoporoz, osteomalazi, tiroid hastalıkları), fizyoterapi açısından endokrinolojik hastalıklar 2 (diyabetismellitus, obezite, metabolik sendrom), yoğun bakımda monitorizasyon yöntemleri gibi konuları ele alıp bilgi sahibi olmaktır.

 

 

Elektroterapi I (FZT207)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 4

Bu dersin kapsamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’da kullanılan elektroterapi aletlerinin kullanım esasları, tedavide kullanılan elektrik akımı çeşitleri, galvanik ve faradik akımın özellikleri, uygulama yöntemleri, fizyolojik etkileri, elektrodiagnostik testler, ağrı fizyolojisi, TENS mekanizması, Ultrason mekanizması ve uygulaması, mikroakım, russian akım, ESWT ve örnek uygulamaların gösterilmesi yer alır. Dersin teorik bölümünde akımların genel özellikleri, fizyolojik etkileri ve endikasyonları işlenip pratik bölümünde akımın uygulama çeşitleri, uygulama reçetesi ve farklı hastalıklarda ya da hastaya özgü uygulama şekilleri öğrenilecektir.

 

 

Beslenme İlkeleri (FZT213)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

Bu dersin amacı; öğrencilere beslenme bilimine giriş, makro ve mikro besin öğelerine genel bakış, önerilen referans alım düzeyleri ve diyet ile sağlık arasındaki önemli ilişkileri içeren temel beslenme ilkelerini öğretmektir.

 

 

Seçmeli Ders

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

 

 

Seçmeli Ders

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

 

 1. Sömester (Bahar yarıyılı)

 

Elektroterapi II (FZT208)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 4

Bu dersin kapsamında, biofeedback, fonksiyonel elektriksel stimülasyon, elektromanyetizma, elektromanyetik alanlar, yüksek frekanslı akım, kısa dalga diatermi, intermitan elektromanyetik enerji, mikrodalga diatermi, ultrason, manyetoterapi, lazer ve bu akımın etki mekanizması, endikasyonları, kontrendikasyonları, tehlikeleri, bakımı, güvenliği ve hijyenik koşullar yer almaktadır.

 

 

Epidemiyoloji (FZT204)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

Bu dersin amacı, öğrencilerin toplumun sağlığını geliştirmeye yönelik mevcut bilgilerini uygulayabilmesini, sağlık ve hastalık durumlarına etkin olan belirleyicileri kavrayabilmede araştırma yöntemlerini kullanabilmesini kapsar. Öğrencilerin toplumun sağlık durumunu değerlendirebilmede gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak analiz, sentez ve planlamada yetkinliklerini geliştirir.

 

 

Manipulatif Tedavi II (FZT210)

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 6

Bu dersin içeriğinde, intervertebral yapı fizyolojisi ve mekanik defektleri, manipülatif tedavinin esasları, doğrudan ve dolaylı manipülasyon teknikleri ve örnek terapi seansı protokolleri, Cyriax’ın ortopedik manipülatif tedavi yaklaşımları, transvers friksiyon masajı, mobilizasyon teknikleri ve traksiyon yöntemleri yer almaktadır.

 

 

Cerrahi Bilimler (FZT206)

Kredi:2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

 

Bu dersin içeriği, kalp ve damar sistemi ile ilgili genel klinik bilgi ve cerrahi yaklaşımlar, ortopedik yaralanmalar ve cerrahi yöntemler, doğumdan sonraki hamilelik ve fizyolojik süreçler ve takip ve önleme yöntemleri ile postoperatif cerrahi komplikasyonlar ve ders içeriğine dahildir.

 

Egzersiz Fizyolojisi (FZT212)

Kredi:   2    |     Ders    Saati    (saat/hafta):    2     |    Lab    (saat/hafta):    -     |    AKTS:    2 Dersin İçeriği: Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon ve integrasyon, kardiyovasküler sistemin fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesi, kişisel farklılıklar ve enerji kapasitesinin ölçülmesi, istirahat ve fiziksel aktivitede enerji harcaması, aerobik ve anaerobik eğitim, maksimal aerobik gücü etkileyen faktörler, toparlanma pulmoner sistem ve egzersiz solunum kontrolü, asit-baz dengesi kas fizyolojisi, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, sinir fizyolojisi, sinaptik iletim, eksitasyon-inhibisyon nöral kontrol, pozisyon hissi ve kinestezi, kas kuvvetinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, egzersiz ve hormonal sistem,ergonomik yönelim termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi, vücut kompozisyonu konuları yer almaktadır.

