GAÜ KADROSUNDA PROF. DR. ZÜMRA ATALAY

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ KADROSUNDA PROF. DR. ZÜMRA ATALAY

Girne Amerikan Üniversitesi’nin ev sahipliğini üstlendiği ve toplamda 3 oturumdan oluşacak olan “Mindfulness Şefkat Kabul” başlıklı Kıbrıs Seminerleri, Mindfulness Institute Türkiye kurucusu sayın Prof. Dr. Zümra ATALAY tarafından sırasıyla, birinci oturum 17 Mart, ikinci oturum 28 Nisan ve üçüncü oturum 26 Mayıs tarihlerinde 10:00 – 13:00 saatleri arasında Girne Amerikan Üniversitesi öğrencilerine ders/seminer şeklinde verilecektir.

 

Buna ek olarak, öğleden sonra 14.00-16.00 saatleri arasında yine Girne Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde, dış katılıma açık (ücretli) olarak aynı tarihlerde 3 seminer planlanmıştır.

 

Teorik ve bilimsel temelli bu seminer dizini aynı zamanda da deneyimsel uygulamalar ile desteklenmiştir. 

 

1.Oturum| Mindfulness: Farkındalıkla Anda Kalma Sanatı. Mindfulness-bilinçli farkındalık yaklaşımını, genelde geçmiş veya gelecekte olan zihnimizi tanıyacağız, şimdiki ana dönebilmeyi ve pratiklerin günlük yaşama dahil edilebilmesi için bir başlangıç noktası edineceğiz. 

 

2.Oturum | Şefkat: Zorlayıcı Duygu ve Durumlarla Yaşayabilme Sanatı. Özellikle zorlayıcı zamanlarda destek unsuru olarak şefkati tanıyacak ve nasıl geliştirebileceğimizi konuşacağız. 

 

3.Oturum | Kabul: Yeni Olasılıkları Mümkün Kılma Sanatı. Çoğu zaman yanlış yorumlanan kabulü tanıyacak ve durumlar veya kişiler ile pasif savaş yerine aktif bir kabul geliştirip yeni olasılıklara alan açabildiğimizi konuşacağız. 

 

 

Prof. Dr. Zümra ATALAY’ın temel çalışma alanı bilinçli farkındalık (mindfulness), bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat (compassion) ve şefkat temelli terapilerdir. Doktora tezi de bu iki konu üzerinedir. TUBITAK bursu ile misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümünde “Mindfulness ve Psikolojik İhtiyaçlar” üzerine bir proje yapmıştır. Bu konu ile ilgili Uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, TUBITAK projeleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirimleri, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermiş olduğu dersleri, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. Mindfulness ve Şefkat ile ilgili 6 kitabın yazarıdır. Mindfulness temelli bir çok içeriği ve meditasyonları içeren “Anbean: Mindfulness” adlı mobil uygulamanın kurucu ortağı, Türkiye Mindfulness Eğitmenleri Derneği (MINDED) kurucu üyesi ve başkanıdır. 


 Tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve halkımız davetlidir.