EĞİTİM FAKÜLTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON

 

GAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı

 

  Programa Kayıt için gerekli belgeler:

 

  • Kayıt için Başvuru Dilekçesi
  • Diploma
  • Not Dökümü (Transkript)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
  • İkametgah Belgesi
  • İki adet vesikalık fotoğraf
  • Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin dekontu

 

  Pedagojik formasyon programına kayıt adresi: kayit@gau.edu.tr

 

  GAÜ Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programı Uygulama Yönetmeliği

  GAÜ Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı