EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ELEMANI VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ

 

GİRNE AMERİKAN  ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME PROGRAMI

 

Amaç

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde hazırlanan  “Akademik ve İdari Personel Geliştirme Programı” genç öğretim üye ve asistanları ile,  ihtiyaç duyan fakültelerin öğretim üye ve elemanlarına, ayrıca üniversite idari  ve hizmetli personeline yönelik bir uygulamadır. Programın amacı adı geçen personelin akademik, pedagojik ve eğitmenlik performanslarını daha da geliştirmek, idari ve hizmetli elemanların ise bilgi, beceri ve iletişimlerini artırmaktır.

 

Uygulama

Yüksek Öğretimde kalite güvencesi sağlamanın bir gereği olarak düşünülen GAÜ Akademik ve İdari Personel Geliştirme Programı şu anda yılda  iki (2) kez akademik, iki (2) kez de idari ve hizmetli personele yönelik planlanmıştır. İhtiyaç halinde fakültelerimizden gelen talepler doğrultusunda eklemeler yapılacaktır.  Programda aşağıdaki belirtilen dersler, kurslar ve seminerler öngörülmektedir.

 

A)    Akademik Personel İçin Öngörülen Dersler

           Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

           Program Geliştirme ve Modül Hazırlama

           Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı (Moodle ve akıllı tahta v.b)

           Akademik Etik ve İntihal konuları

           Süpervizyon: Akademik Danışmanlık Bilgileri

           E-öğrenme Araç ve Teknikleri

           Öğrenme ve Öğretim Yöntemleri

           Asistanları Geliştirme ve Yetiştirme Yöntemleri

 

B)    İdari ve Hizmetli Personel İçin Öngörülen Dersler

           Resmi Yazışma Kuralları

           İletişim Becerileri, Konuşma Prensibleri ve Dil

           İngilizce

           Bilgi Belge Yönetimi

 

İleriki dönemlerde açılacak dersler yapılacak ihtiyaç analizleri sonucunda belirlenecektir.

 

Yönetmeliği indirmek için tıklayınız