Akademik > Lisans Programları > Pilotaj Laboratuvarları

Pilotaj Laboratuvarları


Bu laboratuvarlar Havacılık öğrencileri için kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz, EASA (Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı) standartlarına göre eğitilmektedir. Bu laboratuvarlar öğencileri uluslararası bir sınav olan DGCA (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) sınavına hazırlamaktadır. Öğrenciler uçmadan önce teorik ders ve güvenlik konularını öğrenmektedirler.

GAU American College GAU Dance Academy GAU Research Marine GAU SEM ELA Istanbul GAU Marine GAU INTEB


İletişim