MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

İç Mimarlık Lisans Programı (Türkçe)

 

Girne Amerikan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, insan ihtiyaçlarına ve çevresel koşullara duyarlı, araştırmanın ve kişisel gelişimin öneminin farkında olan, yeniliklere açık ve fikirlerini her türlü ortamda ifade edebilen iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Girne Amerikan Üniversitesi İç Mimarlık bölümü’nden mezun olan iç mimarlar, kullanıcıların gereksinimlerini ve tasarım yapılacak alanın özelliklerini doğru analiz edebilen; malzeme, teknik detaylar ve uygulama konularında en güncel bilgiye nasıl ulaşacağını bilen; yeni fikirler üretme ve geliştirme konusunda kendine güvenen bireylerdir.

Girne Amerikan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, öğrencilerine uluslararası bir ortamda eğitimlerini tamamlama olanağı sunmaktadır. Öğrencilerimiz, üniversitemizin Canterbury ve Singapur kampüslerinde de eğitim alma şansına sahiptirler. Bölümümüz, öğrencilerimizin akademik anlamda her türlü sorunlarıyla birebir ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan genç, yenilikçi ve araştırmacı bir öğretim üyesi kadrosuyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri

İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı

Ders Tanımı

 

MİM101-Temel Tasarım Stüdyosu 

Temel tasarım stüdyosu, öğrencilerin, tasarım düşüncesi ve tasarımın temel ilkeleriyle tanıştıkları derstir. Bu doğrultuda, ders sanatçıların ve tasarımcıların yaratıcı süreçleri boyunca kullandıkları temel kavramlar, araçlar ve tasarım dili üzerine odaklanmaktadır. Tasarımın görsel ve fiziksel dilini oluşturan temel elemanlar ve ilkeleri anlamaya yönelik ödev ve çalışmalar, öğrencilere keşfetme ve pratik uygulama aracılığıyla teknik ve estetik becerilerini geliştirme olanağı sunar.

 

İÇM102-İç Mimarlık Tasarım Stüdyosuna Giriş 

İç mimarlık ve tasarımın temel kavramları, felsefesi ve teorisini içeren İç Mimari Tasarım Stüdyosuna Giriş dersi, tasarım pratiğine temel oluşturmayı amaçlar. Ders, öğrencilere, tasarımın görsel ve fiziksel dilini oluşturan temel elemanlar ve ilkelerden yola çıkarak, tasarım sürecinde bu ilkelerin nasıl kullanılacağını belirleyen kavramsal süreçleri tanıtır. Öğrencilerin, estetik ve işlevselliği temel alan yaratıcı tasarım çözümleriyle bu ilkeleri projelerinde uygulamayı öğrenmeleri hedeflenmektedir (Önkoşul: MİM101).

 

MİM111-Mimari Çizim I 

Bu ders iç mimarlığın temel dili olarak çizim ve grafik sunum teknikleri ile ilgilidir. Bu ders çerçevesinde öğrenciler çeşitli grafik sunum yöntemleri üzerinde çalışırlar ve mimari ve mekansal çizim becerilerini geliştirirler. Serbest el çizim de dahil olmak üzere çeşitli görsel araçların sunum ve kullanımı teorik ve pratik olarak ele alınacaktır.

 

MİM112-Mimari Çizim II 

Bu ders tasarım uzmanları için gerekli olan iç mimari iletişim alanında gelişmiş bilgi ve beceri edinmeye odaklanmaktadır. Perspektif ve çeşitli izometrik, oblik ve aksonometrik çizim yöntemleri ders çerçevesinde anlatılacaktır. (Önkoşul: İÇM111).

 

MİM121-Yapı Teknolojisi I 

Bu ders, tasarım sürecinde bina teknolojisinin rolünü anlatmaktadır. İnşaat malzemeleri ve inşaat yöntemlerinin incelenmesi, malzemeleri, yapı tiplerini ve öğelerini ve inşaat yöntemlerini tanıtmayı hedeflemektedir.

 

 MİM122-Yapı Teknolojisi II 

Bu ders Yapı Teknolojisi I dersinin devamı niteliğindedir. Bina strüktür öğelerini temel alan bu derste, öğrenciler stüktür bileşenlerinin tasarım, üretim ve yapımıyla ilgili bilgi edinmektedirler.

