MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ Arnavutluk Uluslararası Mimarlık Kongresine Katıldı

GAÜ Arnavutluk Uluslararası Mimarlık Kongresine Katıldı

Girne Amerikan Üniversitesi Arnavutluk Polis Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tirana Mimarlık Haftası Etkinliklerine katıldı.

Arnavutluğun önemli üniversitelerinden Polis Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 2012 yılı uluslararası mimarlık haftası etkinlikleri çerçevesinde uluslararası akademik mimarlık kongresinde Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Hossein Sadri, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri ve Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi Bahar Aktuna bilimsel bildiri sunarken kuzey Kıbrıs üniversitelerinden sadece GAÜ’nün bilimsel katkı koyduğu kongrede GAÜ biliminsanları ayrıca uluslararası mimarlık haftası kapsamında dünyanın önde gelen üniversitelerininin mimarlık bölümlerindne bilim insanları ile çeşitli temaslar ve atölye çalışmaları da gerçekleştirdiler."Kenti Yeniden Ele Geçirmek" ana teması ile düzenlenen uluslararası mimarlık kongresine Yrd. Doç. Dr. Hossein Sadri ve Yrd. Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri, "Mekansal Haklar ve Mekan Kullanımı" başlıklı bildirileriyle Mimarlık Bölümü öğretimn görevlisi Bahar Aktuna ise "Kamusal Mekanı Yeniden Ele Geçirmek" başlıklı bildirisiyle katılırken GAÜ öğretim görevlilerinin dünya çapındaki şehirlerde mekan kullanımında olan eşitsizlik, temsil ve erişim problemlerini Kuzey Kıbrıs örnekleriyle sundukları bilimsel bildiriler yoğun ilgi gördü.Disiplinler arası çalışmalarda mimarlık ve sosyal bilimler arasında mekanın kullanımı ve mekan kullanımının toplumsal boyutunu dikkate alan bilimsel bildirilerin GAÜ öğretim görevlileri tarafından sunulduğu uluslararası kongrede mimarlığın bir toplumsal ürün olduğuna dikkat çekilerek mimarlığın toplumsal sorunlar ve mekansal sorunların paralel olarak düşünülmesi gerektiğini gündeme taşıdığı vurgulandı.