HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Bölümü

 

Seçmeli
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HUK315 Kıbrıs Hukukuna Giriş 3 0 3 0
HUK321 Uluslararası Tahkim 3 0 3 0
HUK413 Fikri Mülkiyet Hukuku 3 0 3 0
HUK416 Şahadet Hukuku 3 0 3 0
HUK426 Tebligat Hukuku 2 0 2 0 İndir
HUK428 Ceza İnfaz Hukuku 2 0 3 0
HUK429 Avukatlık Hukuku 3 0 3 0
HUK440 Hukuk ve Sinema 3 0 3 0
HUK441 Hukuk Uygulamaları 3 0 3 0
HUK442 Hukuk ve Etik 3 0 3 0
HUK444 Tüketici Hakları 3 0 3 0
HUK445 İnsan Hakları 3 0 3 0
Toplam 35 0
1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HUK 105 Hukuk Başlangıcı 3 0 3 0 İndir
HUK107 İktisat 2 0 2 0 İndir
HUK 111 Anayasa Hukuku 3 0 3 0 İndir
HUK 113 Medenî Hukuk I 4 0 4 0 İndir
TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 0 İndir
TURK 101 Türk Dili I 2 0 2 0
EFL 101 İngilizce I 3 0 3 0
Toplam 19 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HUK 112 Anayasa Hukuku II 3 0 3 0 İndir
HUK 114 Medenî Hukuk II 4 0 4 0 İndir
HUK 116 Roma Hukuku 3 0 3 0
TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 0 İndir
TURK 102 Türk Dili II 2 0 2 0
EFL102 İngilizce II 3 0 3 0
Toplam 17 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HUK 201 Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) 4 0 4 0 İndir
HUK 213 Genel Kamu Hukuku 4 0 4 0 İndir
HUK 223 Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) 3 0 3 0 İndir
HUK 225 İdare Hukuku I 3 0 3 0 İndir
HUK 227 Devletler Umumi Hukuku I (Genel Esaslar) 3 0 3 0 İndir
HUK 230 Vergi Hukuku 3 0 3 0 İndir
Seçmeli 3 0 3 0
Toplam 23 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HUK 202 Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) 4 0 4 0 İndir
HUK 204 Ceza Hukuku II (Genel Hükümler) 3 0 3 0 İndir
HUK 208 Devletler Umumi Hukuku II (Genel Esaslar) 3 0 3 0 İndir
HUK 226 İdare Hukuku II 3 0 3 0 İndir
HUK 229 Hukuk Felsefesi 3 0 3 0 İndir
HUK 232 Türk Hukuk Tarihi 3 0 3 0 İndir
Seçmeli 3 0 3 0
Toplam 22 0
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HUK 301 Eşya Hukuku 3 0 3 0
HUK 303 Borçlar Hukuku III (Özel Hükümler) 3 0 3 0 İndir
HUK 305 Ticaret Hukuku I (İşletme Hukuku) 3 0 3 0
HUK 307 Medeni Usul Hukuku I 3 0 3 0 İndir
HUK 309 Ceza Hukuku III (Özel Hükümler) 3 0 3 0 İndir
HUK 311 Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 0 İndir
Seçmeli 3 0 3 0
Toplam 21 0
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HUK 302 Eşya Hukuku II 3 0 3 0
HUK 304 Borçlar Hukuku IV (Özel Hükümler) 3 0 3 0 İndir
HUK 306 Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku) 3 0 3 0 İndir
HUK 308 Medeni Usul Hukuku II 3 0 3 0 İndir
HUK 310 Ceza Hukuku IV (Özel Hükümler) 3 0 3 0 İndir
HUK 312 İş Sağlığı Güvenliği Hukuku 3 0 3 0 İndir
Seçmeli 3 0 3 0
Toplam 21 0
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HUK 401 Devletler Özel Hukuku I 3 0 3 0 İndir
HUK 403 Ticaret Hukuku III (Sigorta Hukuku) 2 0 2 0 İndir
HUK 405 İcra-İflas Hukuku I 3 0 3 0 İndir
HUK 407 İş Hukuku I 3 0 3 0 İndir
HUK 409 Ceza Usul Hukuku I 3 0 3 0 İndir
HUK 411 İdari Yargılama Hukuku 2 0 2 0 İndir
HUK 413 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 0 İndir
Seçmeli 3 0 3 0
Toplam 22 0
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HUK 402 Devletler Özel Hukuku II 3 0 3 0 İndir
HUK 404 Ticaret Hukuku IV (Deniz Ticareti) 2 0 2 0 İndir
HUK 406 İcra-İflas Hukuku II 3 0 3 0 İndir
HUK 408 İş Hukuku II 3 0 3 0 İndir
HUK 410 Ceza Usul Hukuku II 3 0 3 0 İndir
HUK 412 Miras Hukuku 3 0 3 0 İndir
HUK 414 Adli Tıp 2 0 2 0 İndir
Seçmeli 3 0 3 0
Toplam 22 0