 

İÇM131- İç Mekan Tasarım İlkeleri 

Bu dersin amacı, öğrencileri iç mekan tasarımının temel ilkeleri ile tanıştırmaktır. Bu doğrultuda, oran, doku, denge, ritim, bütünlük, uyum, gibi temel tasarım ilkelerinin iç mekan tasarımlarında nasıl uygulandığı işlenecektir. Ders kapsamında, öğrencilerin, eskiz, kolaj, maket gibi çeşitli 2 ve 3 boyutlu ifade yöntemlerini kullanarak tasarımlarını uygulamaya geçirmeleri ve düşüncelerini doğru bir biçimde aktarmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.

 

İÇM132- Renk Teorisi ve Uygulamaları 

Renk Teorisi ve Uygulamaları dersi, sanatçılar, moda tasarımcıları ve iç mimarlar için önemli bir araç olan renk hakkında teorik bilgi ve tasarımda renk kullanımı uygulamalarını içerir. Ders, renk kombinasyon bilgisi, renklerin iç mekan tasarımında kullanımı, ve insanlar üzerindeki görsel ve psikolojik etkileri üzerine odaklanmaktadır. Öğrencilerin, bu alandaki araştırma ve teorik bilgilerini, bireysel sınıf çalışmaları aracılığıyla uygulamaya geçirmeleri hedeflenmektedir.

 

MİM141-Sanat ve Kültür Tarihi 

Bu ders, sanat ve kültür analizi yoluyla öğrencilere, antik, ortaçağ, ve post-Rönesans dünyasını geniş bir şekilde anlatmayı hedeflemektedir. Bu ders, olaylar ve gerçeklerin  karmaşıklık ve sosyo-politik ve kültürel yapısını esas alarak, sanat tarihini antropolojik bir yaklaşımla ele almaktadır.

 

MİM142-Modern Mimarlık Tarihi 

Rönesans sonrası ve 19. ve 20. Yüzyıllarda dünyanın farklı yerlerindeki modernleşme pratiklerini ele alan bu ders, modern mimarlığın teorileri ve uygulamalarını içermektedir. Bu derste kronolojik ve analitik yaklaşımların kombinasyonu önerilmektedir. (Önkoşul: İÇM141).

 

İÇM201-İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I 

İç Mimari Tasarım Stüdyosu I, insanlar için barınma alanları konusu çerçevesinde, öğrencilere 2 ve 3 boyutlu tasarım süreçlerinin kavramsallaştırılmaları ve uygulamalarına yönelik olarakteorik ve teknik düşünme altyapısını sunar. Öğrenciler, verilen proje konusunu mekansal kurgu içinde düşünerek, analiz, kavramsal düşünme ve alternatif fikirler geliştirme becerilerini geliştireceklerdir. Bu stüdyoda, yaratıcı bilgiler tasarım sürecinin kritik yansımasıyla ve mesleki uygulamayla pekiştirilecektir. (Önkoşul: İÇM102 ve İÇM111).

 

 İÇM202- İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II 

İç Mimari Tasarım Stüdyosu II öğrencilere küçük ölçekli, fonksiyonel iç mekanları teknik, düşünce ve eleştirel teorik uygulama ile çözümleme fırsatı sağlamaktadır. Bu stüdyo,  yaşam kalitesini olumlu etkileyecek, fonksiyonel ve iç mekanlara duyarlı yenilikçi tasarım çalışmalarını içermektedir. Öğrenciler ayrıca yaratıcılıklarını ve teknik kapasitelerini geliştirmeleri için teşvik edilirler. Öğrenciler gelişmiş ürün, malzeme, hizmet alanları gibi öğeleri araştırmaya devam ederek, önceki derslerde tanıtılan teorik çalışmalarını geliştireceklerdir.   (Önkoşul: İÇM201)

 

MİM211- Dijital Tasarım ve Sunum I 

Bu ders öğrencilere iç mimari projelerin çizim ve sunumlarında kullanılan iki boyutlu CAD programları hakkında teorik ve uygulamalı bilgi aktarmayı hedefler. Mimari çizim tekniklerinin anlaşılması ve dijital ortamda doğru ifade edilmesi ders çerçevesinde amaçlanmaktadır (Önkoşul: İÇM112).