 

 

Biyomekanik ve Kineziyoloji II (FZT202)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

Bu dersin amacı, omurganın anatomik ve mekanik özelliklerini öğrenmek; periferik eklemlerinin yapısı ve biomekaniği konusunda bilgi sahibi olmaktır. Omuz- kol kompleksi, dirsek kompleksi, el-elbileği, kalça, diz, ayak bileği eklem kompleksleri ayrı ayrı detaylıca işlenecek biomekaniksel özellikleri tartışılacaktır. Normal ve hastalığa özgü hareket paternleri arasındaki farkı kavrayarak hastaların fizyoterapist gözüyle değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır. Yürüyüşün kinetik ve kinematik analizi, sakrum ve pelvis gibi farklı ve özelleşmiş kemiklerin biomekaniksel özellikleri, açık ve kapalı kinetik halka anlayışı ve bu anlayışa göre hareketin analizi konularına değenilecektir. Kişiye özel egzersiz programlarının düzenlenmesinde bu ders temel teşkil edecektir. Dersin güncel literatürle desteklenmesi, öğrencilere araştırma bilincinin yerleştirilmesinde önemlidir.

 

 

İşitme ve Konuşma Tedavisi (FZT214)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 4

Dersin İçeriği: İşitme ve konuşma sisteminin anatomik ve fizyolojik özelliklerinin belirlenerek bozukluk çeşitleri ve nedenlerinin açıklanması ve vestibüler sistemin genel özelliklerinin tartışılması.

Egzersiz Tedavisinde Temel Prensip ve Yöntemler (FZT216)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 3

 

Dersin İçeriği: Egzersiz programının planlanması, hastaya etki eden faktörler ve egzersizlerin öğretilmesi, normal eklem hareketleri için egzersiz tipleri, egzersiz pozisyonları, lumbal vertebraların düzgünlüğünü bozan kaslara germe egzersizleri, pelvik bölge ve lumbal vertebraların düzgünlüğü için egzersizler, ön ve yan abdominalleri kuvvetlendirme egzersizleri,

 

William’s fleksiyon egzersizleri, pektoral kaslar için germe egzersizleri, torakal ve servikal vertebralar ile omuz kuşağının düzgünlüğü için egzersizler, Codman egzersizleri, alt ekstremitelerin düzgünlüğünü bozan kaslara germe ve kuvvetlendirme egzersizleri, Burger- Allen egzersizleri, ilerleyici dirençli egzersizler, izometrik egzersizler, gevşeme egzersizleri, skolyoz, skolyozda üç boyutlu tedavi yönteminin prensipleri, traksiyon.

 

 

Seçmeli Ders

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

 

 

 1. Sömester (Güz yarıyılı)

Protez (FZT301)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 4

Bu dersin kapsamında amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital amputasyonlar, protez endikasyonu olan hastalarda rehabilitasyon evrelerine göre gerekli değerlendirmeler, protezin mekanik temelleri, protez çeşitleri, alt ekstremite amputelerinde görülen yürüyüş problemleri, erken ve geçici protez uygulamaları, myoelektrik protezler, ileri teknolojik protez uygulamaları ve ampute rehabilitasyonu, üst ekstremite ampute rehabilitasyonu, evreleri, uygun fizyoterapi yaklaşımları, protez ile eğitim, erken ve geçici protez uygulamaları, alt ve üst ekstremite amputasyonlarında ileri teknolojik protez uygulamaları yer alır. Derste ampute veya konjenital ekstremite noksanlığı olan hasta için uygun proteze karar verme, amputelerde uygun tedavi programının planlanması, protez ve rehabilitasyon alanındaki ileri teknolojik uygulamalar konusunda farkındalık kazandırmak üzerinde durulacaktır.

 

 

Pediatrik Rehabilitasyon (FZT303)

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 6

Dersin İçeriği; çocuklarda nöromüsküler sistem ve motor becerileri geliştirme özelliklerini, kronolojik dönem, doğum sonrası ve doğum sonrası motor becerileri özelliklerini olumsuz etkileyen nörolojik problemler, doğru değerlendirme yöntemleri, çocukluk dönemindeki çeşitli gelişim problemlerinin değerlendirilmesi, serebral paralizide fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, obstetrik brakiyal pleksus yaralanmaları, mental ve motor geriliği anlatılmaktadır.

Ortopedik Rehabilitasyon (FZT305)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 4

Dersin İçeriği: Cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen tüm ortopedik hastalıkların erken veya geç dönem rehabilitasyon yaklaşımları, teorik ve pratik örnek uygulamalar.

 

Romatizmal Hastalıklarda FTR (FZT307)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

Bu dersin içeriğinde, Romatizmal hastalıkların oluş mekanizmalarını, hastalık çeşitlerini, fizyoterapi ve rehabilitasyon gereksinim nedenlerini ve tedavi özelliklerini anlatmak ve romatolojik rehabilitasyon alanında fizyoterapistin ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriyi arttırmak yer almaktadır.

 

 

Nörofizyolojik Yaklaşımlar I (FZT311)

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 6

Bu ders kapsamında PNF'in temel prensipleri, filozofisi ve nörofizyolojik temelleri, PNF tekniklerinin terapik egzersizler içindeki yeri ve kullanım amaçları, Alt ve üst ekstremite, gövde, baş-boyun PNF paternlerinin öğretilmesi, inhibisyon ve fasilitasyon tekniklerinin öğretilmesi ve uygulanması, minder egzersizleri, yürüme eğitimi, hastalığa özgü PNF kullanımının esasları, PNF’le solunum eğitimi, oral fonksiyonlara yönelik uygulamalar, PNF tekniklerinin farklı kullanım şekilleri yardımcı ajanların kullanımı yer alır. Ders konferans tipi ders anlatımı ve laboratuar çalışmalarını kapsar.

 

 

Sporda Fizyoterapi (FZT313)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

Dersin içeriği, egzersizlerin vücut sistemleri üzerine etkileri, farklı tip ve yaş gruplarından sporcuların değerlendirilmesi, fiziksel performans belirleme testleri, fiziksel uygunluk testleri, sporda beslenme, spor psikolojisi ve engelli hastalara yaklaşımları içermektedir.

 

 

Pulmoner Rehabilitasyon (FZT315)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 4

Bu dersin amacı , solunum hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, pulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri, tedavi yöntemleri, fizyoterapi ve solunum sorunu olan yeni doğanlarda rehabilitasyon yaklaşımları dersin içeriğinde yer almaktadır.

 

 

 1. Sömester (Bahar yarıyılı)

 

 

İş ve Uğraş Tedavisi (FZT306)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 4

 

Bu dersin içeriğinde, iş ve uğraşı tedavisinde genel performansı tanımlama ve değerlendirme yöntemleri (fonksiyonel hareket analizi vs.), transfer aktiviteleri prensipleri ve eğitim, günlük yaşam aktiviteleri değerlendirmeleri ve eğitimi, aktivite analizi ve eğitimi, hemipleji değerlendirme ve iş ve uğraşı tedavisi, duyu algı motor testleri ve eğitimi, kognitif değerlendirme ve rehabilitasyonu, el değerlendirme ve rehabilitasyonu, pediatrik iş ve uğraşı değerlendirme ve tedavisi serebral paralizi, Rett Sendromu, Down Sendromu, mental retardasyon) konularında iş ve uğraşı yaklaşımlarının gözden geçirilmesi ve örnek uygulamalar yer almaktadır.

 

 

Kardiyak Rehabilitasyon (FZT304)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 4

Dersin amacı, kardiyak rehabilitasyon programlarının felsefesi, kardiyak rehabilitasyonda takım yaklaşımı ve takım, tanımlar, kardiyak rehabilitasyonda temel yaklaşımlar, kardiyovasküler endurans, egzersiz ve fiziksel uygunluk, koroner arter hastalığı risk faktörleri, ekipman, iyileşme ve rehabilitasyonun fazları, yatan hasta aktivitelerinde fonksiyonel sınıflama rehberi, anjina ve dispne skalaları, kardiyak rehabilitasyona özgü sonuç ölçüm yöntemleri, egzersiz test ve eğitimi, kardiyovasküler cerrahide rehabilitasyon, sağlıklı birey.

