İŞLETME FAKÜLTESİ

Günümüzün hızla değişen ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında sektörün nabzını tutabilecek uzmanları ve yönetici adaylarını yetiştirme hedefine bağlı olarak hazırlanan programdaki dersler uluslararası öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Amacımız öğrencilerimizi evrensel değerlere, yönetim ve liderlik sorumluluğuna sahip, verimli, kendine güvenli, karar verme gücüne sahip, İngilizce diline hakim, işletme yöneticisi olarak yetiştirmek; mezuniyet sonrasında küresel rekabet ortamında etkili bir biçimde görev almaya hazırlayacak kalitede bir eğitim ve öğretim vermektir.

İşletme Yönetimi (Türkçe)

 

İşletme Yönetimi (Türkçe)

İşletme Yönetimi Bölümü geleceğin yöneticilerini ve organizasyon liderlerini yetiştirecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu liderler ve yöneticiler, rakiplerine karşı uzun vadeli rekabet avantajı elde etmek ve sürdürmek için giderek daha karmaşık ve sürekli değişen bir ortamda başarılı bir şekilde çalışabileceklerdir. Bölümümüz tarafından çağdaş, iddialı, çeşitli, küresel odaklı ve profesyonel odaklı bir akademik deneyim yaratan yoğun teori ve uygulamaya dayalı müfredat sunulmaktadır.

 

İşletme Yönetimi Öğrenme Çıktıları 

1. Eleştirel ve stratejik düşünmeyi, analitik becerileri ve teknikleri, ve etkili karar vermeyi geliştirmek 

2. Ekip çalışması, işbirliği ve liderlik becerilerini göstermek 

3. Hem yerel hem de küresel ortamlardaki sosyal ve yasal sorunları anlamak 

4. İngilizce yeterlilik kazanmak ve etkili iletişim becerilerini kullanmak

5. Çeşitli kaynakları ve veri tabanlarını kullanarak araştırma yapmaya elverişli BT becerileri kazanmak

6. Mezuniyet öncesi yerinde staj(lar) yoluyla edinilen bilgileri pratik deneyime dönüştürmek 

7. İş yönetimi disiplininin gerektirdiği etik bilinç ve davranışları kazandırmak 

8. Bir organizasyonun genel yönetimi için İnsan Kaynakları Yönetiminin önemini açıklamak. 

9. Bir işletme için işlemleri kaydetmek ve mali tablolar hazırlamak 

10. Geleceğin iş liderlerine sağlam kararlar ve muhakemeler yapmalarında yardımcı olmak için finansal, istatistiksel ve nicel verileri analiz etmek ve sentezlemek 

11. Hayat boyu öğrenme ihtiyacını ve iş okuryazarlığı, olaylar, metodolojiler ve bilgi teknolojisi araçlarında güncel kalmanın önemini kabul etmek; 

12. İş ve kişisel alanlarda diğer kültürlerin değerlerine saygı duyarak uluslararası bir ortamda uyum içinde çalışabilmek
 

Dersler 

Dört yıllık program boyunca öğrencilere geniş seçmeli ders olanakları sunulmakla birlikte, öğrenciler aşağıdaki dersleri alırlar. 


 

 Seçmeli Dersler

 

 

CODE SEMESTERNAME
TBUS 213(3,0)3
İşletme Etiği
TBUS 462(3,0)3
Liderlik ve Örgütsel Kültürler
TBUS 419(3,0)3
Araştırma Metodları
TBUS 407(3,0)3
İnovasyon ve Girişimcilik
TBUS 420(3,0)3
Çağdaş Yönetimde Yaklaşımlar
TBUS 409(3,0)3
Kurumsal Yönetişim ve Aile İşletmeleri Girişimciliği
TBUS 452(3,0)3
Reklamcılık ve Promosyon Yönetimi
TBUS 430(3,0)3
Tedarik Zinciri Yönetimi
TBUS 444(3,0)3
Örgütlerde Çapraz Kültürel Çalışmalar
TBUS 453(3,0)3
Marka Yönetimi
TBUS 418(3,0)3
Küçük işletmeler (KOBİ) Semineri
TBUS 454(3,0)3
Lojistik Yönetimi
TBUS 412(3,0)3
Finansal Tabloların Analizi
TBUS 413(3,0)3
Yönetim Muhasebesi
TBUS 422(3,0)3
Proje Değerlendirme ve Yatırım Yönetimi
TBUS 406(3,0)3
Sigorta ve Risk Yönetimi
TBUS 408(3,0)3
Sivil Toplum Örgütleri Yönetimi


Buraya Tıklayarak Ders İçeriklerini Görebilirsiniz


1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TBUS 101 İşletmeye Giriş 3 3 6
TCOMP 103 Bilgisayara Giriş I 3 3 6
TPSYC 100 Psikoloji 3 3 6
TMAT 101 İşletme Matematiği II 3 3 6
NH 001 Milli tarih I 1
Secmeli SEÇMELI DERS –BÖLÜM IÇI VEYA BÖLÜM DIŞI 3 3 5
Toplam 15 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TBUS 108 Yönetim İlkeleri 3 3 6
TCOMP 104 Bilgisayara Giriş II 3 3 6
TSOCY 100 Sociology 3 3 6
TMAT 102 İşletme Matematiği II 3 3 6
NH 002 Milli tarih II 1
Secmeli SEÇMELI DERS –BÖLÜM IÇI VEYA BÖLÜM DIŞI 3 3 5
Toplam 15 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TBUS 211 Mikro ekonomi 3 3 6
TBUS 203 Genel Muhasebe I 3 3 6
TBUS 205 İstatistik I 3 3 6
TBUS 207 Hukuka Giriş 3 3 6
TCS 201 İletişim Becerileri I 3 3 5
TURK 001 Türkçe I 1
Toplam 15 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TBUS 212 Makro ekonomi 3 3 6
TBUS 204 Genel Muhasebe II 3 3 6
TBUS 206 İstatistik II 3 3 6
TBUS 208 İş Hukuku 3 3 6
TCS 202 İletişim Becerileri II 3 3 5
TURK 002 Türkçe II 1
Toplam 15 30
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TBUS 301 Örgütsel Davranış 3 3 6
TBUS 303 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 3 6
TBUS 307 İşletme Finansı I 3 3 6
TBUS 305 Sayısal Yöntemler ve Öngörüler 3 3 6
TBUS 315 Pazarlama İlkeleri 3 3 6
Toplam 15 30
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TBUS 302 E-Ticaret 3 3 6
TBUS 304 Üretim Yönetimi 3 3 5
TBUS 306 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 3 6
TBUS 310 Örgüt Teorisi 3 3 6
STJ 030 Staj -30 takvim günü 1
Secmeli Seçmeli ders- Bölüm içi 3 3 6
Toplam 15 30
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TBUS 401 Uluslararası İşletme 3 3 6
TBUS 403 Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyonlar 3 3 6
TBUS 445 Dışalım ve Dışsatım Yönetimi 3 3 6
Secmeli Seçmeli ders- Bölüm içi 3 3 6
Secmeli Seçmeli ders- Bölüm içi 3 3 6
Toplam 15 30
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TBUS 404 Stratejik Yönetim 3 3 6
Secmeli Seçmeli ders- Bölüm içi 3 3 6
Secmeli Seçmeli ders- Bölüm içi 3 3 6
Secmeli Seçmeli ders- Bölüm içi 3 3 6
Secmeli Seçmeli ders- Bölüm içi 3 3 6
Toplam 15 30