Çalışma ve Ergonomi Laboratuvarı

 

Çalışma laboratuvarının kurulma amacı, nitelikli bir çalışanın üstlendiği işi yapması gereken süreyi hesaplayıp işin içeriğini göz önünde bulundurarak bir işi sistemli yapma yöntemimizi yeni ve daha iyi yöntemler geliştirmek için teknik olarak analiz etmek ve bunun için standart bir süre oluşturmaktır. Amaç, öğrencilere işlevsel ve ürün yeterliliğini arttırmak için, standartlara göre belirlenen en düşük olası maliyette, en iyi kalitede ürünler elde etmek amacıyla mümkün olan en iyi insan, makine ve materyal kaynaklarının kullanımını sağlayan bir ortam yaratarak, onlara gerçek iş ortamında verimliliği nasıl arttırabileceklerini öğretmektir.

 

Ergonomi Laboratuvarı, öğrencilerin fiziksel tasarımlar ve davranışsal düzeltmeler arasında dağılım gösterebilecek ergonomik standartlara göre çeşitli projeler tasarlamasını sağlayacak bir platformdur. Yorgunluk değerlendirmesi, insan performansı ölçümü, fizyolojik insan ölçüleri gibi projeler, ergonomi laboratuvarında sıklıkla gerçekleştirilen mevcut projeler arasındadır.