İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

"Bilişim Çağında; İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Çok İyi Yetişmesi Gerekiyor."

"Bilişim Çağında; İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Çok İyi Yetişmesi Gerekiyor."

İletişim fakültelerinin; Halkla ilişkiler departmanlarının vazgeçilmez olarak, bir yönetim fonksiyonu olduğu gerçeği, günümüzde gelişmeye açık tüm kurum ve kuruluşlar da `halkla  ilişkiler departmanı` bulunması gerekliliğini beraberinde taşıyor. Bu doğrultuda; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`ndeki üniversitelerde halen en önemli akademik disiplinlerden biri, dünyadaki tüm benzerleri gibi; İletişim Fakülteleri ve onların halkla ilişkiler bölümleri.


Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tutku Akter; bu departmanların kurumsal düzeyde bilinç ve sempati oluşturmak için var olduklarını vurgulayarak; "Halkla ilişkiler departmanının görevleri; gerek kurum içi, gerekse kurum dışı ilişkileri düzenlemektir. Dolayısıyla, kurum ile ilgili olumlu  tutum oluşturmaktır. Kurum içerisinde ciddi bir sorumluluğu yerine getirecek bir bireyin de, elbette ki bunun eğitiminden geçmesi şarttır. Bu özellikler;  illa ki, bir halkla ilişkiler mensubunda olması gereken özelliklerdir. Bunun yanında; o kişi, alanla ilgili eğitimli olması, kültür seviyesinin yüksek olması, sabırlı,  güler yüzlü, tüm bunların yanında da  iletişim becerisi gelişmiş bir birey olmak zorunluluğundadır. Zira, sadece kurum ve potansiyel müşteri veya hedef kitle ile olan ilişkileri değil,  aynı zaman da kurum içinde ki ilişkiler de bu bireylerin sorumluluğundan geçmektedir” şeklinde konuştu.


 “Önümüzdeki Süreç; İleri Bilişim Çağıdır. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Çok İyi Yetişmesi Gerekiyor”


Doç. Dr. Akter, mesleki bir etkinlik sonrası öğrenciler ile sohbeti sırasında; özellikle `Halkla İlişkiler` alanında yüksek öğrenim gören meslek adaylarına seslenerek ‘’önümüzdeki süreç;  bilişim çağıdır, ve bilişim çağında iletişim fakültesi öğrencilerinin çok iyi yetişmesi gerekiyor.Her üniversitenin bünyelerindeki iletişim fakültelerine önem vermesi gerekmektedir. GAÜ, İletişim Fakültesi olarak donanımlı elemanlar yetiştirmeye önem gösteriyoruz. Bu vesile ile, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra, iş sıkıntısı yaşayacaklarını düşünmüyorum, inanmıyorum. Bilindiği gibi; iletişim teknolojileriyle birlikte küreselleşen bir dünya  içerisindeyiz. Bilgi toplumu, bilgi dünyası ve bilgi çağında yaşıyoruz. İletişim fakültesi mezunlarına; ülkemizde de, dış dünyada da büyük ihtiyaç vardır. Yeni iletişim teknolojileri geliştikten sonra belki, geleneksel kitle iletişim araçları yerini onlara bırakıyor. Ancak, bu demek değildir ki, bu alanda iş gücüne ihtiyaç kalmayacak. Günümüz; daha donanımlı iletişimcilere daha da ihtiyaç duymaktadır” dedi.