İLETİŞİM FAKÜLTESİ

DEKANIN MESAJI

İletişim alanı gün geçtikçe genişleyen ve teknolojik olarak da sürekli değişime uğrayan bir alan. Gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki bu hıza ve genişlemeye ulaşabilmek için eğitim sektörünün de kendini uyumlu hale getirmesi gerekir. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi çağın gereklerine uygun eğitim anlayışı ile bu özelliklerini bünyesinde barındıran bir fakültedir. Fakültemizde iki önlisans, altı lisans, iki yüksek lisans ve bir doktora programıyla gençlerimize eğitim verilmektedir. İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde verilen eğitimlerde öğrencilerimizin eğitim dilini seçme şansı bulunmaktadır. 

Genç ve dinamik bir eğitim kadrosuna sahip olan iletişim fakültesi, öğrencilerimizi iletişim dünyasının her alanında yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrecilerimize Halkla İlişkiler, Radyo - Televizyon, Basın Yayın ve Yeni Medya alanlarında gerek KKTC'deki gerekse Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarda uygulama imkanı sağlanmaktadır. 

Deneyimli akademik kadrosunun teorik bilgi aktarımı ile yetişen öğrencilerimiz, Üniversitemizin işbirliği içinde olduğu kurumlardaki uygulama sayesinde alanının uzmanı, işinin ehli olma olanağına kavuşmaktadırlar. 

GAÜ ailesi olarak yetiştirdiklerimizle her zaman gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz.

Saygılarımla...

DEKAN

Doç. Dr. Neriman SAYGILI

e-posta: nerimansaygili@gau.edu.tr

tel: +90 392 6502000 - 1460