MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

GÜNÜMÜZ MİMARLIĞINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ; DOÇ. DR. HOSSEİN SADRİ, "NEOLİBERALİZM VE MİMARLIK MESLEĞİNİN SONU" ADLI KİTABI İLE, 16 ÜLKEDEN 30'DAN FAZLA YAZAR İLE BİRLİKTE SAF TUTUYOR.

GÜNÜMÜZ MİMARLIĞINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ; DOÇ. DR. HOSSEİN SADRİ, "NEOLİBERALİZM VE MİMARLIK MESLEĞİNİN SONU" ADLI KİTABI İLE, 16 ÜLKEDEN 30'DAN FAZLA YAZAR İLE BİRLİKTE SAF TUTUYOR.

Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri`nin editoryal sorumluluğunda hazırlanan; "Neoliberalizm ve Mimarlık Mesleğinin Sonu" kitabının yayımı için çalışmalar sürdürülüyor.


 


Doç.Dr. Hossein Sadri; kitap yazım sürecinin, 2016 yaz döneminde bir çağrı ile başladığını ve o tarihten itibaren,  uluslararası mimari çevreler tarafından ilgi ile karşılandığını belirtti. Sadri, Mimari ve mekan pratiklerinin teorisi  açısından da bütünlüklü bir  sorgulama ile "domino taşı etkisi"oluşturacağına  inanç belirttiği kitap ile ilgili olarak, "Dünya`nın belli bir tarihsel süreci içerisinde, sosyo-ekonomik yapısına paralel olarak,  mimarlık mesleğinin ve eğitiminin 21`inci yüzyılda uğradığı dönüşümünü konu aldık. 19`uncu yüzyılda tesis edilmiş olan mimarlık mesleğinin sonuna gelindiğini ve bununla beraber,  gelişen yeni mekan üretim pratiklerini de irdeledik." şeklinde konuştu.


 


GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Hossein Sadri; editörlüğünü yapmakta olduğu  kitabın iddialı başlığının,  içeriğinin gücü ile ilintili olduğunu belirterek; "Tanınmış üniversitelerden ve uluslararası organizasyonlardan, akademik dünyaca bilinen yazarlar ile,  mimarlık alanında günümüz gelişmelerini yeni bir bakış açısıyla ortaya koyacağız. Ve inanıyorum ki;  2017 yaz aylarında yayınlanacak,  400 sayfa ve 24 bölümden oluşan bu kitap ile, bir taraftan mimarlık mesleğinin oluşumunu ve daha sonra çöküşünü aktarırken, diğer taraftan da neoliberal ekonomiye paralel gelişen ve dünya kentlerinde bir yatırım modeli haline gelen,  finans amaçlı mekansal dönüşüm ve imaj üretimini de sorgulamış olacağız.  Tabiki;  bu kitap, karşıt hareketleri de içermekte ve günümüzde gelişmekte olan mekan aktivizmi olarak,  mimarlık  ile  ilgili örnekler sunmakta da olacaktır" dedi.


 


16  ÜLKEDEN, 30`DAN FAZLA YAZAR KATKIDA BULUNDU


Doç. Dr. Hossein Sadri`nin çağrısı üzerine kaleme alınan ve akademik dünyanın en önemli referans yayınevlerinden olan, ABD Merkezli  `Springer Yayınevi`nden çıkacak olan "Neoliberalizm ve Mimarlık Mesleğinin Sonu" kitabına; 16 ülkeden 30`un  üzerinde yazar katkıda bulundu. Kitabın, kapsayıcılığına bu anlamda vurgu yapan Sadri; "Kitabın, dünyanın farklı bölgelerinde gelişen değişimleri izleyebilmesi için uluslararası birçok çalışma yapılmıştır. Kitapta bulunan 24 bölüm için;  ABD, Belçika, Ekvator, Hollanda,  İngiltere, İtalya, İran, Kanada, Karadağ, Katar,  Mısır, Sırbistan, İskoçya, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Üniversiteleri`nden 30`un üzerinde araştırmacı ve yazardan, veya mimarlık ile faaliyet gösteren organizasyonlarından katkı sağlanmıştır"dedi.