MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ Mimarlık Fakültesi Toplumun Kanayan Yarasına Çözüm Arıyor

GAÜ Mimarlık Fakültesi Toplumun Kanayan Yarasına Çözüm Arıyor

GAÜ Mimarlık ve İç mimarlık bölümü öğrencileri engelli sorunlarını yerinde inceledi.

Girne Amerikan Üniversitesi, Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne ziyarette bulundu.

Dernek başkanı Orkun Bozkurt, asbaşkan Günay Kibrit ve dernek üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, öğrenciler Kıbrıs'ta engelli bireylerin yaşamları ve deneyimleri hakkında önemli bilgiler edindiler.Görüşmede vurgulanan konu, engelliliğin bireysel bir problem olmadığı, toplumun önyargıları, fiziksel çevredeki engelleyici tasarımlar ve sosyal hizmetlerin sağlanması sürecindeki dışlayıcı pratikler nedeniyle ortaya çıkan toplumsal bir süreç olduğunun altı çizildi. Öğrenciler, önce birey olarak, sonra da profesyonel anlamda, mimarlar ve iç mimarlar olarak, toplumun engelleyici pratiklerinin önüne nasıl geçmeleri gerektiği hakkında dernek üyeleriyle önemli fikir alışverişinde bulunuldu.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, hayatın her alanında, özellikle de barınma, ulaşım, eğitim, sağlık, iş yaşamı gibi konularda; özellikle devlete çok önemli görevler düştüğü, bu alanlarda toplumun bütün üyelerinin, özellikle de engelli bireylerin ihtiyaçlarının uygun bir şekilde karşılanabilmesi ve eşit haklardan yaralanabilmeleri amacıyla yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği vurglandı. Ayrıca uygun politikaların üretilmesi, ve gerekli kontrollerin ve yaptırımların uygulanması gerekliliğinin, bu tartışmalardan çıkan en önemli sonuç olduğu bildirildi.