SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ergoterapi Bölümü

 

Program adı: Ergoterapi Bölümü

Program Türü: Lisans Programı

Programın Öğretim Dili: İngilizce

Programın Süresi: 4 yıl

 

Sağlık Bilimleri Fakültemizde Ergoterapi Bölümü 2013 yılında kurulmuş bir departmandır. KKTC’de ergoterapi eğitimi veren ilk ve uzun yıllar boyunca tek üniversite Girne Amerikan Üniversitesi’dir.


Ergoterapistler  fiziksel ve/veya mental kısıtlılıkları olan bireylerle çalışan sağlık çalışanlarıdır. Ergoterapinin hedefi bu bireylere çeşitli fiziksel, sosyal, ve psikolojik destek ve aktivitelerle günlük yaşam aktivitelerini kendi başlarına sürdürmebilme becerileri kazandırmaktır.  Bu hedef doğrultusunda, ergoterapistler hem bireyi hem de bireyin sosyal çevresini eğitip, fiziki şartları da bireyin ihtiyaçlarına daha uygun hale getirecek düzenlemeler yapar.  Ergoterapinin felsefesi bireylerin fiziksel ve mental durumu ne olursa olsun daha bağımsız, ve daha mutlu bireyler olmalarını sağlamakdır. 

Adamızda öncülüğünü yaptığımız Ergoterapi Bölümünün misyonu, donanımlı, etik değerlere bağlı, alandaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve beceriye sahip ergoterapistler yetiştirmektir.Öğrencilerimizin teorik bilgilerin yanı sıra pratik beceriler kazanmaları da önceliklerimiz arasındadır. Bu  doğrultuda  stajlar ve sosyal aktiviteler de sıklıkla gerçekleşmektedir. 

 

Programın amacı:

Ergoterapi lisans programının amacı, kişiye bütüncül yaklaşabilen, kişi merkezli ergoterapik değerlendirme ve tedavi müdahalelerini uygulayabilen, kişilerin anlamlı ve amaçlı aktiviteler yolu ile bağımsızlığını ve yaşam kalitesini artıran ve toplumsal katılımlarını sağlayan, problem çözme becerisine sahip, yaratıcı düşünebilen ergoterapistler yetiştirmektir.

 

Programdan mezun olanların ünvanı :

Ergoterapi Bölümünde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar "Ergoterapist" ünvanını almaktadırlar.

 

Programdan mezun olacakların istihdam olanakları:

Ergoterapi bölümünden mezun olan kişilerin istihdam alanları; kamuya ve özel sektöre ait Sağlık Kuruluşları, her türlü koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmet sunan kuruluşlar, danışmanlık ve eğitim hizmeti veren merkezler, yaşlılar ve çocuklar için kurulmuş olan bakım ve eğitim merkezleri, işyeri sağlık birimleri, engelliler için kurulmuş olan eğitim ve bakım merkezleri, sosyal aktivite merkezleri, evde bakım hizmeti veren kuruluşlardır.

 

Ergoterapi Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Ayşe SEYER ÇAĞATANDERS İÇERİKLERİ

Bu bolumun egitim dili ingilizce oldugu icin bolum derslerini ingilizce menude bulabilirsiniz.

