MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

”Savaş Sonrası Kentlerde Yeniden Yapılanma“ GAÜ’de İrdelendi

”Savaş Sonrası Kentlerde Yeniden Yapılanma“ GAÜ’de İrdelendi

Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından "Dünya Problemleri Karşısında Mimarlık" (Architecture Facing World Problems) ana teması ile düzenlenen ”Mimarlık Cuma Günü Seminerleri“ Çatışma Sonrası Kentlerde Yeniden Yapılanma : Mostar Örneği (Urban Reconstruction In Post-Conflict Cıtıes: The Case Of Mostar) konulu seminer ile devam etti.

Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Millenium Kompleks Senato Kongre Merkezinde halka açık olarak düzenlenen seminer Bologna Üniversitesi öğretim üyesi Hollanda'nın Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında araştırmalar yapan İleri Çalışmalar Enstitüsü'nde (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) araştırmacı olarak görev yapan Dr. Francesco Mazzucchelli konuşmacı olarak katıldı.

Modern yüzyıllarda kentsel mekanlarda artan çatışma ortamları ve çatışma sonrasındaki kentsel alanların yeniden yapılandırılmasında uygulanan yöntemler yanında sözkonusu yöntemlerin kentlilerin sosyal yapıları, kültürleri ve daha da önemlisi anı ve hatıralarıyla ilişkisinin insan hakları odaklı Mostar örneğinde irdelendiği seminere GAÜ öğrencileri yanında sivil toplum örgütü ile meslek kurum ve kuruluşlar yoğun ilgi gösterdi.

”Bu Yöntem Son Yüzyılda Artan Kentsel Mekanlardaki Çatışma Ortamlarının Yeniden Yapılandırılması için Çok Önemlidir.“

Dr. Mazzucchelli konuşmasında kentsel yeniden yapılanma süreçlerindeki toplumsal bellek meselesi önemine dikkat çekerek, özellikle savaş sonrası kentlerdeki yeniden yapılanmanın toplumsal ve politik yönlerini gündeme getirdi. Son yüzyılda kentsel mekanlarda artan çatışma ortamlarıyla çatışma sonrasındaki ketsel alanların yeniden yapılandırılmasında uygulanan yöntemleri sosyo-politik bir zeminde ve semiotik yöntemleriyle değerlendiren Dr. Mazzucchelli, bu yöntemlerin kentlilerin sosyal yapıları, kültürleri ve daha da önemlisi anı ve hatıralarıyla ilişkisini vurguladı.

Dr. Mazzucchelli her bir restorasyon ve yeniden yapılanma sürecinin bellek konusunda seçici davranma zorunda olduğunun altını çizerek, tüm yeniden yapılanma projelerinin aslında toplumsal ve politik projeler olduğunu ifade etti. Buna iyi bir örnek olabilen Yugoslavya sonrası çatışmalar ve yeniden yapılanma sürecindeki kültürel çatışma ortamlarının devam etmesini vurgulayan Dr. Mazzucchelli, Mostar örneği olmak üzere ve Mostar kentinde yürütülen restorasyon projelerini odak alarak yürüttüğü çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Mekansal antropoloj, perspektifinden insan odaklı bir yaklaşımla mekan çalışmalarını gerçekleştiren Dr. Mazzucchelli, GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesindeki araştırmacı ve güncel eğitim ortamını heyecanla takip ettiğini söyleyerek ileride daha fazla ortak çalışmalar temennisinde olduğunu ifade etti.

Üniversitenin çeşitli bölümlerinden öğretim üyeleri ve öğrencilerine ilaveten ilgili meslek alanlarından katılımcıların da yoğun ilgi gösterdikleri seminerin sonunda GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yard. Doç. Dr. Hossein Sadri tarafından Dr. Mazzucchelli'ye teşekkür plaketi verildi.