 

MİM212-Dijital Tasarım ve Sunum II 

Bu ders, profesyonel mimari modelleme yazılımlarının öğrenimini hedefler. Ders projeleri tasarlamak ve sunmak için iç mimarlar tarafından kullanılan başlıca üç boyutlu modelleme tekniklerini içerir.  AutoCad, 3DStudioMax, Maya, Rhino, Grasshopper ve VRay gibi programlarla öğrencileri tanıştırmayı amaçlar. (Önkoşul: İÇM211).

 

İÇM221- İç Mekan Tasarımında Detaylandırma 

İç Mekan Tasarımında Detaylandırma dersi, iç mimari projelerinin uygulanması sürecinde malzeme ve ürün kullanımını içermektedir. Öğrenciler bu derste çalışma tekniklerine, tasarımcının yakalaşımına, malzeme ve kullanım tekniklerine, sürdürülebilir detaylara odaklanırken bununla birlikte malzemeyi tanıma ve kullanma ile tasarımcı ve inşaa eden kişi arasında iletişim kurmayı öğrenmektedir. Ders öğrencilerin detayları uygun şekilde çözmelerine ve ayrıca kendi kişisel estetik yaklaşımlarını da ifade etmelerine izin vermektedir.  (Önkoşul: İÇM112).

 

İÇM241- Çağdaş İç Mimarlık 

Çağdaş İç Mimarlık dersi, iç mimarlık ve tasarım alanında etkili olan çeşitli tarihi olaylara eleştirel ve analitik bir yaklaşım sunmayı hedeflemektedir. Ders çeşitli stiller ve bunların arkasındaki temel felsefeyi anlayacak ve yorumlayacak araç ve yöntemlere odaklanır. Bu çerçevede, ders kapsamında, endüstri devriminden günümüze iç mekan tasarımında gerçekleşen değişimler, toplumsal, ekonomik, politik olaylar, sanat akımları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle etkileşimleri bağlamında ele alınır.  (Önkoşul: İÇM142).

 

 İÇM252-Çevresel Kontrol Sistemleri 

Bu ders, yapılı çevrenin insanlar ve doğa üzerindeki etilerini tartışmaktadır. Dersin temel konusu mekansal tasarımcının doğal kaynakları kullanarak, en yüksek konfor düzeyini elde edebilecek, çevreye verilen zararı minimum düşürecek ve enerji tüketimini en az seviyeye düşürecek şekilde binalar, yapılı çevreler ve iç mekanlar tasarlamanın yöntemlerini içerir.

 

İÇM300-Staj I 

Kampüs dışı çalışma ve öğrenme pratiği olan staj iç mimarlık eğitiminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Birinci stajda iç mimarlık öğrencileri şantiye deneyimi kazanmak ve iç mimarlık şantiyesinin işleyişi konusunda bilgi edinmek için en az 26 gün şantiyede stajyer olarak bulunmalıdırlar (Önkoşul birinci sınıf derslerini tamamlamak)

 

İÇM301-İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu III 

İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu III, öğrencilere, karmaşık tasarım problemlerinin çözümüne yönelik olarak günümüz  iç mimarisini ve tasarım problemlerini daha derin bir bakış açısı ile analiz etmeyi öğretmektedir. Bu kapsamda, dersin odak noktası, sosyal ve davranış bilimlerinin araştırma yöntemlerini kullanma ve bu araştırmalardan çıkan sonuçları mimari ve iç mimari tasarım sorunlarının çözümünde uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.  (Önkoşul: İÇM202).

 

İÇM302-İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV 

İç Mimarlik Tasarım Stüdyosu IV öğrencilere karmaşık iç mekan çözümlemelerinde kritik uygulamaları geliştirme ve uygulama firsatı sunan ileri düzeyde bir stüdyodur. Stüdyo, büyük ölçekli bir yapının mevcut iç mekanlarının restorasyonu konusuna odaklanır. Öğrencilerden, proje yönetimi ve uygulamaları konusunda profesyonel bir yaklaşım sergilemeleri; tasarım probleminin çözümüne yönelik olarak yenilikçi sonuçlar üretcek nitelikte yaratıcı çalışmalar geliştirmeleri ve bina standartları ve yönetmeliklerini dikkate alarak tasarım çözümleri sunmaları beklenmektedir. (Önkoşul: İÇM301).

