HUKUK FAKÜLTESİ

Duyurular

GAÜ'DEN

Mezuniyet Telafi Sınavlarına Girecek Olan Öğrencilerimizin Dikkatine

Aşağıda yer alan "mezuniyet telafi sınavı başvuruları" başlıklı belgede adı geçen öğrencilerimiz başvuru yaptıkları derslerin mezuniyet telafi sınavlarına katılabilecek olup, sınav gün ve saatleri ile sınav şekilleri bu duyurunun devamında yer almaktadır. Sınav başvuruları reddedilen öğrencilerimiz ile red gerekçeleri ise sayfanın sonunda yazmaktadır.

Sınava Girme Hakkı Olan Öğrencilerin Listesi:

MEZUNİYET TELAFİ SINAV BAŞVURULARI (EYLÜL-2021).pdf

Söz konusu öğrenci listesi öğretim üyeleri ile de paylaşılmış olup, henüz sınav tarihleri ve sınav şekilleri açıklanmayan öğrencilerimiz ilgili dersin öğretim üyeleri ile irtibata geçebilirler. Sınav tarihleri ve şekilleri belli oldukça işbu duyuruya eklenecektir. Sınava girecek olan öğrencilerimizin aynı duyuruyu sıklıkla takip etmelerinde fayda bulunmaktadır.

Sınav saatleriniz Türkiye saatine göre belirlenmiştir. Yukarıdaki listede adı geçmeyen öğrencilerimizin sınava katılmaları mümkün değildir. Listede ismi bulunan öğrencilerimizin de başvurdukları sınav dışında başka bir sınava katılmaları yasaktır. Öğrencilerimizin online sınavlara girebilmeleri için GAU E-learning sisteminde ilgili kursa katılmış olmaları gerekmektedir. 


Online Sınavlar:

Ceza Özel Hukuku I          1 Ekim 2021        Saat: 19.00

Ceza Özel Hukuku II         1 Ekim 2021        Saat: 20.00

Ceza Usul Hukuku II         1 Ekim 2021        Saat: 21.00

Ceza Genel Hukuku I        1 Ekim 2021        Saat  13.30

Ticaret Hukuku I               30 Eylül 2021      Saat: 15.00

Ticaret Hukuku II              30 Eylül 2021      Saat: 15.00

Kıymetli Evrak Hukuku    30 Eylül 2021      Saat: 15.00

Vergi Yargısı dersinin sınavı e-learning üzerinden gerçekleştirilecektir.


Ödev:

1. Roma Hukuku: 

Ödev Konusu: Roma Hukukunda sözleşmeler sistemini anlatınız.

Cevabınızı 30 eylül tarihinde halukemiroglu@gmail.com adresine iletiniz.


2. Mülteci Hukuku:

Sınav sorularınız aşağıdaki belgede yer almakta olup, cevaplarınızı 1 Ekim Cuma günü içinde yeldahurdeniz@gau.edu.tr adresine iletiniz.

Girne Amerikan Üniversitesi - Mülteci Hukuku Sınavı (1).doc


3. Karşılaştırmalı Hukukta Olağanüstü Hal Uygulamaları:

Sınav sorularınız aşağıdaki belgede yer almaktadır.

OHAL TELAFİ.docx


4. Siyasi Tarih

Cevaplarınızı saat 16.30'a kadar yeldahurdeniz@gau.edu.tr adresine iletiniz. 

GAUST - MEZS21.docx


GAU SINAV ve DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ m. 8 uyarınca; Bölümlerce öngörülen mezuniyet kredi sayısını tamamlamış olmalarına rağmen Genel Not Ortalamaları 2.00’ın altında olan ve/veya mezuniyeti için gereken tüm dersleri almış ancak en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrenciler mezuniyet telafi sınavına başvurabilirler. 

Anılan hüküm kapsamında aşağıdaki belgede adı geçen öğrencilerimizin mezuniyet telafi sınavlarına başvuruları reddedilmiştir. 

Başvurusu Reddedilenler.docx