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HS101 Anatomy 3 2 4 6 The aim of this course is to familiarize the students with the structural systems of the human body, the inter-relationship of the structures within these systems and the related terminology.
HS103 Physiology 4 0 4 5 The aim of this course is to provide the students with a sound understanding of the functional characteristics of the human body, the functional principles of the systems comprising the human body and the principles of the unified functioning of these systems for homeostasis.
HS105 Psychology 2 0 2 2 The aim of this course is to introduce the fundamental topic, theories and branches of psychology to the students; provide the skills for an objective and scientific approach to human behaviour. In addition, basic and historical approaches in psychology, the fundamental topics of learning, motivation, social cognitio n, personality, sensation and perception, attention will be studied during this course.
OT101 Introduction to Occupational Therapy 3 0 3 3 The students familiarize themselves with the profession of occupational therapy during his course. They understand the duties, capabilities, responsibilities and the work ethics of the profession; analyze daily-life activities, the basic logic of ergotherapeutic approaches in different diseases and understand the importance of teamwork.
OT103 Health and Wellness Strategies 3 0 3 3 This course covers the topics of: the role of the occupational therapist in improving health and wellness; health-related concepts; analysis of health and wellness related improvement strategies and the same in cases of functional limitations based on performance –centered human activity/ roles.
OT107 Nervous System: Structure and Function 3 0 3 4 This course introduces the student to the structural properties of the human nervous system as well as informing about how life functions, sensory and motor activities are carried out.
TURK001 Turkish Language I 2 0 0 2 This course concentrated on the importance of language in society, the relationship between culture and language, comparative study of Turkish and other languages, historical development of Turkish Language and its spread. In addition, the course introduces Turkish from a phonetic perspective and provides skills in grammatical rules and their application.
NH001 National History I 2 0 0 2 This course informs about the revolutionary movements in the Turkish Republic and Atatürk’s principles as well as introducing the cognitive skills behind his ideologies.
EGL101 Development of Reading Skills 3 0 3 3 This course aims to develop the students reading skills through the use of selected paragraphs and sections and their reading practice.
Toplam 22 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OT102 Theories of Occupational Therapy 3 0 3 4 In this course, the students understand the importance and the philosophy of occupational therapy theories; paradigms; reference frames; therapy approaches; ergotherapy models and learn their practical applications
OT104 Activities in Occupational Therapy 2 4 4 8 This course covers: Concepts related to activity directed at enhancing role performance; the role of activity analysis in the selection of therapeutic activity; therapeutic activity and exercise.
HS102 Growth and Development 2 0 2 2 In this course the students will understand the normal sensory, motor, cognitive and psychosocial processes of human development and the factors which affect them.
HS104 Self-Knowledge and Communication Methods 2 0 3 4 This course relates to the understanding of characteristics of human behaviour, development of self- assessment instinct, basic theories and principles of communication and providing the students with the ability to implement this knowledge in their professional and social lives.
HS106 Sociology and Health 2 0 2 2 This course will provide knowledge for the students on topics such as social theories, urbanization, community development, sociological disciplines and general community issues.
TURK002 Turkish Language II 2 0 0 2 This course is an extension of TURK001 and investigates the topics outlined in TURK001 at further depth.
NH002 National History II 2 0 0 2 This course is designed to add further knowledge on the topics outlined in NH001 but extends to facilitating accurate evaluation of the issues of the Republic of Turkey and her Government.
EGL102 Development of Writing Skills 3 0 3 2 <td onclick="showPopup('');">Elective</td> <td onclick="showPopup('');">3</td> <td onclick="showPopup('');">0</td> <td onclick="showPopup('');">3</td> <td onclick="showPopup('');">0</td> <td onclick="showPopup('');"></td> This course is aimed at developing the students’ writing skills and is supported by summaries of paragraphs and structural bases of written material. (Pre-requisite: EGL101)
Toplam 17 26
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OT201 Performance Areas : Sensory-Motor 2 0 3 4 The students learn sensory systems and their relationship with daily life; the main principles of the theories and techniques of sensory unity; assessment methods in visual, sensory and perceptory dysfunction; and principles of ergotherapy, in this course.
OT203 Performance Areas: Psychosocial 2 2 3 4 In this course, the students recognize psychosocial performance competence and analyze psychosocial status in cases of different functional dysfunctionality and disability, as well as learning how to assess these situations.
OT205 Performance Areas: Cognitive 2 2 3 4 This course ensures that the students can define cognition; understand the effect of cognition on role performance; and learn the methods of cognitive assessment in ergotherapy and the therapeutic approaches.
OT207 Functional Insufficiencies in Musculoskeletal System 4 0 4 5 Through this course, the students are informed about traumatic, inflammatory, neoplastic, congenital and degenerative diseases which lead to insufficiencies in the functions of the musculoskeletal system.
OT209 Basic Measurement and Assessment Methods 4 4 6 4 In this course, the students learn about assessment of posture, shortness, flexibility; methods of evaluation of anthropometric measurements, normal joint movement and muscle strength.
OT211 Sociology of Disability 3 0 3 3 This course covers the topics of disability; social status of the disabled, their social roles and social interactions on the basis of cultural and social differences.
Elective 1 2 0 2 0
Elective 2 2 0 2 0
Toplam 26 24
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OT202 Occupational Therapy in Musculoskeletal Diseases 3 4 5 7 In this course, the student learns the ergotherpeutic approaches applied for the problems leading to different type of functional insufficiencies in the musculoskeletal system, with the purpose of improving performance.
OT204 Daily Life Activities 3 4 5 7 The student understands the basic and instrumental daily-life activities; methods of assessing daily-life activities; and how to educate on daily-life activity in order to enhance independence, through this course.
