Akademik > Lisans Programları > Maket Laboratuvarı (MML)

Maket Laboratuvarı (MML)


Laboratuvar birincil işlev olarak MTGSF öğrencilerinin tasarım ve diğer çalışmalarını oluşturmak, geliştirmek ve ifade etmek için gereksinim duyduğu model/maket/ pano/ paspartu vb yapımlar olarak ahşap bazlı nesneler üretimi yapmaktadır. Şu anda bu yapımlar için tam anlamıyla yeterli alet/edevat, tezgah ve cihazlara sahiptir.

GAU American College GAU Dance Academy GAU Research Marine GAU SEM ELA Istanbul GAU Marine GAU INTEB


İletişim