İŞLETME FAKÜLTESİ

Günümüzün hızla değişen ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında sektörün nabzını tutabilecek uzmanları ve yönetici adaylarını yetiştirme hedefine bağlı olarak hazırlanan programdaki dersler uluslararası öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Amacımız öğrencilerimizi evrensel değerlere, yönetim ve liderlik sorumluluğuna sahip, verimli, kendine güvenli, karar verme gücüne sahip, İngilizce diline hakim, işletme yöneticisi olarak yetiştirmek; mezuniyet sonrasında küresel rekabet ortamında etkili bir biçimde görev almaya hazırlayacak kalitede bir eğitim ve öğretim vermektir.

DEKANIN MESAJI

Sevgili Öğrenciler, 

Öncelikle Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne kaydını yaptıran tüm öğrencilerimize başarılı bir yeni ders yılı  diliyorum.

Genellikle  öğrencilerimizin amacı bu fakülteyi başarıyla tamamlayarak gelecekte istediği alanda ve  en iyi  koşullarda profesyonel hayata geçebilmektir.Bu konuda pek çok öğrencinin kafasında bazı soru işaretleri olduğunu da biliyorum.Bu soru işaretlerinin kötümserliğe dönüşmesi, kaçınılmaz olarak öğrenci motivasyonunu azaltmakta, bu durum da sonuç itibariyle genel başarı düzeyini negatif olarak etkilemektedir. 

Burada ilk olarak belirtmek istediğim husus şudur. İşletme ve iktisat alanında iyi yetişmiş insangücü ihtiyacı hızla artmaktadır ve  artmaya da devam edecektir.Bu durum küreselleşme sürecinin derinleşmesinin ve rekabet ortamının gelişmesinin  getirdiği kaçınılmaz bir sonuçtur. Ancak geçmişten farklı olarak küresel düzeyde  geçerliliği olan bilgi ve  yeteneklerle donatılmış,  küresel düzeyde  akredite kuruluşlarda eğitim gören genç  insanlara ihtiyaç vardır. Bu açıdan bakıldığında Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültesi’nde eğitim görüyor olmak önemli bir şanstır. Çünkü, GAU İşletme ve İktisat Fakültesi “Üç Kıtada bir Üniversite’  vizyonu ile  özellikle işletme ve iktisat öğrencilerine İngiltere, Hong Kong, ABD kampuslerinde  eğitimini geliştirme şansını  vermektedir. Ayrıca işletme programlarımız  uluslararası akreditasyona sahiptir.. 

GAU İşletme ve İktisat Fakültesi’nde  eğitim görmenin bir başka avantajı, eğitim programının bir yandan öğrencilerin yerel ve  küresel fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmasını  sağlamaya, diğer yandan da   yerel ve küresel tehditlerle başa çıkabilme yeteneğini geliştirmeye  yönelik olarak dizayn edilmiş olmasıdır. Böylece GAU İşletme ve İktisat Fakültesi’nde verilen eğitim,  her öğrencinin seçim yapma şansını  arttırarak  kendi geleceğini   belirlemede daha fazla söz sahibi olmasını da sağlamaktadır. 

Gelecekte iş hayatına atılmayı düşünmeyen veya iş kaygısı olmayanlar için de GAU İşletme ve İktisat Fakültesi  diploması, tüm hayat boyunca kullanılacak olan  ve sosyal   prestiji giderek artan bir “dayanıklı  lüks tüketim malı” olacaktır. Çünkü GAU,  tüm fakülteleriyle küresel düzeyde yaşanan vizyon rekabetinde hep en iyiler arasında kalacak ve daha iyiye ulaşmada gösterdiği dinamizm açısından da  daima ön sıralardaki yerini koruyacaktır. 

Sevgili Öğrenciler,

Geleceğe ölçülü bir iyimserlikle bakarak uzun vadeli hedefler belirlemek, kendi yeteneklerini, isteklerini ve çevresindeki imkan ve sınırlamaları  göz önüne alan bir  bireysel vizyon geliştirmek  yüksek motivasyon ve başarı açısından büyük önem taşımaktadır.

 Fakültemiz ve bölümlerimiz, modern yönetişim anlayışı çerçevesinde   öğrenci odaklı  eğitimin  ve iyi yönetişim  anlyışının  bir gereği olarak sizlerin motivasyonunu ve başarısını  arttıracak  her türlü  isteğe ve öneriye açıktır. 

DOÇ. DR. MURAT AKKAYA


 

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı