2. I. Ulusal Eğitim Bilimleri Öğrenci Kongresi Hakkında

 

Değerli Araştırmacılar; 

I. Ulusal Eğitim Bilimleri Öğrenci Kongresi; Eğitim Fakültesi öğrencilerini Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde bir araya getirmeyi ve özgün çalışmalarla bilimin gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

I. Ulusal Eğitim Bilimleri Öğrenci Kongresi, alanında uzman araştırmacılardan ve akademisyenlerden oluşan düzenleme ve denetleme kurulu rehberliğinde, ulusal düzeyde düzenlenecek bilimsel etkinliklerle akademik çalışmalar platformuna katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Kongre sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programından taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçmek kaydıyla elektronik ortamda ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacaktır.

Konular                                                           

Yeni Yüzyılda Eğitim Bilimleri Öğrenci Kongresi, eğitim bilimlerinin tüm konularını kapsamakla birlikte araştırması öncelikli konular: 

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Gelişim Psikolojisi, Postmodern Yaklaşımlar, bağımlılık psikolojisi, kariyer psikolojik danışmanlığı, psikolojik sağlamlık, umut ve kaygı iki tanıdık arkadaş, tramvayla çalışmak, bilişsel danışma davranışçı terapistin el çantası, oyun ve masal resim terapisiyle zorlayıcı zamanların üstesinden gelmek, vb.

 • Özel Eğitim Öğretmenliği

Dil ve konuşma güçlüğü, Özel yetenek, Kaynaştırma, Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu, Özel eğitimde güncel sorunlar, özel eğitimde kullanılan teknolojiler, bireyselleştirilmiş eğitim, öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluk, özel gereksinimli bireylerin karşılaştıkları zorluklar, özel eğitimde disiplinler arası çalışma ve işbirliği, vb.

 • Sınıf Öğretmenliği

İlkokul programları, çocuk gelişimi, ilkokulda yabancı dil öğretimi, ilkokulda alternatif öğrenme yaklaşımları, okul dışı öğrenme ortamları, sınıf öğretmenliği alanında güncel eğilimler, ilkokulda kullanılan materyaller, ilkokulda matematik öğretimi, ilkokulda fen öğretimi, ilk okuma- yazma öğretimi, ilkokulda müzik öğretimi, vb. 

 • Okul Öncesi Öğretmenliği

Digital çağda erken çocuk eğitimi, okul öncesinde alan eğitimleri: fen bilgisi eğitimi- öğretimi, matematik eğitimi- öğretimi, sanat eğitimi- öğretimi, görsel sanatlar eğitimi- öğretimi, oyun öğretimi, ilkokuma yazma eğitimi, yaratıcılık, drama temelli eğitim, çocuk ihmal ve istismarı, erken çocukluk döneminde yabancı dil eğitimi, okul öncesi dönemde proje yaklaşımı, erken çocuklukta özel eğitim vb.

 • Türkçe Öğretmenliği

Türkçenin Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Yeni Yüzyılda Eğitim; Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Beklentiler. Türk Dili Tarihi, Türkçenin Kolları ve Yayılma Alanları, Türkçe Öğrenme- Öğretme Yaklaşımları, Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Metin İnceleme, Dört temel dil becerileri, vb.

 • Müzik Öğretmenliği

Müzik performansı ve yorumculuk çalışmaları, Etnomüzikoloji çalışmaları, Müzik tarihi çalışmaları, Müzik ve dans, Müzik ve çocuk, vb.

 • İngilizce Öğretmenliği

Teaching Language Skills (Listening, Speaking, Reading, Writing) Language Learning Strategies, Testing in ELT, Teaching English to Young Learners, Testing Young Language learners   

 

 • Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim yönetimi, eğitimde çağdaş öğretim programları, yüksek öğretim, eğitim planlaması, eğitim politikaları, Uzaktan eğitim, eğitim liderliği, eğitimde çağdaş denetim yaklaşımları, eğitim yönetiminde örgütsel davranış vb.

 • Türkçe Öğretimi

Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Türkçe Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dil Politikaları, Dil Öğretimi, İki Dillilik, Kültürel Miras Aktarımı ve Türkçe.

 • İngiliz Dili Öğretimi

Teaching Language Skills (Listening, Speaking, Reading, Writing) Language Learning Strategies, Testing in ELT, Teaching English to Young Learners, Testing Young Language learners  

 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Eğitim Politikalarının Okul Performansına Etkisi, Eğitimde Dijital Dönüşümün Yönetimi, Okul İkliminin Öğrenci Davranışları Üzerindeki Rolü, Eğitimde Çeşitliliği Yönetme Stratejileri, Okullarda Kriz Yönetimi ve Acil Durum Planlaması, Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programlarının Etkinliği, Okul Aile İşbirliğinin Öğrenci Başarısına Katkısı, Öğrenci Disiplini ve Ceza Yönetimi, Eğitim Kurumlarında Performans Değerlendirmesi, Okul Yöneticilerinin Liderlik ve Motivasyonu, Eğitimde Öğretmen Değerlendirmesi ve Performans Yönetimi, Okul Kurumsal Kimliği ve Markalaşma, Eğitimde İnovasyon ve Değişim, Okullarda Liderlik Geliştirme Programlarının Etkinliği, Eğitimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri.

Çok değerli çalışmalarınızla I. Ulusal Eğitim Bilimleri Öğrenci Kongresi katılımınız bizleri onurlandıracaktır.