 

 

Ortez (FZT302)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 4

Dersin İçeriği: Ortezlerin biomekanik prensipleri; ortez uygulaması öncesi ve sonrasındaki değerlendirmeler; üst, alt ekstremite ve spinal bölgenin çeşitli segmentleri için ortez kullanımı; çeşitli yaralanmalar, kas-iskelet ve sinir sistemi hastalıkları, cerrahi sonrası durumlar ve konjenital-edinilmiş deformitelerde ortez yaklaşımları; ortez kontrolü ve ortotik rehabilitasyon konularını ele almak ve anlamaktır.

 

 

Nörofizyolojik Yaklaşımlar II (FZT310)

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 6

Bu dersin amacı, İnme sonrası gözlenen klinik özelliklerin nedenlerini açıklamak, inme rehabilitasyonunda uygulanan ölçme, değerlendirme ve nörofizyolojik yaklaşımlarla ilgili temel özelliklerin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak, inme sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında problem çözme becerisini geliştirmektir. Nörogelişimsel tedavi kapsamında hemipleji rehabilitasyonunda kullanılan Brunnstrom, Bobath ve Johnstone yöntemlerinin teorik temellerinin ve pratik uygulamalarının öğretilmesi hedeflenir. Bu dersi alan öğrenciler, Bobath ile klinik problem çözme yaklaşımı ve değerlendirme yöntemlerini, Bobath yaklaşımı ile pozisyonlama, gövde ve üst ekstremite tedavisi ve mobilizasyon yöntemlerini, İnme rehabilitasyonunda Brunnstrom yöntemine göre klinik değerlendirme ve

 

uygulamaları, Margaret Johnstone yöntemine göre inmeli hastanın değerlendirme prensipleri ve tedavi protokolünün esaslarını öğrenir.

 

 

Nörolojik Rehabilitasyon (FZT308)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 6

Dersin amacı; Hareket hastalıkları, demyelinizan hastalıklar, nöromuskuler hastalklar gibi sık karşılaşılan nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, üst ve alt motor nöron etkilenimlerinde oluşturulacak fizyoterapi programları yönünden klinik özellikleri, hastalıklara özel ölçme değerlendirme ve nörofizyolojik temelli tedavi uygulamaları ele amlaktır.

 

 

Seçmeli Ders

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3 Seçmeli Ders

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

 

 

 1. Sömester (Güz yarıyılı)

Endüstride Fizyoterapi (FZT411)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

Bu ders; Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kavramı,Endüstride fizyoterapinin gelişimi,İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre fizyoterapi ve rehabilitasyonu ilgilendiren yasal yükümlülükler.,İş Analizinin yapılması,Kümülative travma disorders kavramı,Ağır iş çalışanlarında görülen hastalıklar ve fizyoterapisi,Ayakta çalışan fabrika işçilerinde görülen kas iskelet sistemi hastalıkları ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının içeriği,Oturarak çalışan fabrika işçilerinde görülen kas iskelet sistemi hastalıkları ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının içeriği,Farklı iş kolları ve mesleki hastalıklar - I; Oto tamircileri, marangozlar,Farklı iş kolları ve mesleki hastalıklar -II; Gıda sektörü, İnşaat işçileri,İş kazaları ve korunma önerileri,Sağlık endüstrisinde iş kazaları ve korunma yöntemleri,İş kazalarından korunmaya yönelik egzersiz programları,Güncel literatür değerlendirmesi; konularını ele almaktadır.

 

 

Fizyoterapide Özel Konular (FZT403)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

Bu dersin amacı, bilişsel rehabilitasyonda ve geriatrik rehabilitasyonda fizyoterapistin rolü. Diyabet, fleksör ve ekstansör tendon onarımlarında, bel ağrılarında, romatolojik hastalıklarda,

 

obez çocuklarda ve obstetrik brakiyal pleksus yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları.

FTR’de Yönetim ve Oganizasyon (FZT405)

Kredi: 1 | Ders Saati (saat/hafta): 1 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 1

Dersin amacı, Yönetim ve organizasyon hakkında bilgilendirme ve çeşitli fizik tedavi merkezlerindeki yönetim ve organizasyon hakkında tartışma.

 

 

Radyoloji (FZT407)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

 

 

Klinik Çalışma I (FZT409)

Kredi: 5 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 6 | AKTS: 7

Dersin İçeriği: Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özel tedavi ve değerlendirme yaklaşımlarının gözden geçirilmesi ve pratik uygulamalarının yapılması.

