Kimya Laboratuvarı

 

Akademik > Lisans Programları > Kimya Laboratuvarı


Kimya laboratuvarındaki deneyler Mühendislik birinci sınıf öğrencilerine temel kimya alanında gerekli pratik bilgi, beceri ve anlayışı vermek için tasarlanmıştır. Yapılan deneyler; solüsyon hazırlama, çözünürlük ölçümü, asit-baz titrasyonu, reaksiyonun ısısının belirlenmesi pH`ın ölçülmesi ve çözeltilerin elektrik iletkenliğini içerir. Analitik deneyler, çöktürme teknikleri ve alev testi kullanarak belirli katyonlar ve anyonların tanımlanması için gerçekleştirilir. Ayrıca bazı iyonik bileşiklerin kimyasal formülünün belirlenmesinin uygulanması laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.