OT206 Occupational Therapy in Psychiatry 3 2 4 5 In this course, the students learn about psychiatric dysfunction and its effects on role performance in children and adolescents; evaluation of psychiatric functional dysfunction from the perspective of ergotherapy; activity-based therapeutic approaches directed at independent living.
OT208 Functional Kinesiology 2 0 2 2 This course covers the topics of: Biomechanical properties of the body; musculoskeletal system; mechanical principles of movement and body mechanics.
OT210 Supportive Technology 2 2 3 4 The students learn the following in this course: Areas of use for supportive technology in various functional insufficiencies with a view to enhancing role performance; Selection of the appropriate supportive equipment and principles of organizing the environment; Introduction of simple and complex equipment and learning the methods of education with supportive equipment.
OT214 Summer Internship 0 0 0 2 The internship programme is designed to help students reinforce the basic theories, concepts and skills they have learned from their lectures through practical applications at various areas in ergotherapy. The programme has duration of 2 weeks.
Elective 2 0 2 0
Toplam 21 27
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OT301 Neurodevelopmental Dysfunction 3 0 3 4 This course informs the students about: The aetiology, pathology, epidemiology and clinical indications of the development of dysfunction in the nervous system.
OT303 Occupational Therapy in Geriatric Rehabilitation 2 2 3 4 This course covers the understanding of biopsychosocial effects of the aging process and their relationship with the functional competencies; and understanding ergotherapeutic evaluation and therapeutic approaches for the purposes of enhancing role performance, safety and life quality.
OT305 Preventative Occupational Therapy and Environmental Review 3 4 5 6 The students understand the ergonomic risk factors affecting role performance; learn planning and implementation of architectural barriers for access, safety factors, organisation of the environment and home adaptations; and gain information about the education of people according to ergonomic and biomechanical principles.
OT307 Problem-based Applications in Occupational Therapy 2 2 3 4 This course is designed to develop the students’ skills in evaluation and planning of therapy approaches, decision making, problem solving and communication. This is achieved by carrying out analysis of case examples in small groups.
HS301 Professional Ethics 2 0 2 2 In this course the students will gain knowledge on the fundamental ethical concepts and be able to evaluate the situations they encounter from an ethical perspective.
Elective 1 3 0 3 0
Elective 2 3 0 3 0
Elective 3 2 0 2 0
Toplam 24 20
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OT302 Professional Rehabilitation 2 4 4 6 In this course the students gain knowledge and skills in relation to the following topics: The complete health structure and societal roles of individuals with functional insufficiencies who wish to take up new employment or return to their previous employment; Ergotherapeutic evaluation (work and environment) and therapeutic approaches related to the life-roles and performance of such individuals.
OT304 Orthotics and Biomechanics 3 2 4 5 This course informs the students about: Biomechanical properties, suitability, function, use, and maintenance of orthotic equipment used in various functional insufficiencies; patient education; and production of simple orthotic equipment.
OT306 Occupational Therapy in Neurodevelopmental Dysfunction 2 4 4 6 Through this course, the students gain knowledge and skills in: Evaluation of the role performance in various neurodevelopmental dysfunctions; ergotherapeutic assessment and therapy approaches facilitating functional independence.
OT308 Dance and Movement Therapy 1 2 2 2 In this course, the students gain knowledge and skills with respect to the relationship between movement and psychomotor development, emotion and behavioural patterns; body’s potential movement; enrichment of individual’s movement repertoire.
HS302 First Aid and Emergency 2 2 3 3 Through this course, the students will gain knowledge and skills necessary for the application of life-saving procedures in cases of emergency.
OT310 Summer Internship 0 0 0 2 The students reinforce their academic gains through improving their practical skills on care and treatment by carrying out field studies in the format of an internship.
Elective 1 2 0 2 0
Elective 2 2 0 2 0
Toplam 21 24
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OT401 Clinical Education I 0 16 8 9 With this course, the aim is to develop student skills in evaluation and therapy approaches used in the field of ergotherapy, through practical applications.
OT403 Evidence Based Occupational Therapy Applications 4 6 7 8 In this course the students are expected to carry out literature searches relevant to evidence-based applications in ergotherapy; be able to evaluate and discuss relevant research scientifically, deontologically, ethically and legally and assess its validity and reliability.
HS403 Education 4 4 6 6 This course is designed to facilitate students’: Understanding of the concepts of learning and education; learning of educational methods; ability to recognize the techniques and equipment necessary for the evaluation of learning needs and outcomes; ability to use this knowledge in their own life and in patient education.
HS405 Research Methods 2 2 3 4 The aim of this course is to ensure that students understand the basic concepts, principles and methods involved in the research process; formulate the basic steps involved in a planned research; and gain the ability to read and understand related literature.
Elective 2 0 2 0
Toplam 26 27
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OT402 Clinical Education II 0 16 8 9 With this course, the aim is to develop student skills in evaluation and therapy approaches used in the field of ergotherapy, through practical applications.
OT404 Society Based Rehabilitation 3 2 4 4 The aim of this course is to inform the students on ergotherapeutic theories, strategies, and evaluation and application techniques. Through this course, the students also gain knowledge and skills in planning and application methods for assessment and intervention in order to facilitate societal integration of the disadvantaged groups.
HS402 Health Management 4 4 6 6 This course provides an understanding of the development of management, its basic principles, relevant legislation and management processes so that the students are able to adapt these concepts to health management.
OT406 Graduation Project 4 6 7 5 The requirements for the graduation project ensures the student attains competence in planning and carrying out a scientific study, collecting data, analyzing the relevant literature, applying statistical analysis, preparing the results as a report and present it.
Elective 1 2 0 2 0
Elective 2 2 0 2 0
Toplam 29 24