MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

2012-2013 CUMA SEMİNERLERİ BAŞLADI

2012-2013 CUMA SEMİNERLERİ BAŞLADI

”Konukseverlik Olarak Bina ve Dünya Problemleri Karşısında Şaşkın Bir Figür olarak Mimar“

Cuma Seminerleri dizisinin açılış oturumunda mimarlık disiplinini dünya problemlerine tepki veren bir kavram olarak ele alan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Çetin, mimarlık olgusuna 'konuk ağırlama' kavramı üzerinde durarak 'inşa etme eyleminin' özellikle de doğa, topoğrafya ve yer ile bağlantısı göz önüne alındığında konukseverlik kavramıyla ilişkilendirildiğini ifade etti.

Dünyanın karşı karşıya kaldığı, barınma, açlık, fakirlik, adaletsizlik, kirlenme gibi küresel problemler karşısında mimarlığın duruşunun sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Çetin, mimarın arabulucu olma rolünden hareketle ana sorunlara ilişkin rolü ve tavrının eleştirisel olarak sorgulanmasının gerekliliğinin altını çizdi. Mimarlık mesleğinin iç tutarsızlıklarını, iki yüzlülüklerini ve 'sözde' ahlakınının deşifre edilmesinin amaç olarak ortaya konmasına da değinen Doç. Dr. Çetin, bina ve mimarlığın temeline yönelik inşaat etkinliğinin ekonomik ve sosyal boyutları, mimarlığın, özel - kamu ikilemi gibi, içkin çelişkileri ile bağlantılı olarak ele alınmasını ve ana sorunlara bu perspektiften hareketle bilimsel çözümler bulunmasının önemini vurgulayarak sözlerine son verdi.

"Dünya Problemleri Karşısında Mimarlık" ana temalı seminerler dizisinin açılış seminerine katkılarından dolayı GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Asım Vehbi tarafından Kıbrıs Türk Mimarlar Odası başkanı Azmi Öge ve Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Hossein Sadri tarafından ise açılış seminerine konuşmacı olarak katılan Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Murat Çetin’e birer teşekkür plaketi takdim edildi.