 

İÇM361-Tasarımda İnsan Faktörü  

Bu dersin amacı, öğrencilere insan ihtiyaçları, becerileri ve davranışları ile yapılı çevre arasındaki karşılıklı ilişkiyi tanıtmaktır. Çevre ve insan ilişkileri, insanların mekanları algılama, deneyimleme ve mekanlar içinde yaşama biçimleri dersin temel konularıdır. Öğrenciler, çevre-davranış bilimlerinin araştırma yöntemlerini kullanmayı ve tasarımlarını bu araştırmalardan çıkan sonuçlar doğrultusunda geliştirmeyi öğrenirler. Dersin odak noktasını,  daha insacıl ve kapsayıcı çevreler tasarlamanın yolları oluşturur.

  

İÇM372-Koruma ve Restorasyon  

Dersin amacı, öğrencilere, tarihi çevre duyarlılığı ve bilinci  vererek, Restorasyon ve Koruma alanı kuram ve yöntemleri konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir. Rölöve becerilerinin gelişmesi ve öğrencilerin mevcut bir tarihi binayı ele alarak çizimlerini detaylı bir şekilde yapmaları ve tarihi binaların karşılaştıkları sorunları bilmeleri ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmeleri bu ders çerçevesinde hedeflenmektedir.

 

MİM381-Mesleki Etik 

Bu ders çerçevesinde etik kavramından yola çıkarak, mesleki etik ve mesleki etik norm ve kuralları tartışılmaktadır. Dersin ilk yarısında mimarlığın meslekleşmesi ve buna bağlı olarak meslek yasaları ve kurumları tartışılarak meslek ve modern toplum arasındaki ilişki irdelenmektedir. Dersin ikinci yarısında bu ilişkiye uygun olarak meslek sahiplerinin sorumlulukları ve buna bağlı meslek etiği norm ve kurallarından bahsedilmekte, çeşitli örnekler incelenmektedir.

 

İÇM400-Staj II

İç Mimarlık lisans programında ikinci ve son staj olarak ders programına konulan bu ders, iç mimarlık öğrencilerinin iç mimarlık ofisi deneyimlerini güçelndirmek amacı taşımaktadır. 26 gün boyunca bir iç mimarlık ofisinde iç mimari tasarım projelerini tasarlayan takımın bir parçası olarak çalışmaları ve özellikle imar yasaları ve belediye kuralları, ofis işleyişi ve proje yönetimi gibi alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

 

İÇM401-İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu V 

Bu tasarım stüdyosu, öğrencilerin, uygulama ve üretime yönelik araştırmalarla, teori ve uygulama arasındaki bağlantıyı keşfetmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Öğrencilerin, bu stüdyoda, iç mimarlık ve tasarım disiplini çerçevesinde, kendi seçecekleri belirli bir tipoloji hakkında teorik bir zeminden yola çıkarak uygulama önerileri geliştirmeleri beklenmektedir. Bu stüdyo aynı zamanda, öğrencilerin mevcut tasarım ve iletişim becerilerini daha üst düzeye taşımayı ve kalitatif araştırma yöntemleri ile mezuniyet projelerinin altyapısını oluşturmalarını hedefler. (Önkoşul: IÇM302)

 

İÇM403 - Mezuniyet Araştırması 

Mezuniyet projesinde iç mimarlık lisans öğrencilerinin kendi seçtikleri bir konuda, yeterli araştırma yaparak, toplumsal sorunları tespit edip, o sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeleri beklenmektedir. Bunun için de mezuniyet projesi dersinin ön koşulu olarak tasarlanan mezuniyet araştıması dersinde, araştırma yöntemleriyle tanışıp, bu yöntemleri kullanarak projeleriyle ilgili araştırmaları tamamlayıp, bununla ilgili çözüm önerilerini kavramsal boyutta geliştirmeleri beklenmektedir. (Önkoşul: İÇM302).

