İŞLETME FAKÜLTESİ

Günümüzün hızla değişen ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında sektörün nabzını tutabilecek uzmanları ve yönetici adaylarını yetiştirme hedefine bağlı olarak hazırlanan programdaki dersler uluslararası öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Amacımız öğrencilerimizi evrensel değerlere, yönetim ve liderlik sorumluluğuna sahip, verimli, kendine güvenli, karar verme gücüne sahip, İngilizce diline hakim, işletme yöneticisi olarak yetiştirmek; mezuniyet sonrasında küresel rekabet ortamında etkili bir biçimde görev almaya hazırlayacak kalitede bir eğitim ve öğretim vermektir.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ'NDE EĞİTİM

Günümüzün hızla değişen ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında sektörün nabzını tutabilecek uzmanları ve yönetici adaylarını yetiştirme hedefine bağlı olarak hazırlanan programdaki dersler uluslararası öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Amacımız öğrencilerimizi evrensel değerlere, yönetim ve liderlik sorumluluğuna sahip, verimli, kendine güvenli, karar verme gücüne sahip, İngilizce diline hakim, işletme yöneticisi olarak yetiştirmek; mezuniyet sonrasında küresel rekabet ortamında etkili bir biçimde görev almaya hazırlayacak kalitede bir eğitim ve öğretim vermektir.

DEKAN'IN MESAJI

DEKANIN MESAJI
DEKANIN MESAJI

Sevgili Öğrenciler,  Öncelikle Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne kaydını yaptıran tüm öğrencilerimize başarılı bir yeni ders yılı  diliyorum. Genellikle  öğrencilerimizin amacı bu fakülteyi başarıyla tamamlayarak gelecekte istediği alanda ve  en iyi  koşullarda profesyonel hayata geçebilmektir.Bu konuda pek çok öğrencinin kafasında bazı soru işaretleri olduğunu da biliyorum.Bu soru işaretlerinin kötümserliğe dönüşmesi, kaçınılmaz olarak öğrenci motivasyonunu azaltmakta, bu durum da sonuç itibariyle genel başarı düzeyini negatif olarak etkilemektedir.  Burada ilk olarak belirtmek istediğim husus şudur. İşletme ve iktisat alanında iyi yetişmiş insangücü ihtiyacı hızla artmaktadır ve  artmaya da devam edecektir.Bu durum küreselleşme sürecinin derinleşmesinin ve rekabet ortamının gelişmesinin  getirdiği kaçınılmaz bir sonuçtur. Ancak geçmişten farklı olarak küresel düzeyde  geçerliliği olan bilgi ve  yeteneklerl...

GAU

İŞLETME FAKÜLTESİ

HABERLER