MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

Fakültemiz Hocasının Yeni Yayınlanan Makalesi

Yard. Doç. Dr. Hossein Sadri'nin "Mimarlık ve İnsan Hakları" başlıklı yeni makalesi, Mimarlık dergisinin 365 Nolu Mayıs-Haziran 2012 sayısında yayınlanmıştır. Mimarlık dergisi Türkiye Mimarlarodasının yayınladığı ve Design and Applied Arts Index (DAAI),Avery Index, Ulrichs Periodical Directory, Arthistoricum.net (Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte) gibi çeşitli uluslararası indeksler tarafından taranan bir dergidir. Türkçe yayınlanan bu makalenin full metnine aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür. http://www.mo.org.tr/mimarlikdergisi/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=379&RecID=2952