Moleküler Biyoloji Ve Genetik Araştırma Laboratuvarı

 

Kurulan Sağlık Bilimleri Araştırma laboratuvarları üç farklı dalda araştırma yapabilme imkanı sağlamaktadır. Bu dallar, moleküler biyoloji,  hücre kültürü ve mikrobiyolojidir. Araştırma laboratuvarlarının bünyesinde olacak laboratuvarlar seçilirken vizyonumuz, tıpın gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan araştırılması gereken konularına ışık tutabilmemizi sağlaycak donanımda laboratuvarlar kurmaktı.


Modern tıpın en hızlı gelişen ve gittikce önem kazanan bir dalı olan moleküler biyoloji laboratuvarlarında DNA ve RNA izolasyonu ve analizi, mutasyon ve polimorfizm tespiti ve genotip tayini kolaylıkla yapılabilmektedir. Moleküler biyoloji laboratuvarlarının dizaynı ve alansal izolasyonu eğer istenilirse klinik seviyede çalışmaya da imkan vermektedir. Donanımlı mikrobiyoloji laboratuvarımız da ise, mikorgonizma kültürleri ve tespiti yapılabilmektedir. Sınıf II kabinin bulunduğu hücre kültürü odamızda ise, farklı örneklerden (kan, doku, amniyon sıvısı vb.) izole edilen hücreler büyütülüp, immunolojik deneylerden farmalojik deneylere kadar ilgili deneyler yapılabilmektedir.