EĞİTİM FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ AKADEMİSYENİ YRD. DOC. DR. SUZAN SÖNMEZ “CUMHURİYET ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER” KONGRESİNE KATILDI

GAÜ AKADEMİSYENİ YRD. DOC. DR. SUZAN SÖNMEZ “CUMHURİYET ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER” KONGRESİNE KATILDI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi   Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez, Uluslararası Bilimler Akademisi (UBAK) tarafından  28- 30 Ekim 2019  Ankara’da  gerçekleşen “Cumhuriyet Zirvesi  2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi”ne hazırlmaış olduğu bildirisi ile katıldı.


Türkiye’nin önemli üniversitelerinden gelen akademisyenlerin, konularında uzman katılımcıların konferans ve bildirileri ile katkıda bulunduğu kongrede, GAÜ Eğitim   Fakültesi Sınıf Öğretmenliği   Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez, “9. Sınıf MEB  Biyoloji Ders   Kitabının İncelenmesi” adlı bildirisiyle yer aldı.


Kongre’nin Kıbrıs’tan tek katılımcısı GAÜ Eğitim  Fakültesi Sınıf Öğretmenliği  Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez  çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi; 

“Ders kitapları, öğretim programındaki derslerin içeriği ile ilgili bilgilerin öğrencilere sunulduğu, konuların pekiştirildiği ve öğrencilerin öğrenme hızına uygun çalışma olanağının sağlandığı ders materyali olarak tanımlanmaktadır.   Biyoloji ders kitapları ekoloji, evrim gibi birçok biyoloji konularını, bilimsel araştırma süreçleri ve deneysel faaliyetler gibi birçok konu ile ilgili temel kavramlar için temel kaynaktır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutulan ders kitaplarının nitelikleri, sahip olması gereken özellikler Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanmış olan “Ders Kitapları Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Hazırlanan ders kitaplarının örgün eğitim kurumlarımızda okutulmadan önce, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında onay alma zorunluluğu vardır. Çalışmamın örneklemini Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18.04.2019 tarihli ve 8 sayılı  kararıyla ders kitabı olarak kabul edilmiş olan 9. sınıf biyoloji ders kitabıdır.  Araştırma tarama modelidir. 9. sınıf biyoloji kitabı içerik, görsel sunum ve dil-anlatım yönünden incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda ders kitapları ölçütlere göre yeterli anca bir takım eksiklikleri vardır. TÜBA’nın 2005 yılında yayınladığı sonuçlara göre; fen eğitiminde yanlış yöntemler kullanılmaktadır. Ders kitaplarında eksik ve yanlış bilgiler bulunmaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilere yer verilmiştir; 

Ders kitapları hazırlanırken TTKB tarafından yazarlara kavram bilgilerin verilmesi, uzman bilim insanları tarafından yeniden incelenmesi, özellikle Amerika’daki biyoloji kitapları ile karşılaştırma yapılması  sağlanmalıdır.”