MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

DEKANIN MESAJI

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hoş geldiniz.

 

Giderek zorlaşan çevresel, fiziksel ve toplumsal koşullarla hızla değişen bir dünyada, dönüşümsel ve yaşam boyu öğrenme, olumlu değişimi teşvik etmek ve küresel topluma daha anlamlı katkıda bulunmak için kritik önem taşımaktadır.

 

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bizler, adil, barışçıl ve sürdürülebilir toplumlar yaratmanın temel unsurları olan araştırma ve entelektüel gelişimde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine kurulu bir ortamı sunmanın çalışma prensiplerimizin başında olduğuna inanıyoruz.

 

Bunun için, akademik ve mesleki hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda, becerilerini geliştirme ve yeni bilgi edinme arzusunda olan öğrencilerimize eğitim ve öğrenim için her zaman en elverişli koşulları sağlamayı hedeflemekteyiz.

 

Kariyer hayallerine ulaşmak için kendi yollarını keşfetme potansiyeline sahip olduğuna inandığımız öğrencilerimizi, sürdürülebilir gelişime katkı sağlayabilecek yetkin ve katılımcı bireyler olmaları yönünde desteklerken, fakülte olarak da müfredatlarımızı güncel tutmanın ve gerekli teknolojik ve fiziksel altyapıyı sağlayabilmenin gerekliliği bilincindeyiz.

 

Bu nedenle, Dekan Vekili olarak, tasarım olgusunu içeren tüm faaliyetlerde daha iyi karar verebilmek için, deneyimsel öğrenmenin yanısıra, çözüme odaklı eleştirel ve analitik düşünceyi geliştirmede yenilikçi ve kapsayıcı yaklaşımları eğitime dahil etmenin önemli olduğuna inanıyorum.

 

Tüm öğrencilerimize, öğretim üyelerimize ve personelimize başarılı bir gelecek diliyorum.

 

Dekan Vekili


 Dr. Boğaçhan Bayülken

 bogachanbayulken@gau.edu.tr

 Tel: +90-392-650-2000 (ext.1315)