 

 

Fizyoterapide Klinik Problem çözme I (FZT401)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 4

Bu dersin amacı, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon vakalarının değerlendirilmesi, ICF kapsamı altında işlenen vaka problemleri, klinik akıl yürütme ve fizyoterapi becerileri, fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilgili çözüm önerileri ve uygun bir fizyoterapi-rehabilitasyon programının oluşturulması işlenmektedir.

 

 

Biyoistatistik (FZT413)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

Dersin amacı, İstatistik ve biyoistatistiğe giriş, sağlık bilimlerinde istatistik kullanımı ve ilgili araştırmalar, veri toplama, tanımlayıcı istatistik, tablo ve grafikler, olasılık ve olasılık dağılımları, örnekleme, hipotez testi, regresyon ve korelasyon analizi, istatistik temel kavramları ve tanımlayıcı istatistik, istatistik karşılaştırma yöntemleri, istatistiksel analizler, araştırma tasarımı, veri toplama araçları, yeterlilik ve güvenilirliklerin incelenmesi, ölçeklendirilmesi ve bilimsel raporların hazırlanması.

 

Koruyucu Fizyoterapi (FZT415)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 3

Bu dersin açılımı, Yaşam stili tıbbı ve fizyoterapisi,Interdisipliner toplum tabanlı çalışmalar,Kronik hastalık riskleri ve bireysel kontrolü,Çalışanlarda yaralanmalardan koruma,Onkolojide koruyucu fizyoterapi,Spor yaralanmalarında koruyucu fizyoterapi,Vaka sunumu,Pediatrik koruyucu fizyoterapi,Yaşlılarda koruyucu fizyoterapi,Koruyucu fizyoterapide ergonomik düzenlemelerin yeri,Kanıta dayalı koruyucu fizyoterapi,Ulusal ve uluslarası düzeyde prevensiyon politikaları,Olgu örnekleri,Koruyucu tıp / fizyoterapi için elektronik sağlık kayıtları; konularını içermektedir.

Seçmeli Ders

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 4 Seçmeli Ders

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

 1. Sömester (Bahar yarıyılı)

Fizyoterapide Klinik Problem çözme II (FZT402)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): 2 | AKTS: 4

Bu dersin amacı, Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon vakalarının değerlendirilmesi, işlenen vaka problemleri, klinik akıl yürütme ve fizyoterapi becerileri, fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilgili çözüm önerileri ve tartışma yoluyla uygun bir fizyoterapi-rehabilitasyon programının belirlenmesi ve işlemektir.

Araştırma Yöntem ve Teknikleri (FZT404)

 

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 5

Bu dersin içeriği, bilimsel bir araştırmanın planlanması, planlamada uygun çalışma ve kontrol gruplarının oluşturulması, bilgi ve veri kaynakları için araştırma tasarımı, bilgisayar kullanımının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Klinik Çalışma II (FZT408)

Kredi:   5    |    Ders    Saati     (saat/hafta):    2     |     Lab     (saat/hafta):    6     |     AKTS:     7 Bu dersin İçeriği: Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özel tedavi ve değerlendirme yaklaşımlarının gözden geçirilmesi ve pratik uygulamalarının yapılması.

 

Halk Sağlığında Rehabilitasyon Uygulamaları (FZT406)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 4

Bu dersin amacı, Halk Sağlığına Giriş,Halk sağlığı branşının temel felsefesi, kapsamı ve ilkeleri,Sağlıklı beslenme ve spor,Beslenme durumunun iyileştirilmesi,Üreme sağlığı/aile planlaması,Kadın sağlığı,Bulaşıcı hastalıklar,Çocuk sağlığı,Çocuk sağlığı,Yaşlı sağlığı,Kronik hastalıklar,Ruh sağlığı ve sosyal sağlık,Çevre ve iş sağlığı,Genel tekrar ve tartışma; konularını içermektedir.

Seminer (FZT410)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): - | Lab (saat/hafta): 6 | AKTS: 4 Seçmeli Ders

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 4 Seçmeli Ders

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | AKTS: 2

 

 

 

 

TOPLAM KREDİLER

TEORİK

UYGULAMA

ULUSAL KREDİLER

AKTS

155

52

181

240

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı
 Seher Seçkin