MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE TANITIMI VE TARİHÇE

 

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mihendislik ve Mimarlık Fakültesinden 2009 yılındaki GAÜ - Senatosu kararıyla ayrılmıştır. 2009-2010 akademik yılından itibaren Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi olarak çalışmaya başlamıştır. 

Fakültenin öğretim ilkeleri, sanat ve tasarımdaki yaratıcılık sürecinin, yön ve ilham için geniş bir bilgi tabanına oturması gerekliliği esasına  dayanmaktadır. Fakülte programlarının bu ilke eşliğindeki amacı; araştırma, tasarım ve performansa yönelik yeterli bireyler yetiştirmektir. Akademik kadronun uluslararası ve multidisipliner kompozisyonu, disiplinlerarası çalışmaları sağlamakla birlikte, tek tek eğitim ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 4 lisans programında Mimarlık, Grafik Tasarım, İç Mimarlık ve Resim alanlarında eğitim vermektedir. Fakültenin lisans üstü programları Mimarlık ve İç Mimarlık tezli  Yüksek Lisans programları ve Mimarlık doktora programını içermektedir.

Fakültenin kuruluşundan bugüne dekanlığını yürüten kişilerin isimleri aşağıdaki gibidir: 

1) Ayşe Zeynep Onur, Doç. Dr. (2009-2010)

2) Ali Erhan Öztemir, Yrd. Doç. Dr., (2010-2011) 

3) Güzin Demirkan Türel, Prof. Dr., (2011-2012) 

4) Hossein Sadri, Doç. Dr. (2012-2016)

5. Mehmet Adil, Doç. Dr. (2016-devam ediyor)