Biyoloji Laboratuvarı

 

Sağlık bilimlerinde teorik bilginin uygulamayla pekiştirilmesi bir gereksinimdir. Mikroskop laboratuvarlarımızda, hem ışık mikroskoplarımız hem de invert ışık mikroskoplarımız sayesinde öğrencilerimiz mikroorganizmalardan, kültüre edilmiş hücrelere,  dokudan hücre parçalarına kadar birçok mikroskopik örneği hem hazırlama hem de inceleme şansı bulmaktadırlar. Kısacası patoloji, mikrobiyoloji, immunoloji, ve hematoloji gibi tıpın temelini oluşturan dallarda pratik beceri kazanılacaktır.  Farklı mikroskop türlerinin kullanımı hakkında bilgi ve becerilerini geliştiren öğrencilerimiz, ileriki kariyerlerinde araştırmanın ve bilimin aktif  bir parçası olabilme yetisi kazandırılmaktadır.