  

İÇM402-Mezuniyet Projesi 

Mezuniyet projesi, öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca edindikleri tüm birikimlerini ve tasarım becerilerini yansıtabilecekleri geniş kapsamlı bir projedir. Bu ders kapsamında, öğrencilerin kompleks kriterler içeren bir tasarım problemine çok yönlü ve profesyonel anlamda çözümler üretmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede, mezuniyet projes, öğrencilere kişisel bakış açılarını ve estetik yaklaşımlarını, hem tasarım hem de teknik anlamda yenilikçi fikirlerle ortaya koyabilecekleri bir tasarım ortamı sunmayı hedefler. (Önkoşul İÇM403, İÇM401)

 

İÇM412-Portfolyo ve Sunum 

Öğrenciler Portfolyo ve Sunum dersinde kendi portfolyo ve özgeçmişlerini oluşturma konusunda bilgi ve becerilerini geliştirecekler. Dönem sonunda öğrencilerden dört senelik eğitimleri boyunca yaptıkları projeleri sunacak bir portfolyo hazırlamaları beklenmektedir. (Önkoşul: İÇM401).

 

İÇM481-Proje Yönetimi 

Proje Yönetimi dersi, bir projenin kontrolü ve yönetimi konularını içermektedir. Projenin fiziki ve insani kaynaklarının doğru hesaplanması ve kontrol edilmesini esas alan bu ders, öğrencilerin yöneticilik becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

 

İÇM482-Mesleki Uygulama 

Mesleki Uygulama dersi, mesleki kurallar ve yönetmelikleri ve bunların profesyonel uygulamalarda kullanımlarını içermektedir. Bu çerçevede öğrenciler, mesleki uygulamalarıyla ilgili yasa, yönetmelik ve kuralları teknik ve hukuki boyutlarıyla analiz etmekte, bununla beraber, uygulama projesi çizimi ve projeyle ilgili dosya hazırlama konularında deneyim kazanmaktadırlar.

 

TURK001 - Türkçe I 

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraph türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, Kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

 TURK002 - Türkçe II 

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

NH001 - Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi I 

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

NH002 - Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi II 

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

Fakülte Seçmeli Dersler


İÇM222 - İç Mekan ve Malzeme Bileşimleri 

Bu dersin içeriği yapıda kullanılan malzemeler, malzemelerin üretim yöntemleri malzemelerin uygulanış biçimleri, yapının bölümlerine uygun malzeme seçimi gibi konuları kapsar.

 

 İÇM363 – Mekan ve Mekan Tasarımı 

Yaşama alanlarından konut ve daha sonra kamusal alanlarda mekân ihtiyaçları, bu mekanlar için gerekli tefriş̧ elemanları, bu mekanların tasarım kriterleri, tasarım ilkeleri, bağlamında teorik ve uygulamalı olarak tasarım deneyiminden tasarım araştırma, geliştirme ve gerçekleştirme düzeylerine geçişi hedeflemektedir.

 

MİM214 – Mimari Temsil Biçimleri 

Bu dersin ana amacı, öğrencileri düşünme ve iletişim aracı olarak mikro ve makro ölçeklerde eskiz teknikleri ve çizimlerle tanıştırmaktır. Ders, ağırlıklı olarak tasarım iletişiminin işlevsel, teknik ve kültürel yönlerine odaklanmaktadır.

 

MİM215 – Yaratıcı Mekanlar 

Bu dersin içeriği yaratıcı mekanlar yaratmak üzere, gelişen sosyal ve kültürel değerler, küresel sorunlar ve yerel bakış açıları; ve karmaşık çağdaş dünyamızla etkileşime giren deneyimlerin tasarıma entegre edilebilmesi için gerekli bilgiyi içerir.

 

MİM242 – Kıbrıs Mimari 

Bu ders, MÖ 7000-3900 yıllarından başlayarak günümüze kadar gelen, Kıbrıs da bulunan mimarlığı ele almaktadır.

 

MİM251 – Enerji Verimli Bina Tasarımı 

Akıllı bina kavramı ve yurtiçi-yurtdışı örnekleri, çağdaş ve teknolojik bina otomasyonları olan aydınlatma, alarm, merkezi havalandırma-ısıtma-soğutma, telekomünikasyon sistemleri, akıllı binaların çevre ekolojisi ile ilişkileri ve enerji sistemleri ve verimliliği konularını kapsamaktadır.

