MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ Kurumlar Arası Geçiş Başvuruları Devam Ediyor

GAÜ Kurumlar Arası Geçiş Başvuruları Devam Ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretimde 50.yılına doğru ilerlerken, üniversite eğitimlerini yüksek standartlarda uluslararası düzeye taşımak isteyen öğrenciler için geçiş başvuru tarihlerini açıkladı.


 


GAÜ’ye Kayıt Hakkı Kazanan Tüm Öğrencilere, Kontenjanlar dahilinde 7 Yıl Kesintisiz Burs İmkanı


 


Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklmada, 2016-2017 Güz dönemi kurumlararası geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için GAÜ’nün uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi, gereken belgeler üniversitenin web sitesinden paylaşıldığı belirtildi. GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı açıklamasında, uygun görülen başvurulara kontenjanlar çerçevesinde kesintisiz eğitim bursu sağlanacağı bildirildi.


 


Son başvuru 30 Ağustos


 


Başvuru için son günün 30 Ağustos 2016 olduğu ifade edilen açıklamda, belgelerin eksiksiz ve zamanında gönderilmesi gerektiği bildirildi. GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurulararası Geçiş için başvuru ve değerlendirme esaslarını şu şekilde sıraladı; 1. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Örn: işletme (puan türü tm-1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF-4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF-4 puanının geçmek istediği inşaat mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş yapabilecektir.

 2. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de 1. Madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,

 3. Öğrenciler; kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya lisans programlarına geçiş yapabilirler. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa,)

 4. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş için başvuran öğrencilerin, ÖSYS kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda bu koşulları sağlamaları gerekir.

 5. Öğrencilerin Ek Madde-1 uyarınca sadece yatay geçiş yapabilmesine, (ilgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yüksek öğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönmelerine,

 6. ÖSYS Puanı ile Türkiye’ de veya KKTC’ de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’ de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklardır.

 7. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,

 8. Üniversitemizin sağlayacağı burs Hukuk, Eczacılık ve Pilotaj Bölümleri’nde geçerli olmayacaktır.

 9. Sadece Türkiye’deki yüksek öğretim kurumları ile KKTC’de bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenciler söz konusu Ek Madde-1 den yararlanabileceklerdir.

 10. Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde yer alan her bir diploma programının, hazırlık sınıfı da dahil her bir sınıfının her yerleştirme yılı için %30 u kadar ayrılacak yıllık kontenjan dahilinde ve eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğrenci kabulu yapılacaktır.

 11. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde; öğrencinin başvuru yaptığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınacaktır.

 12. Bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM kılavuzunda yayımlanan kontenjanın % 30 unu geçmemesi durumunda başvuran adayların tamamının kaydı yapılır. Başvuran adayların sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ise ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır.

 13. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilecek olup adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa o programa başvuru yapılamayacaktır.

 14. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim gördüğü diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.

 15. Öğretim dili Türkçe olan programlardan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçiş yapılması halinde ise öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekir. Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.

 16. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerde söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilecektir. Şartların sağlanması halinde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, aynı adı taşıyan öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabileceklerdir.

 17. Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.

 18. Merkezi yerleştirme puanı ile öğrenciler sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. Ancak bu öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yüksek öğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.

 19. Söz konusu ilkeler uyarınca Vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde öğrencilerin ücretli programlara yatay geçiş yapabileceğine, burs verip vermeme kararının ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir.


 


Ayrıca, başvuruların bizzat, posta ya da e-mail yolu ile yapılacağı belirtilen açıklamada, ön başvurunun e-mail ile gönderdikten sonra orjinal belgelerin posta yolu ile iletmesi gerektiği vurgulandı. Son başvuru tarihinin 30 Ağustos 2016 Salı günü olduğu yinelenen açıklamada, geç ve eksik belge ile yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı ifade edildi. Belgelerin gönderilmesi gerek adresiler ise şu şekilde belirtildi;


 


Posta Adresi : Üniversite Yolu, Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Girne, K.K.T.C.


 


E-Mail: info@gau.edu.tr