MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ MIMARLIK'TA ETIK KONULU PANEL DÜZENLENDI

GAÜ MIMARLIK'TA ETIK KONULU PANEL DÜZENLENDI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesinde “İki Sandalye İki Konu” başlıklı akademik tartışma dizisinin ilki GAÜ Mimarlık Bölümü Akademisyenleri, Doç. Dr. Hossein Sadri ve Kenan Güvenç katılımıyla "İki Sandalye, İki Etik" başlığında gerçekleşti.


GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi`nde gerçekleşen panelde, iki farklı bakış açısından mimarlık ve etik üzerine, insan ve tabiat arasındaki ilişki temel alınarak tartışıldı. Panelde mesleki etik dersinin de yürütücüleri olan iki öğretim üyesi genel olarak etiğin ve özel olarak mimarlıkta etiğin tanımını ahlak ile olan farklılıkları da dikkate alınarak değerlendirildi.


İki öğretim üyesi mimarlığın etiğinin değil; ahlakının olabileceğine vurgu yaparak, mimarlık mesleğinin insanların habitatlarını ve doğayı tahakküm altına alma çabalarının sorunsalını ele aldılar. Mimarlığın toplumsal rolü nedeniyle bir ahlak alanı oluşturduğunu anlatan panelistler, etiğin insanları özgürleştirme gücüne dikkat çekerek insan ve yaşam arasındaki bağın toplum araçlarından özürleştirilerek yeniden kurgulanması gerektiğine vurgu yaptılar.  


Öğrenci ve öğretim kadrosunun yoğun katılımıyla gerçekleşen paneled sunumların ardından, katılımcıların katkıları ve sorularıyla devam edildi.