GAÜ AKADEMİSYENLERİ 14. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMUNDA

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ AKADEMİSYENLERİ 14. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMUNDA

              Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dil Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, UNESCO, Alanya Belediyesi gibi çeşitli kurumlar tarafından desteklenen 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 20-22 Ekim tarihlerinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı. 114 kurumdan 358 bilim insanın katıldığı sempozyumda 18 ülkeden gelen katılımcılar tarafından 278 bildiri sunuldu. 


Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay’ın davetli konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda Türkçe Öğretmenliği öğretim üyeleri Doç. Dr. Elza Alışova Demirdağ ve Öğretim Görevlisi Süleyman Aksu “Batı Trakya-Gümülcine Ağızlarında Tekrar Grupları” başlıklı bildiri sundular.

            “Türk Kültürü ve Dünya Dili Türkçe” başlıklı konuşmasında Prof. Dr. Umay Türkeş Günay, geçmişimizi ve kimliğimizi muhafaza etmemizde Türkçenin rolüne değindi. Türk milletinin yaşadığı felaketlerden ahlakını, hatıralarını, gelenek- göreneklerini, menfaatlerini ve kendisini Türk yapan milliyetini dili sayesinde koruduğunu açıklayan Günay, ayrıca geniş bir coğrafyada, kalabalık bir nüfus tarafından konuşulan Türkçemizin, Türk milletini var eden özel ve kıymetli bir dil olduğunu da vurguladı. 

             GAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği akademisyenleri Doç. Dr. Elza Alışova Demirdağ ve Öğretim Görevlisi Süleyman Aksu, “Batı Trakya-Gümülcine Ağızlarında Tekrar Grupları” başlıklı bildiride ağız araştırmalarının günümüzdeki önemine dikkat çektiler. Türkiye Türkçesinde ikilemeler konusundaki farklı görüş ve fikirlerin yer verildiği bildiride Batı Trakya-Gümülcine ağızlarındaki ikilemeler tespit ederek sekiz alt başlıkta sınıflandırıldı. Yazarlar, ikilemlerin yanı sıra Batı Trakya-Gümülcine ağızlarındaki üçlemelerin varlığını da tespit edilen örneklerle açıkladılar.