İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Basın Yayın Bölümü (Türkçe-İngilizce)

 

Basın Yayın Bölümünü başarı ile tamamlanıp gereken yeterliliklerin kazanılması durumunda öğrenci Basın-Yayın alanında   lisans derecesi sahibi olur  (240 AKTS).

 

Basın Yayın Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz,  gazete, dergi, internet ve sosyal medya alanlarında, radyo ve televizyonların haber merkezlerinde ve internet haber sitelerinde görev alabilirler. Bölüm bilgi ve uygulamalarına dayalı, gazetecilik, radyo ve televizyon haberciliği, fotoğrafçılık, basın işletmeciliği ve ekonomisi, yayın tasarımı ve internet yayımcılığı alanlarında iş sahibi olabilmektedirler. Kamusal veya özel alanlarda basın ve yayınla alakalı birimlerde görev alabilirler.

 Bölümün temel amacı, basın yayın alanında günümüz dijital mecrasını da iyi kullanabilen, kamusal sorumluluğu yüksek gözlemlediklerini yorumlayabilen, araştırmacı ruha sahip, okuyucuya/ izleyiciye doğru ve etik içerik üretimi yapabilen basın- yayın kuruluşlarına gazeteci adayı yetiştirebilmektir.

Basın-Yayın Bölümü  öğrencilerinin mezun durumuna gelebilmesi için alması gereken tüm teorik ve uygulamalı   derslerini,     bitirme projelerini   tatminkâr düzeyde tamamlamış, iki stajını bitirip raporlamasını yapmış ve   bölümünün gerektirdiği asgari ders kredi saatini elde etmiş, 2.00 veya üzeri bir genel ortalama sağlamış olması ve öğrenci işleri muhasebesine  borcunu ödemiş olmaması gerekmektedir. Diplomalar,   Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.