 

MİM317 – Photoshop Kullanımı ve Yaratıcılık 

Adobe Photoshop, profesyonel bir fotoğraf düzenleme programıdır. Renk kalibrasyonu, fotoğraf temizleme/düzeltme gibi konuların dışında Photoshop'ta grafik tasarım, animasyon, video düzenleme ve 3 boyutlu çalışmalar yapılabilmektedir. Bu ders, öğrencilere Adobe Photoshop kullanarak bilgisayar destekli mimari temsil biçimleri ve grafik yaratma tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Ders sonunda öğrenciler, bilgisayar destekli grafik tasarımla ilgili temel bilgilerin yanı sıra, kendilerini daha yaratıcı bir şekilde ifade edebilmek ve çok yüksek kalitede grafik anlatımla projelerini sunabilmek için gerekli teknikleri öğrenirler.

 

 MİM353 – Şehir ve Mimari Elementleri 

Bu ders, kentsel mekan uygulamalarının mimarlıkla ilişkisini tartışarak başlıyor. Bildiğimiz, alışık olduğumuz, her gün yanından geçtiğimiz objelerin farkındalığının oluşturulması, Kentsel mekanları algılama, bunlardan çıkarımlar yapma, üzerine düşünme, değerlendirme, tartışma, yorum getirme becerisi kazandırma amacı ile Kentsel mekan ve onları etkileyen mimari elementler, örnekler üzerinden okumalar yapılmaktadır.

Bu tartışmaların besleyeceği saha çalışması ise, dönem başında dersin katılımcılarına verilecek olan kentsel bir sorunsalın, her bir katılımcının bireysel projesi etrafında her hafta ders kapsamında tartışılmasını içerecektir.

 

MİM355– Kent ve Peyzaj 

Bu ders, kentsel tasarım ve peyzaj uygulamalarının mimarlıkla ilişkisini tartışarak başlıyor. Ders, kentsel tasarımı ve peyzajı farklı temalarla çeşitlendirmeyi ve örneklemeyi amaçlayan teorik tartışmalara ek olarak, dönem boyunca sürdürülecek bir saha çalışmasını da içerecektir. Teorik tartışmalar, kentsel açık alanların özelinde; açık yeşil alanların sosyal-fiziksel ve hukuksal açıdan temel kriterlerin ve prensiplerin tartılışmasını, kent ve kentleşme süreçleri, kentlerde zoning (bolgelere ayırma), açık ve yeşil alan kavramı, imar planlarında açık ve yeşil alanlar, açık ve yeşil alanların fonksiyonları, açık ve yeşil alan sistemleri, sınıflandırılması ve standartları, kentsel peyzaj planlamasının genel esasları üzerinden, her hafta farklı bir tema ile ele alacaktır. Bu tartışmaların besleyeceği saha çalışması ise, dönem başında dersin katılımcılarına verilecek olan kentsel bir sorunsalın, her bir katılımcının bireysel projesi etrafında her hafta ders kapsamında tartışılmasını içerecektir.

 

MİM357- Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği 

Tarihi nitelikli olsun veya olmasın, mevcut yapı stokunun yeniden değerlendirilmesi için işlev değişikliği koşulları üzerinde çalışmalar yapmak. Yeni işlev ile mevcut bina özellikleri arasındaki ilişkileri anlamak. Yeniden işlevlendirmede karşılaşılan mekânsal sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde araştırma yapmak.

 

MİM369– Mimarlıkta Fotoğraf 

Bu derste, öğrenci geçerli estetik kurallarının fotoğraf sanatında nasıl kullanıldığını öğrenecek. Bu bağlamda fotoğrafların arkasındaki hikâyeler araştırılacak. Çeşitli projeler ve çalışmalarla pratik temrinler yapılacaktır. Bu öğrencinin biçim, mekân, oran, doku, ışık ve gölge gibi konvansiyonel mimari parametrelerin yanında belirli mekânsal deneyimlerin ve olayların, insanların, kokuların, renklerin, malzeme gibi parametrelerin de önemini ve icat etmenin ve hayal gücünün rolünü anlamasına yardımcı olacaktır.

  

MİM463- Toplumsal Cinsiyet, Mekan ve Mimarlık 

Bu ders, toplumsal cinsiyetin mekansal ve mimari boyutlarını tartişmaktadır. Derste öğrencilere genel olarak normların mekanları nasıl şekillendirdiği ve daha sonra özel olarak toplumsal cinsiyet normlarının mimariye ve mekanlara nasıl yansıdığı bilgisi aktarılacaktır.